Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Gratulacje dla Janusza Przetacznika, Kazimierza nieka i Edwarda Supka

PDF Drukuj Email

W INTERESIE

SPӣDZIELCZOCI

Spdzielcom biorcym udzia w wyborach samorzdowych nale si gratulacje. Na Podkarpaciu mandat radnego Rady Powiatu w Jale wywalczy z listy Komitetu Wyborczego Wyborcw ?Porozumienia Samorzdowego Ponad Podziaami? prezes Jasielskiej Spdzielni Mieszkaniowej, Janusz Przetacznik. Do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego wszed z listy PSL prezes Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej, Kazimierz nieek. Sd Okrgowy w Rzeszowie oddali pozew zoony w trybie wyborczym przez Ann Szmidt, kandydatk do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego z PiS przeciwko prezesowi Spdzielni ?Zodiak? w Rzeszowie, Edwardowi Supkowi za napisanie listu otwartego - proby do wyborcw, by agenci innych regionw Polski nie objli wadzy na Podkarpaciu.

Nawracanie spdzielcw na spdzielczo

Podczas kampanii wyborczej prezes Janusz Przetacznik powtarza:

- Mieszkacy spdzielczych osiedli musz mie wasn reprezentacj w sejmikach wojewdzkich, gdy tam decyduje si o tym, jak s wydawane i rozdzielane pienidze na rne cele gospodarcze. Przez brak reprezentacji w nich, spdzielczo jest mocno pokrzywdzona. Mieszkacy spdzielczych osiedli musz mie wasn reprezentacj rwnie w radach powiatowych, a szczeglnie gminnych, gdy w nich niejednokrotnie zapadaj decyzje, ktre maj wpyw na rachunek ekonomiczny prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i przygotowanej dla klienta oferty handlowej. Co wicej oddziaywuj bezporednio na wydatki zwizane z eksploatacj mieszka, zakadw pracy, biur, sklepw itp. Najwaniejsze jednak, e czonkowie spdzielni jako samorzdowcy gospodarczy s dobrze przygotowani do tej funkcji spoecznej, czy te suby publicznej. W kadej spdzielni obowizuje zasada zwizana z jawnoci prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, kontroli spoecznej, nadzoru sprawowanego przez samych czonkw przy realizacji celw statutowo ? publicznych.

Dlatego kady spdzielca bdcy samorzdowcem potrafi szerzej i dalej popatrze, w perspektywie nie jednego roku budetowego, ale co najmniej jednej kadencji,

Widzc niejednokrotnie saby odzew na swoje dziaania, ubolewa:

- Niestety, spdzielcy czsto widz wroga w swoich zarzdach i radach nadzorczych, a nie potrafi si upomnie o swoje w samorzdzie, u wadz lokalnych. O wadzach samorzdowych przypominaj sobie raz na cztery lata i nie potrafi wycign wnioskw z realizacji bdnej polityki samorzdowej, czstokro godzcej w ich interes osobisty i mieszkacw osiedli spdzielczych.

Uwiadamia:

- Partie a nazbyt czsto prbuj ingerowa w samorzd spdzielczy m.in. poprzez tworzenie zego prawa nie tylko na szczeblu oglnopolskim, ale rwnie lokalnym.. Kolejne ustawy, w tym podatkowe, godzce w spdzielczo s najlepszym tego przykadem. Dyskryminacja spdzielczoci, jako gazi gospodarki na tle innych dziaw podmiotw ycia gospodarczego jest wyjtkowo wyrazista. Zmiany ustaw spdzielczych id zazwyczaj w kierunku potrzeb i zapotrzebowania rodowisk politycznych, a nie spdzielczoci.

Tumaczy:

- Uchway lokalne nie sprzyjaj spdzielczoci wprowadzajc m.in. nieuprawnione uprzywilejowanie mieszkacw osiedli domkw jednorodzinnych, na przykad w zakresie realizacji infrastruktury, w tym budowy i utrzymania drg, owietlenia ulicznego, placw zabaw dla dzieci itd. Te wydatki mieszkacy osiedli spdzielczych musz pokrywa z wasnej kieszeni.

List otwarty godny spdzielcy

Na inny aspekt wyborw zwrci prezes Supek. Jego list otwarty przeciwko umieszczaniu na listach wyborczych do samorzdu tzw. spadochroniarzy spotka si na Podkarpaciu z bardzo duym odzewem. Oto jego tre:

Uzasadnione przesanki wskazuj na to, e Sejmik Wojewdztwa Podkarpackiego podczas nadchodzcej kadencji moe dziaa wbrew interesom mieszkacw Podkarpacia. Szczeglne obawy budzi wystawienie na licie Prawa i Sprawiedliwoci w okrgu 4 jako lidera osoby zamieszkaej w Warszawie i majcej niewiele wsplnego z Wojewdztwem Podkarpackim. Na licie partii, ktra szafuje na prawo i lewo piknymi hasami, oskara inne partie o sprzeniewierzanie si wyborcom i zdrad ideaw samorzdnoci oraz niejednokrotnie przypisuje tylko sobie rne osignicia wypracowane rwnie przez swych konkurentw do wadzy. Na wszystko to mona jednak machn rk, ale ustanowienie liderem listy kandydatw do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego osoby majcej wiksze zwizki z Warszaw ni Podkarpaciem jest ciosem wymierzonym w podstawowe interesy mieszkacw Podkarpacia. Wikszym ni dla Warszawy popieranie kandydata na jej prezydenta mieszkajcego tu za jej granicami.

Dlaczego? Wyobramy sobie, e jedna z partii politycznych w wyborach do Sejmu na pierwszym miejscu stawia mieszkaca Moskwy w jaki sposb zwizanego z Polsk. Co by si stao? Nikt nie miaby wtpliwoci, e dopucia si zdrady stanu. Tak samo byoby, gdyby na pierwszym miejscu postawia mieszkaca Berlina, Rzymu, czy Waszyngtonu. Zdrada przez t parti interesw narodowych i zaprzedanie obcym interesom, nie ulegayby wtpliwoci.

Idea samorzdu zrodzia si m.in. po to, aby mieszkacy danego regionu Polski, sami wybierali to, co w ramach Polski, jest dla nich najkorzystniejsze.

Nikogo nie powinno dziwi, e istnieje rywalizacja midzy regionami o inwestycje, rne preferencje, dostp do rodkw na rozwj regionu, ochron rodowiska naturalnego, wspomaganie kultury itd. Dlatego zasad powinno by, aby sami mieszkacy danego regionu, w tym Podkarpacia, w ramach tej rywalizacji wybierali najkorzystniejsze warianty i kierunki rozwoju.

Na tym polu istnieje jednak midzy poszczeglnymi regionami Polski rywalizacja, czsto bardzo ostra. Jeli na jaki cel pienidze otrzyma Mazowsze, moe si zdarzy, e na realizacj podobnego celu zabraknie Podkarpaciu. Dla przykadu nie przypadkowo, wojewdztwa, ktre pac ?Janosikowe?, broni si przed paceniem tego podatku na rzecz sabiej rozwinitych gospodarczo regionw kraju. Przykadw mona mnoy bez koca.

Dlatego niedopuszczalne jest, by np. na Podkarpaciu osoba zamieszkujca i zwizana z Warszaw, Gdaskiem, czy Katowicami ubiegaa si o miejsce w sejmiku samorzdowym. Si rzeczy, mimo zapewnie, tych ktrzy za jej kandydatur stoj, bdzie suya Warszawie, Gdaskowi albo Katowicom. Naturalne przecie jest, e kady patrzy przez pryzmat wasnego interesu. Dlatego w Warszawie powsta spr o to, czy kandydat na prezydenta mieszkajcy tu za granicami stolicy, bdzie w sposb naleyty dba o interes Warszawy i jej mieszkacw.

Na Podkarpaciu sytuacja jest o wiele powaniejsze, W okrgu tzw. przemyskim kandydatem partii dcej do samodzielnego rzdzenia Podkarpaciem, zostaa wystawiona osoba mieszkajca na stae w Warszawie, w wojewdztwie, ktre dy do uchylenia si z pacenia Janosikowego, mieszkanka regionu, ktry na rnych paszczyznach rywalizuje z Podkarpaciem o rne rodki finansowe. Rnych konfliktw interesw w takim przypadku wystpuje a nadto. Dlatego nikogo nie powinno dziwi, e rodz si podejrzenia, e ta osoba moe by swoistego rodzaju agentem, pit kolumn, ktra bdzie dziaaa wbrew interesowi Podkarpacia. Osob, ktra z tego punktu widzenia zaprzecza idei samorzdnoci. Stawk jest przecie obecno podczas gosowa w Sejmiku Podkarpacia, w miejscu gdzie si decyduje na co bd przeznaczane olbrzymie pienidze, w tym z Unii Europejskiej. Dlatego nie powinno dziwi nikogo, e rodzi si lk, by po te olbrzymie pienidze, rodki finansowe nie signy inne regiony ? Na przykad Warszawa, albo Pomorze. Podejrzenia i lk nie s hipotetyczne. W Polsce np. przy budowie autostrad, co Podkarpacie odczuo na wasnej skrze, byy wojewdztwa bardziej i mniej uprzywilejowane.

Nie jest tajemnic, e parti, ktra na pozycji nr 1 w okrgu nr 4 na pierwszym miejscu postawia osob nie majc obecnie nic wsplnego z Podkarpaciem, jest PiS. Osob zwizana z Warszaw, albo Warszawk, a nie z Podkarpaciem. Decyzja ta rodzi podejrzenia, e kierownictwo tej partii traktuje Podkarpacie, jako swoistego rodzaju koloni albo obszar zamieszkay przez bezmylnych tpakw, ktrzy nie rozumiej idei samorzdnoci. Gdyby byo inaczej, nigdy na taki krok kierownictwo tej partii, by si nie zdecydowao.

Na razie wybory mog przenie Podkarpaciu jednego agenta, ktry bdzie czuwa nad realizacj interesw bliej nieokrelonej grupy z Polski. Ale po kolejnych wyborach moe si zdarzy, e w Sejmiku na Podkarpaciu bd zasiadali sami rezydenci innych partii. Ze lska, Warszawy, Karkowa, Torunia, Gdaska itd. I mieszkacy Podkarpacia zaczn paka, dlaczego w ich wojewdztwie jest tak le. Mam nadziej, e mieszkacy Podkarpacia s jednak ludmi mylcymi i nie pozwol narzuci sobie agentw innych regionw, czy jaki bliej nieokrelonych si, ktrzy bd si rzeczy okrada i destabilizowa gospodark podkarpack

Wiem co mwi, gdy znam na przykad skutki finansowe i ekonomiczne dla mieszkacw osiedli spdzielczych, jakie przynis brak ich przedstawicieli w samorzdzie, w tym w radach miast i gmin oraz Sejmiku. Budownictwo spdzielcze stao si upoledzone w stosunku do deweloperskiego. Infrastruktura osiedli spdzielczych ulega zaniedbaniu, a ich mieszkacy sami musieli paci za to, na co inni otrzymywali pienidze z budetu gminy lub wojewdztwa. Dlatego zwracam si do wszystkich mieszkacw Podkarpacia, w tym podkarpackich mediw, aby nie dopuci do sytuacji, w ktrej wadz na Podkarpaciu przejli agenci regionw Polski rywalizujcych z naszym wojewdztwem na rnych paszczyznach.

Kandydat Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego, Edward Supek

Z treci listu jednoznacznie wynika, e prezes Edward Supek podnosi przede wszystkim spraw, zjawiska politycznego, ktre nie powinno mie miejsca. Podejmuje problem konfliktu interesu osb kandydujcych do organw samorzdowych z rnych regionw kraju. Regionw czsto konkurujcych i rywalizujcych o inwestycje, rne preferencje, dostp do rodkw na rozwj regionu, ochron rodowiska naturalnego, wspomaganie kultury itd. oraz negatywne skutki dla danego regionu, w tym przypadku Podkarpacia, jakie moe przynie osoba zasiadajca w Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego zwizana z regionem, ktry na rnych paszczyznach rywalizuje z Podkarpaciem o rne rodki finansowe. Np. Warszawa i wojewdztwo Mazowieckie d do uchylenia si z pacenia Janosikowego, za pacenie Janosikowego przez bogatsze regiony kraju ley w interesie Podkarpacia.

List otwarty nie by bezporednim atakiem na osob Anny Szmyd, ubiegajcej si o mandat w Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego na pozycji nr 1 w okrgu nr 4, lecz przede wszystkim podnosi problem osb ubiegajcych si mandat w samorzdzie, a nie cakowicie zwizanych z danym wojewdztwem, regionem, czy te gmin (std nawizanie do sporu o kandydatw na prezydenta Warszawy). Dlatego mowa bya w nim o kandydacie nr 1 na licie wyborczej. W licie otwartym osoba Anny Szmyd nie bya nawet wymieniona z nazwiska, aby podkreli, e chodzi o spraw a nie wytyk personalny.

Autor listu otwartego pod wzgldem liczby oddanych gosw na licie PSL w okrgu rzeszowskim zaj drugie miejsce. Wynik okaza si jedna za may, by mg uzyska mandat radnego do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego. Na szczcie dla spdzielczoci w innym okrgu mandat radnego do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego uzyska prezes Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej, Kazimierz nieek.

Henryk Szwedo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka