Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo To, e w polskim prawie od wielu lat spdzielczo jest dyskryminowana, zaczyna rozumie ju cay wiat

PDF Drukuj Email


BYA TE SOLIDARNO


Uczestnicy konferencji ?Prawna i faktyczna pozycja polskiej spdzielczoci", odbywajcej si w Sali Kolumnowej Sejmu RP, z niedowierzaniem przecierali oczy, gdy zapoznawali si z kolejnymi przykadami wykorzystywania prawa, jako narzdzia do utrudniania funkcjonowania spdzielni, ograniczania dziaalnoci, planowej eksterminacji z rynku oraz rozgrabiania ich majtku. Gociom z caego wiata wosy dba staway, kiedy dowiadywali si, e kolejne uchwalane ustawy dotyczce spdzielczoci nijak maj si do Midzynarodowych Zasad Spdzielczych oraz s wrcz ostentacyjnie sprzeczne z prawem Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania zasady pluralizmu gospodarczego i rwnoci wszystkich podmiotw funkcjonujcych w gospodarce danego kraju.


? Takie rzeczy nie mog si dzia w pastwie praworzdnym i aspirujcym do wspdecydowania Europ ? powtarzali coraz goniej syszc kolejne przykady wrcz kpienia przez ustawodawc z prawa.

Prof. Andrzej Baaban z Uniwersytetu Szczeciskiego nie zawaha si powiedzie:

? Prawo spdzielcze przestao by prawem! (?) rce opadaj zarwno teoretykom, jak i praktykom prawa. (?) Na Trybuna Konstytucyjny nie mona liczy, ze wzgldu na to, e dziaa na wniosek. (?). Czas oczekiwania na wyrok zapada rednio po upywie dwch lat od zoenia wniosku. (?)/ Jeli nawet Trybuna uzna zaskarone zapisy za niekonstytucyjne, to do czasu wydania wyroku obowizuje tzw. domniemanie braku sprzecznoci z obowizujcymi zasadami prawnymi i spdzielczo funkcjonuje pod rzdami antyspdzielczych ustaw, ktre czyni niepowetowane szkody dla polskiej gospodarki i spdzielczoci. Tymczasem ustawodawca jest bezkarny.

Natomiast przewodniczcy Zgromadzenia Oglnego Krajowej Rady Spdzielczej, dr Jerzy Jankowski podkreli:

- Najwikszy atak zosta jednak skierowany na spdzielczo mieszkaniow.

Maj wiadczy o tym nastpujce zmiany w prawie, ktre wprowadzono lub usiuje si przeforsowa: Narzucenie obligatoryjnego odbywania w spdzielniach mieszkaniowych walnych zgromadze. Ustanowienie nadzoru administracyjnego nad ich dziaalnoci. Przymus przynalenoci czonkw spdzielni do wsplnoty mieszkaniowej po ustanowieniu wasnoci pierwszego lokalu w kadej nieruchomoci, w ktrej to nastpi. Zniesienie obowizku wnoszenia udziaw i wpisowego przez czonkw spdzielni mieszkaniowych.

Prof. Pasquale Policastro z Woch, zwizany z Uniwersytetem Szczeciskim, ktry przygotowa referat na temat: ?Spdzielczo w wietle prawa unijnego i orzecznictwa Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej" by wrcz zszokowany represjom prawnym, jakim zostaa poddana polska spdzielczo. Zwierza si prezesowi Maopolskiego Zwizku Rewizyjnego Spdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, Markowi Juszkowiczowi:

- Nie wyobraam sobie pastwa cywilizowanego i praworzdnego, w ktrym s amane wszystkie siedem, co do jednej, Zasady Spdzielcze ustalone przez Midzynarodowy Zwizek Spdzielczy.

Wkrtce obaj zgodzili si, e w Polsce zasada dobrowolnego i otwartego czonkostwa w spdzielniach jest wrcz deptana. Zasada demokratycznej kontroli czonkowskiej wyrzucona zostaa ostentacyjnie do mietnika, jak w jakim zaktku wiata rzdzonym przez skrajnie antydemokratyczny reim. Zasada ekonomicznego uczestnictwa czonkw wyrugowana, niczym w pastwie o skostniaej dyktaturze stalinowskiej. Zasada autonomii i niezalenoci skazana na zapomnienie, jak w tzw. krajach socjalistycznych tu po drugiej wojnie wiatowej. Zasada edukacji, szkolenia i informacji zniewolona na wzr afrykaski.. Zasada wsppracy midzy spdzielniami sponiewierana zostaa gorzej ni w azjatyckich dyktaturach.

Prezes Juszkiewicz z rozrzewnieniem wyjania:

- Na caym wiecie rozwj spdzielczo wspieraj instytucje rzdowe. W niektrych pastwach osiga dochody w wysokoci 6 proc. PKB, za w Polsce ledwie 1 procent. A to oznacza, e jest konsekwentnie i z premedytacj niszczona Niektrzy myl, e zasady wsplnoty czy inne formy zarzdzania narzucone przez deweloperw zastpi spdzielczo. Tymczasem w Polsce nadal 3, 5 mln modych czeka na mieszkania. Nie sta ich na zakup czy kredyt hipoteczny.

- Nie rozumiem polskich wadz ? powtarza prof. Pasquale Policastro. ? We Woszech spdzielczo uwaana jest za mocny fundament narodowej gospodarki ochraniajcy pastwo przed skutkami dekoniunktury na rynkach wiatowych.

Prezes Juszkiewicz chcc zagodzi negatywne postrzeganie polskiej rzeczywistoci powiedzia:

- W Polsce bya kiedy samopomoc, spdzielczo?

- Bya te solidarno ? doda Woch.

W tym momencie obaj si rozemieli. Przykro im jednak byo, e jak na razie nie mona liczy na odrodzenie prawdziwej Solidarnoci w polskiej rzeczywistoci!

Henryk Nicpo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka