Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Nagroda Orkana

Nagroda Orkana
Literacki Orkan za 2011 r. dla Zbigniewa Masternaka PDF Drukuj Email

GALA W BIEUNIU

Nagrody im. Wadysawa Orkana za 2011 rozdane. Przyznawane s przez Instytut Wadysawa Orkana. Uroczysta gala 23 listopada 2012 r. odbya si hali sportowej w Bieuniu (powiat uromin). Patronat honorowy na dziesit edycj przyznania Orkanw sprawowali wicemarszaek Sejmu RP, Eugeniusz Grzeszczak i marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Obecny by rwnie bdzie przewodniczcy Rady Naczelnej PSL, Jarosaw Kalinowski.

Kapitua pod przewodnictwem burmistrza Bieunia, Andrzeja Szymaskiego, zdecydowaa, e Orkany za 2011 r. otrzymali:

Bieuskie Zeszyty Historyczne - za odkrywanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Bieunia oraz regionu;

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Z GABINETU WICEMARSZAKA


W dniu 31 lipca 2012 roku w zebraa si  Kapitua Nagrody im. Wadysawa Orkana. Spotkanie odbyo si w gabinecie Eugeniusza Grzeszczaka ? Wicemarszaka Sejmu RP.
Obecni byli:

 1. Mgr Zdzisaw Bik ? prezes Grupy Kapitaowej FASING
 2. Pk Stanisaw Dbrowski ? prezes Instytutu Wadysawa Orkana
 3. Mgr Eugeniusz Grzeszczak ? wicemarszaek Sejmu RP
 4. Mgr Halina Murawska ? kierownik Biblioteki Naukowej Muzeum Niepodlegoci
 5. Dr Tadeusz Samborski ? przedstawiciel Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego
 6. Dr Tadeusz Skoczek ? dyrektor Muzeum Niepodlegoci
 7. Mgr Mirosaw Szemla ? kanclerz kapituy
 8. Mgr Andrzej Szymaski ? burmistrz Bieunia
 9. Mgr in. Janusz Welenc ? starosta uromina

Kapitua wybraa przewodniczcego ? Andrzeja Szymaskiego i sekretarza ? Halin Murawska. Na wstpie omwiono statut Nagrody Orkana, przypomniano zasady zgaszania kandydatur oraz form ich nagradzania. Zaprezentowane zostay wszystkie wnioski jakie spyny do sekretariatu Nagrody

Więcej…
 
Nie przyznano literackiego Orkana za 2010 rok PDF Drukuj Email
ORKANY ZA 2010 R. ROZDANE


Tym razem wrczenie Nagrody im Wadysawa Orkana odbyo si Sokoowie Podlaskim. Zaskoczenie wywoao nie przyznanie nagrody w dziedzinie literatury po raz pierwszy w historii Orkana od 2002 r. Podczas gali 11 czerwca 2011 r. zaprezentowano dorobek i publikacje nagrodzonych, wydawnictwa Muzeum Niepodlegoci, a uroczysto uwietni wystp chru ?Tcza?.


Podkrelano, e odbycie si gali wrczenia nagrd im. Wadysawa Orkana za rok 2010 na Mazowsze jest z jednej strony wyrnieniem tego wojewdztwa za kultywowanie wartoci ludowych oraz wspieranie rodowisk twrczych i rnorodnych przejaww dziaalnoci artystycznej, za z drugiej promuje w tym regionie twrczo piewcy kultury, sztuki i literatury rodzimej ? Wadysawa Orkana. Szczeglnie podkrelano olbrzymi prac w tym zakresie samorzdu i instytucji kultury Sokoowa Podlaskiego z burmistrzem ? Bogdanem Karakul oraz Mari Koc ? dyrektorem Sokoowskiego Orodka Kultury.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email

LAUREACI WYBRANI


W dniu 30 maja 2011 roku w Muzeum Niepodlegoci zebraa si Kapitua Nagrody im. Wadysawa Orkana. Byo to kolejne zebranie Kapituy, poprzednie odbyo si w gabinecie Ewy Kierzkowskiej ? Wicemarszaka Sejmu RP. Obecni byli: Stanisaw Gawor ? czonek zaoyciel Instytutu Orkana; Piotr Grzdkowski ? dyrektor Biura Posa do Parlamentu UE Jarosawa Kalinowskiego; Bogdan Karakula ? Burmistrz Sokoowa Podlaskiego; Maria Koc ? dyrektor Sokoowskiego Orodka Kultury; Krzysztof Ner ? przedstawiciel ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego; Prof. dr hab. Zbigniew Judycki; Dr Tadeusz Skoczek ? dyrektor Muzeum Niepodlegoci;

               Kapitua wybraa przewodniczcego ? prof. Zbigniewa Judyckiego i sekretarza- Mari Koc. Na wstpie omwiono statut Nagrody Orkana, przypomniano zasady zgaszania kandydatur oraz form ich nagrodzenia. Zaprezentowano wszystkie wnioski jakie spyny do sekretariatu Nagrody. Zgaszajcy obecni na zebraniu wyczerpujco przedstawili kandydatury. Gos zabierali w kolejnoci: Maria Koc, Bogdan Karakula, Stanisaw Gawor, Tadeusz Skoczek. Odczytano wnioski Marii Jolanty Batyckiej ? Wsik ? wjta Gminy Lesznowola oraz Mirosawa Szemli ? kanclerza Instytutu Wadysawa Orkana. Uczestniczcy w zebraniu Piotr Grzdkowski i Krzysztof Ner nie zgosili swoich kandydatur. Po wyczerpujcej dyskusji postanowiono przyzna nagrody pienino-rzeczowe oraz nagrody honorowe.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

KRONIKA NAGRODY

Za rok 2002

Kapitua: Jarosaw Kalinowski, Stanisaw Kolbusz, Jan Sk, Czesaw Siekierski, Tadeusz Skoczek (przewodniczcy), Andrzej mietanko, Leszek uliski (sekretarz).

LAUREACI:

Jzef Baran ? za wybitn i niepowtarzaln twrczo poetyck, liryk wzbogacajc osignicia artystyczne Jana Kasprowicza, Tadeusza Nowaka, czy Wadysawa Syrokomli, za stworzenie niepowtarzalnej literatury wynikajcej z realizowanej funkcji  ?lirnika wioskowego? wspczesnoci, wzbogaconego miejsk i artystowsk biografi, podrnika literackiego, poetyckiego dziennikarza i artystycznego pamitnikarza.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Przygrywka

Ukochaem lud biedny nad miar -
Bom si jego pieni wykoysa...
Ukochaem zwyczaje i gwar -
Ktre, dziecko, z piersi jegom wyssa.

Co mi wie z ludem jeszcze szczerzej,
Powiem - cho mi wielu wiary nie da:
To niedola, ktra w nim si szerzy -
Oto wsplna towarzyszka - bieda...

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

STATUT


1.     Nagroda jest przyznawana przez Kapitu powoywan corocznie ? od 2002 roku - spord dobrowolnych donatorw. Pierwszymi fundatorami byli: Jarosaw Kalinowski, Stanisaw Kolbusz, Czesaw Siekierski i Tadeusz Skoczek. Od 2003 roku organizacj zajmuje si Instytut Wadysawa Orkana powoany decyzj Rady Senioralnej Fundacji im. Karola E. Lewakowskiego i zarzdu Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ?Ziemia Bocheska?.

2.     Instytut realizuje program nakrelony przez wadze Fundacji i Stowarzyszenia oraz zawarty w dokumentach ruchu ludowego, samorzdowego i organizacji gospodarczych: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zwizku Powiatw Polskich, Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ?Ziemia Bocheska?, Instytutu Mediw Regionalnych i Lokalnych oraz Prowincjonalnej Oficyny Wydawniczej i Mazowieckiej Oficyny Wydawniczej.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

SPADKOBIERCY IDEI ORKANOWYCH


Pomys wyrniania ludzi aktywnych i twrczych nie jest wspczenie niczym odkrywczym ani nowatorskim. Promocyjny charakter wielu nagrd jest wanym czynnikiem mobilizujcym wydawcw, plastykw, muzykw. Wielcy patroni, bogaci sponsorzy, omnipotentne gazety czy czasopisma, grupy politykw steruj ideami i rynkiem dbr kultury poprzez wyrachowan polityk promocyjn. Wykorzystuj wspczesne narzdzia: media, sowicie gratyfikowane nagrody. Narzucaj nieobiektywne, najczciej sekciarskie, zasady funkcjonowania rynku sztuki i literatury. Powstaj grupy artystw tworzcych ?pod nagrody? i realizujcych styl narzucany przez mecenasw owych konkursw. Wielkie akcje mog by poyteczne, w Polsce narzucaj jednak artystom obcy styl, naruszaj suwerenno twrcz, wprowadzaj co na ksztat autocenzury.

Nie wymieniajc powszechnie znanych tytuw czasopism ani nazwisk zwizanych ze ?stajniami? wydawcw, nie wymieniajc nazw konkursw i ich promotorw - wystarczy stwierdzi, e przynosz one tyle indywidualnego poytku co straty mierzonej nierwnymi warunkami promocji, propagowaniem tzw. poprawnoci politycznej (spoecznej, etycznej, itp.).

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

NIECO WSTYDLIWA SPRAWA


Nie majc przesadnego mniemania o swych felietonach, krzepi si jednak raz po raz wiadomoci, e maj one czytelnikw. Od czytelnikw bowiem dostaj listy (zwaszcza elektroniczne), wysuchuj ich podpowiedzi. Nie bez dumy przyjmuj w zaprzyjanionym sklepiku odoony pod lad czwartkowy egzemplarz ?Gazety?, wraz z serdeczn (i nierzadko celn) recenzj. Czasem nieformalny klub kibica, gromadzcy si na alejce spacerowej koo spoywczego - podpowie temat godzien uwagi. Czasem ssiad podyskutuje na schodach. Dziki temu nieoczekiwanemu spoecznemu rezonansowi felieton oddycha w rytmie ycia, biegncego na naszej Wyspie.

A dzieje si u nas, oj dzieje. Choby w minionym tygodniu: roztaczone urodziny Mroka, premiera Makbeta z maestwem w rolach gwnych, promocja Radka, otwarcie stadionu Filipiaka, zapakane deszczem stulecie Skaldw i setka innych, maych i wielkich okazji do tego, by poczu metropolitalna dum.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

POLITYK W ORKANA

Sejmik Wojewdztwa Maopolskiego jednomylnie przyj uchwa o ustanowieniu nagrody im. Wadysawa Orkana. Nie byoby w tym nic dziwnego, gdyby taka nagroda nie istniaa i nie bya uwaana za jedn z bardziej prestiowych w Polsce.

Od 2002 r. przyznaj j Instytut im. Wadysawa Orkana. Przez osiem lat budowa jej mark i teraz si okazao, e ludzie, ktrzy powinni w szczeglny sposb przestrzega prawa i dobrych obyczajw niczym si nie rni od przekupek i handlarzy sprzedajcych podrbki markowych spodni, koszul i majtek.

Więcej…
 


reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka