Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Sdowa poraka lobby antyspdzielczego w sprawie tzw. spdzielczych afer w Olsztynie

PDF Drukuj Email

PROKURATORSKIE

PRZEKLESTWO

Majcy ucielenia wszelkie zo i patologie w spdzielczoci mieszkaniowej, byy prezes Spdzielni Mieszkaniowej ?Pojezierze?, Zenon Procyk, po trwajcych czternacie lat zmaganiach w sdach rnych instancji, okazuje si co najmniej ofiar zmowy politykw, rnych grup naciskw i grup interesu. Z 20 zarzutw jakie znalazy si w akcie oskarenia, pozostay ju tylko dwa, najlejsze. Jak na razie sd daje jeszcze wiar posdzeniom prezesa przez sztab prokuratorw, policjantw i funkcjonariuszom rnych sub specjalnych o dwukrotne nakanianie w latach 2002 i 2003 do zorganizowania zebra spdzielczych grup czonkowskich z udziaem osb nieuprawnionych, niebdcych czonkami spdzielni, ktre miay zapewni prezesowi i jego ludziom wadz w spdzielni. Reszta ju okazaa si bezpodstawna.

Tajemnica bardzo niebezpiecznej osoby

Dla lobby antyspdzielczego prezes Procyk by bardzo niebezpieczn osob. Przede wszystkim Spdzielnia Mieszkaniowa ?Pojezierze?, ktr zarzdza odnosia spore sukcesy gospodarcze i spoeczne. Jako jeden z pierwszych menaderw spdzielczych rozumia, e w interesie spdzielczych osiedli mieszkaniowych, jest zdobycie jak najwikszych wpyww w Radzie Miasta, w tym przypadku Olsztyna, gdy tam zapada wiele decyzji o wysokoci czynszu, jakoci infrastruktury i komforcie ycia ich mieszkacw. Zosta radnym i przewodniczcym Rady Miasta Olsztyna. Sukcesy Spdzielni Mieszkaniowej ?Pojezierze? zagraay przede wszystkim interesom rosncemu w si lobby deweloperskiemu. Zadaway przede wszystkim kam opiniom, e spdzielczo nie potrafi budowa tanio, szybko i dobrej jakoci nowoczesnych budynkw mieszkalnych, speniajcych nawet najostrzejsze normy. Co wicej, praktycznie udowadniay, e zdobycie wadzy przez spdzielcw w samorzdach, dla zaniedbywanych przez wadze miast i miasteczek osiedli w ktrych mieszkaj, jest dla nich olbrzymi szans na lepsze ycie. Chociaby tylko z tych wzgldw olsztyska zaraza moga szybko ogarn ca Polsk i zmarginalizowa w samorzdach ukady partyjne i prodeweloperskie. Dlatego naleao szybko i precyzyjnie uderzy w Spdzielni Mieszkaniow ?Pojezierze?, aby skali oglnopolskiej wybi z gowy spdzielcom siganie po wadz w samorzdach.

Jak w czasach Nikoaja Iwanowicza Jeowa

Organizatorzy zamachu na spdzielczo zadbali o to, aby mie po swojej stronie przedstawicieli wadzy, prokuratorw i pozostae organy cigania oraz media. Wkrtce caa Polska dowiedziaa si, e w Olsztynie wykryto przerastajc wszelakie wyobraenia afer spdzielcz. Jednak ledztwo prowadzone przez prokuratury Rejonow i Okrgow w Olsztynie nie przebiegao zgodnie z oczekiwaniami mocodawcw. Dlatego szybko politycy i media znajdujcy si na ich usugach zaczli gosi, e prezes Zenon Procyk dysponujc lokalami i umiejtnie rozdzielajc je midzy sdziw, prokuratorw, dziennikarzy, policjantw, a take czonkw ich rodzin zbudowa wszechpotny lokalny ukad, mogcy zniszczy kadego, kto wejdzie mu w drog. Dlatego akta sprawy zostay przeniesione do omy, a nastpnie moc decyzji prokuratora generalnego do Prokuratury Okrgowej w Elblgu. Liczba aresztowanych rosa niczym w ZSRR w czasach Nikoaja Iwanowicza Jeowa, ludowego komisarza spraw wewntrznych o posturze kara. Rnych oskare mogo wreszcie przybywa na miar oczekiwa. W sumie 27 osobom postawiono 111 zarzutw. Najwicej prezesowi Procykowi, dwadziecia. Nikogo zatem nie zdziwio, e jeden z wiceprezesw popeni samobjstwo. Ofiar tej nagonki pad nawet polityk PiS, lekarz Jerzy Romaszko. Zdyscyplinowana ju odpowiednio prokuratura zarzucia mu powiadczenie nieprawdy przez wystawienie rzekomo faszywego zwolnienia lekarskiego radcy prawnemu spdzielni. Krtko mwic, kto nie chcia zosta narzdziem w rkach lobby, antyspdzielczego, musia si liczy, e moe nie tylko straci prac, ale take zmuszony zosta przez okolicznoci do popenia samobjstwa.

Kuriozalne zarzuty

Niektre zarzuty, jakie wymylano kreujc najwiksz afer kompromitujc spdzielczo w III Rzeczypospolitej byy dla osb mylcych chocia troch zdroworozsdkowo co najmniej kuriozalne. Elblska prokuratura zarzucia prezesowi Procykowi zbyt niski koszt budowy jednego z blokw i nietrafny zakup podzielnikw ciepa (urzdzenia do pomiaru indywidualnego zuycia ciepa instalowane na grzejnikach). Krtko mwic wymylono ukara go przede wszystkim za to, e zbyt tanio buduje i sprzedaje mieszkania w blokach oraz , ze przy zakupie specjalistycznych urzdze nie kierowa si tylko cen ale take ich uytecznoci i jakoci. Dokadnie na odwrt ni to zazwyczaj dla maksymalizacji zysku czyni deweloperzy. Dla prokuratury, ktra sporzdzaa akt oskarenia nie liczyo si, e w ekspertyzach biegych w budynek stawiano jako wzr budowy. Bez znaczenia byo rwnie to, e Urzd Kontroli Skarbowej uzna, e owa inwestycja zostaa rozliczona wzorowo. Liczya si wola zleceniodawcy.

Oskarenia godne radzian

Osob, ktra - jak si okazao - bya wyjtkowo usuna dla tego przedsiwzicia majcego skompromitowa spdzielczo, szybko staa si Lidia Staro. Gdy prezes Procyk zosta uwiziony, zaoya wedug najlepszych wzorcw radzieckich, Stowarzyszenie Obrony Spdzielcw. Wysuwane przez ni oskarenia byy wyjtkowo perfidne w stosunku do spdzielczoci, godne radzian. Nic zatem dziwnego, e jak to w takich sytuacjach w Zwizku Radzieckim bywao, zacza szybko awansowa politycznie. Zostaa nawet posem z listy Platformy Obywatelskiej.

Powody do zadowolenia

Generalnie wic lobby antyspdzielcze miao powody do zadowolenia. Po pierwsze - w skali kraju zniechcio na dugie lata spdzielcw do sigania po wadz w samorzdach i angaowania si do wszelakich wyborw. Po wtre - odcio spdzielnie mieszkaniowe od korzyci jakie mogoby przynie osiedlom i budownictwu spdzielczemu posiadanie wpywu na decyzje samorzdowe. Po trzecie - negatywny wizerunek spdzielczoci zacz si upowszechnia w spoeczestwie. Po czwarte - spdzielczo zaniechaa tworzenia tyle zorganizowanego, co wpywowego i silnego lobby w parlamencie, a take na szczeblu rzdowym. Po pite - zostay szeroko otwarte wrota do kreowania antyspdzielczego prawa. Po szste - zagraniczny i polski kapita deweloperski mg przejmowa i zagospodarowywa obszary, na ktrych dotychczas dominowaa spdzielczo. Itd.

Ostatnie dwa kroki do cakowitego oczyszczenia si z zarzutw

Wyrok uniewinniajcy prezesa Procyka z 18 na 20 zarzutw nie odebra dobrego samopuczucia pose Lidii Staro. Dziennikarzy prasy olsztyskiej zapewnia midzy innymi, e swj cel osigna, gdy Zenon Procyk i inni zostali skazani. Dowiedzieli si od niej, e tym samym aden prezes spdzielni nie moe czu si bezkarnie faszujc wybory i dopuszczajc si innych przestpstw.

Dla lobby antyspldzielczego nie ma jak na razie znaczenia fakt, e prezes Procyk w dwch ostatnich z dwudziestu spraw, za ktre otrzyma wyrok skazujcy w zawieszeniu, zapowiada apelacje, aby cakowicie oczyci si z oskare. Najwaniejsze, e przynajmniej dwa zarzuty si potwierdziy. Nie najwaniejsze, ale pozwalajce dalej opluwa spdzielczo.

 

reklama

Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka