Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Bez wasnych przedstawicieli w samorzdzie spdzielczo bdzie uomna

PDF Drukuj Email

ZERWA Z GRZECHEM

ZANIECHANIA!

Mieszkacy osiedli spdzielczych nie wiedzie czemu nie chc sysze, e wysoko czynszu tylko w 20 proc, zaley od wadz spdzielni mieszkaniowych. Pozostae 80 proc. zaley od innych czynnikw, w tym w szczeglnoci od decyzji wadz samorzdowych: wjtw, burmistrzw i prezydentw oraz radnych. A si nie chce wierzy, e kiedy po raz kolejny s podwyszane nalenoci za mieszkanie, wieszaj psy na wadzach spdzielni i nie przyjmuj do wiadomoci, e organy spdzielcze podporzdkowuj si tylko woli samorzdowych decydentw.

Do gowy nie przychodzi im sign po wadz w gminach i miastach, aby w ten sposb zadba o wasne interesy, aby zmniejszy w ten sposb chociaby wysoko czynszu. Wol y w wiecie mrzonek, e akt notarialny i wsplnoty mieszkaniowe przenios ich do rzeczywistoci, w ktrej utrzymanie mieszkania nic nie kosztuje.

Wbrew wasnemu dobru

Ci, ktrzy walcz o wadz w samorzdach, nie maj wtpliwoci, e gdyby czonkowie spdzielni mieszkaniowych si zorganizowali, rzdziliby w wikszoci miast i miasteczek polskich. Na szczcie dla nich spdzielcy a nazbyt czsto nie czuj si zwizani ze swymi spdzielniami. Co wicej, ustawicznie przedkadaj pogldy polityczne nad realizacj wasnych interesw i zbiorowoci do ktrej przynale. Przypadkw, w ktrych irracjonalnie, a co gorsze nader czsto bezmylnie gosuj wbrew wasnemu dobru, zgodnie z narzuconymi rozwizaniami partyjnymi, korzystnymi dla wskich grup, jest wrcz chorobliwie nadto.

Mona rzec, e zaniko poczucie wsplnego dziaania dla realizacji i osignicia wasnych, grupowych i publicznych, celw. Triumfuje bezmylny indywidualizm i samobjcze postrzeganie rzeczywistoci spoecznej, gospodarczej i politycznej. Chore ambicje, kaprys i najzwyklejsza nieroztropno stay si wiedzie czemu modne. Niestety, spdzielcy w swej masie nie dostrzegaj, e narzucane prawo przez tak zwane mechanizmy demokratyczne ma na celu okradzenia ich z wasnoci i majtku. Nie z wasnoci i majtku niczyjego, ale ich osobistego. Wasnoci i majtku stanowicemu podstaw bytu i godnego ycia ich rodzin.

Z jednej strony lobby antyspdzielcze doprowadzio do tego, e z punktu widzenia samorzdu nie wolno inwestowa w drogi prowadzce przez tereny spdzielcze. Z drugiej sprawio, e z punktu widzenia samorzdu gmina ma obowizek wybudowa drog do trzech budynkw oddalonych nawet znacznie od zwartej zabudowy. Do mas spdzielczych nie dochodzi, e kiedy inwestuje deweloper, gmina musi speni kad jego zachciank. Za kiedy inwestuje spdzielnia mieszkaniowa, to ona musi pokry wikszo kosztw uzbrojenia terenu. Doszo do tego, e czonkowie spdzielni, jeli nawet s radnymi w gminach, przyzwalaj na eliminowanie spdzielni mieszkaniowych z rnych przedsiwzi rozbudowujcych infrastruktur, jakie samorzd powinien czyni na osiedlach, na ktrych mieszkaj.

Antyspdzielcze gruszki na wierzbach

Tymczasem lobby antyspldzielcze konsekwentnie dalej wmawia spoeczestwu, e majtek spdzielczy jest wasnoci niczyj, postkomunistyczn, a nawet prezesw lub klik spdzielczych. Krtko mwic kadego, ale nie spdzielcw. A co najgorsze, znaczna cz spoeczestwa w to wierzy, nie zdajc sobie sprawy, e jest to jedna ze sztuczek zodziejskich majca na celu upienie czujnoci prawowitych wacicieli tego majtku. Przyzwalajca na bezkarn jego grabie, czsto pod pozorem nadania tzw. praw wasnociowych i wyrzucenia prawowitych wacicieli na bruk.

Tymczasem proci ludzie nabieraj si i ciesz z uzyskanych aktw wasnoci. Ponosz niemae koszty wizyty u notariusza. Pac bez mrugnicia okiem za wpisy do ksigi wieczystej. Musz pamita o uiszczaniu podatku od nieruchomoci, e przyjmuj na siebie mnstwo obowizkw.

Alici niewiele osb ma wiadomo, e z chwil wyodrbnienia wasnoci, ustaj w stosunku do jego domostwa wszelakie zobowizania spdzielni. Od momentu uzyskania aktu wasnoci, to wadze samorzdowe przejmuj wiele dotychczasowych obowizkw, za ktrych wywizywanie si bya odpowiedzialna dotychczas spdzielnia. Prezes Jasielskiej Spdzielni Mieszkaniowej, Janusz Przetacznik nie zawaha si zada jednemu z byych czonkw spdzielni, ktry wybra drog wskazan przez lobby antyspdzielcze, zada pytania: - Dlaczego jako solidny podatnik, nie dasz od samorzdu wywizania si z zada, ktre teraz na nim ustawowo ci? Byy czonek spdzielni by zaskoczony, e do spdzielni ju nic nie ma, e teraz wszelkie swoje dania moe kierowa co najwyej do urzdu miasta Jasa.

Nic zatem dziwnego, e spdzielcy otumanieni przez antyspdzielcz propagand wrcz nie chc sysze, e w kwocie czynszu za mieszkanie, ponad 80 proc. jego wysokoci stanowi skadniki niezalene od spdzielni. W szczeglnoci z tytuu podatku od nieruchomoci, kosztw centralnego ogrzewania, dostarczania gazu, dostawy ciepej i zimnej wody oraz odbioru ciekw, odpadw i nieczystoci ciekych. Na fundusz remontowy i opaty eksploatacyjne paci si dosownie grosze. S gotowi nawet da sobie rk odci, e cao ponoszonych opat idzie na pensje dla prezesw i zatrudnionych przez nich spdzielczych urzdnikw. Nie ulega dla nich wtpliwoci, e za lokal, ktry zamieszkuj, powinien by darmowy. Przy tym powouj si na ludzi wadzy, a take rnych politykw typu Lidia Staro, ktrzy im obiecali rne gruszki na wierzbach.

Koniec dla bezczynnoci

szkodliwej dla wasnych rodzin

Ku zaskoczeniu antyspdzielczego lobby coraz wicej spdzielcw zaczyna zdawa sobie spraw, e jeli nie bd mieli swoich przedstawicieli na rnych stanowiskach w samorzdzie, e jeli nie bd mieli wikszoci w radach gmin i miast, to bd dostawali coraz wiksze cigi majtkowe od rnych grup interesu. e inni bd si bogacili ich kosztem. e bd ograbiani na rne sposoby. e bd mieszkacami drugiej kategorii gmin i miast. Najlepiej wiadczy o tym przeobraeniu fakt, e trzymanie si przez spdzielcw na uboczu walki o wadz w samorzdach zaczyna by wrcz postrzegane jako zdrada interesw mieszkacw spdzielczych osiedli. Jako dziaanie na szkod wasnych rodzin.

Stara prawda, e nieobecni nie maj racji, e na paszczynie samorzdu przegrywaj wasne interesy na kadym polu, zaczyna dociera nawet do najbardziej zinfiltrowanych spdzielcw. Prezesi Jasielskiej Spdzielni Mieszkaniowej z Jasa, Janusz Przetacznik i Zodiak z Rzeszowa, Edward Supek organizujcy spdzielcw do walki o wadz w samorzdach, zaczynaj by postrzegani jako mowie opatrznociowi. Prezesi prbujcy sta na stray tzw. apolitycznoci spdzielni, oskarani s wrcz o zdrad interesw spdzielczych.

Niestety, zmiana stosunku do wyborw samorzdowych przysza zbyt pno. W zbliajcych si wyborach spdzielczo nie bdzie jeszcze na tyle zorganizowan si, by moga przej wadz w samorzdach. Ale najwaniejsze, e wystawi wielu kandydatw na radnych na rnych szczeblach samorzdu. e kandydaci na radnych reprezentujcy spdzielcw zaczynaj artykuowa interesy swojego rodowiska, e przyznawanie si do bycia spdzielc przestaje by czym wstydliwym. e dotychczasowa pasywno przeobraa si w aktywn konieczno reprezentowania interesw spdzielczoci. e coraz wicej spdzielcw zaczyna rozumie, e przygldanie si bezczynne wyborom samorzdowym jest dziaaniem na szkod nie tyle spdzielni, co osobistym interesom. e od tego, kto bdzie zasiada w radzie miasta czy gminy zaley midzy innymi wysoko czynszu.

Henryk Nicpo

 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka