Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Lotnictwo Niepowtarzalna szansa

Niepowtarzalna szansa PDF Drukuj Email

ODSIECZ DLA POLSKIEGO

PRZEMYSU LOTNICZEGO

Dotychczas w Polsce niewiele si mwio, e na Ukrainie s produkowane jedne z najnowoczeniejszych na wiecie migowcw i samolotw. Jeszcze mniej, e polska armia wyposaona w rnego rodzaju postradzieckie maszyny latajce, w tym w kilkadziesit migowcw typu Mi-8 oraz Mi -24 zwanych ?latajcymi czogami", nie narzeka na ich przydatno do wywizywania si z zada z zakresu obronnoci pastwa, a co wicej, regularnie kupuje do nich silniki w OAO Motor Sicz na Zaporou.

A ju nie uchodzio artykuowa, e silniki linii TW-3, zupenie nowej generacji napdw, nie tylko znaczco poprawiaj moliwoci starszych maszyn, ale sprawiaj, e pod wieloma wzgldami przewyszaj konstrukcje dostpne na wiatowych rynkach dla takich krajw jak Polska.


Skromno potentata

Ukraicom te specjalnie nie zaleao, aby zbyt gono chwali si swymi osigniciami. Na przykad OAO Motor Sicz z Zaporoa, ukraiski potentat w produkcji silnikw lotniczych, swoja egzystencj opiera na wsppracy z Rosj. Silniki std byy przeznaczone nie tylko do samolotw transportowych takich jak An-124, ale rwnie do maszyna szkolnych i szkolno-bojowych. Do tego zakady Motor Sicz produkoway jednostki napdowe praktycznie do wszystkich rosyjskich migowcw. Caa rodzina silnikw TW-3-117 przeznaczona bya dla migowcw transportowych Mi-8/17, morskich Mi-14, a take w czci do maszyn szturmowych Mi-24. Majca due perspektywy rozwojowe jednostka napdowa TW-3-117, czyli WK-2500 (VK-2500) stanowi o sile migowca Mi-171, zmodernizowanego Mi-24/35 oraz najnowszych rosyjskich migowcw bojowych Mi-28N, Mi-28, Ka-50 i Ka-52. Tylko w 2014 zaplanowano, e na 1000 jednostek napdowych, 400 powstanie na potrzeby rosyjskiego odbiorcy.

Bd co bd ukraiski OAO Motor Sicz z Zaporoa naley do najstarszych firm na wiecie produkujcych silniki lotnicze. Dziaa od 1906 r. Ale co najwaniejsze posiada, zachowany pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej Ukrainy, jeden z najnowoczeniejszych na wiecie potencjaw wytwrczych. Synie ze wspierania innowacyjnoci oraz sprawnego wdraania awangardowych osigni technologicznych i technicznych. Przede wszystkim jednak dysponuje kreatywnym zapleczem intelektualnym. Wszystkie te walory decyduj, e posiada jako jedna z niewielu firm na wiecie zdolno realizacji penego cyklu wytwrczego silnikw: od zaoe, poprzez projektowanie, prby i wytwarzanie.

Partner strategiczny w kozim rogu

OAO Motor Sicz jest producentem silnikw lotniczych, turbin i wirnikw lotniczych, pomocniczych jednostek PMU i wielu innych podzespow napdowych. Ukraiskie silniki s stosowane nie tylko w samolotach transportowych, ale te w maszynach szkolnych i szkolno-bojowych. Przede wszystkim jednak zakady Motor Sicz produkuj jednostki napdowe dla najprzerniejszego rodzaju migowcw. Std pochodzi na przykad caa rodzina silnikw TW-3-117 majcych zastosowanie w migowcach transportowych Mi-8/17, morskich Mi-14 ale te w czci maszyn szturmowych Mi-24. Perspektywiczna wersja TW-3-117, czyli WK-2500 (VK-2500) uywana jest na przykad w napdzie do migowca Mi-171. Nie mog si bez niej obej zmodernizowane Mi-24/35, a take najnowsze rosyjskie migowce bojowe Mi-28N, Mi-28, Ka-50 i Ka-52.

Wszystkie te osigniecia decydoway, e OAO Motor Sicz by dla wikszoci rosyjskich producentw lotniczych oraz rosyjskiego lotnictwa wojskowego partnerem wrcz strategicznym. W Rosji co prawda zajto si produkcj silnikw, ale wedug ekspertw s one znacznie gorsze od ukraiskich. Na przykad ywotno silnikw z Zaporoa wynosi 5 tys. godzin lotu, a rosyjskich najwyej 1,5 tys. godzin. To najlepiej wiadczy o tym, e przemys lotniczy Rosji w duej mierze jest zaleny od dostaw OAO Motor Sicz.

Uniezalenianie si

Ze wzgldu na sytuacj polityczn w regionie, w celu uniezalenienia si od kontrahenta rosyjskiego, firma Motor Sicz podja wysiek zbudowania od podstaw osobnej gazi produktowej, chocia zbienej z dotychczasow, czyli produkcji migowcw. Aby zapewni sukces przedsiwziciu na Charkowskim Uniwersytecie Lotniczym zosta utworzony kierunek ?budowa migowcw.? Dlatego nikogo nie powinno dziwi, e w zdecydowanej mierze finansowany jest ze rodkw Motor Sicz, a jego absolwenci ju pracuj w oddziale migowcowym firmy.

Natomiast dzia projektowy w pierwszej kolejnoci zaj si sprawdzonymi konstrukcjami napdzanymi silnikami Motor Siczy tj Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24, do ktrych zaprojektowano i wykonano nowe typy silnikw tzw. 5-tej generacji (posiadajcych zwikszon moc, mniejsze zuycie paliwa, odporno na wysokie temperatury atmosfery i zdecydowane zwikszenie puapu lotu i zawisu migowcw).

Wanie przy okazji wymiany silnikw postanowiono dokona gbokiej modernizacji migowcw, pozwalajcej na uzyskanie nowych, unikalnych parametrw i zwikszenia ich moliwoci w uytkowaniu.

Szansa dla polskich firm

Aby uniezaleni si o kontrahentw rosyjskich OAO Motor Sicz z Zaporoa postawia rwnie zbada moliwoci w celu podjcia wsppracy z polskimi firmami sektora lotniczego. Dlatego podczas XI Midzynarodowej Wystawy ?Bro i bezpieczestwo 2014? podpisane zostao porozumienie o powoaniu midzynarodowego konsorcjum zajmujcego si budow samolotw wojskowych. W jego skad wesza ukraiska spka Motor Sicz, Motor Sich Poland i polskie przedsibiorstwo Arboleda. Kolejne polskie firmy z brany lotniczej ju wypytuj o moliwoci doczenia do tego konsorcjum, ktre bdzie si zajmowa m. in. modernizacj i wymian silnikw w migowcach modeliW-3 Sokol, ?i-8, ?i-17, ?i-24, ?i-14, ?i-2.

Konsorcjum stwarza olbrzymi szans dla wielu polskich firm z bran i sektorw zwizanych z przemysem lotniczym do doczenia do wiatowej czowki w tej sferze. Jeli bd bowiem posiaday zdolno dostosowania si do przepisw lotniczych w zakresie certyfikacji jakoci, projektowania, produkcji, organizacji i bezpieczestwa otworz si dla nich moliwoci, ktrych dotychczas nie posiaday. Przede wszystkim polscy kontrahenci w zakresie produkcji podzespow do silnikw i migowcw bd posiadali moliwo zajcia powanego miejsca w acuchu dostaw dla OAO Motor Sicz. Polska kadra naukowa i instytuty naukowe uzyskaj szans brania udziau w procesie projektowania, bada naziemnych i w locie, bada resursowych i opracowaniu innowacyjnych technologii. Zostan take podjte wsplne dziaania majce na celu wyposaanie migowcw w zaawansowane technologicznie systemy uzbrojenia i rozpoznania.

Polskie atuty

Inwestycyjnym celem Motor Sicz jest bowiem uruchomienie w Polsce produkcji migowcw i silnikw lotniczych, poprzez zaoenie w Polsce przedsibiorstw (na polskim prawie handlowym) z udziaem polskich podmiotw, speniajcych europejskie standardy i normy lotnicze. W tej sytuacji polscy producenci z brany lotniczej, w szczeglnoci zwizani z Dolin Lotnicz w Rzeszowie, AviaSPLOT itd. maj powody do zadowolenia.

Tej wielkie szansy dla polskiego przemysu lotniczego nie byoby, gdyby Polska przed drug wojn wiatow i dobie Polski Ludowej byaby zaciankiem przemysu lotniczego. Midzy innymi Motor Sicz zwrcia uwag na polski migowiec W-3 Sok po otrzymaniu od ukraiskiego rzdu zadanie wyprodukowania dla si zbrojnych Ukrainy, migowca o masie startowej 6-7 ton (ok. 18 uzbrojonych onierzy). Po wielu analizach i porwnaniach z produkcj na wiecie, specjalici Motor Sicz doszli do wniosku, e najlepszym rozwizaniem bdzie oparcie si na polskiej konstrukcji. Wedug nich W-3 Sok jest bardzo dobr, w miar nowoczesn konstrukcj, ale napdzan przestarzaym silnikiem rodziny TWD-10. Jest to wane, gdy na wiecie podobnych konstrukcji migowcw w klasie 6-7 ton brakuje.

Nakrelony przez OAO Motor Sicz w Polsce program wsppracy z polskim przemysem lotniczym jest bardzo szeroki i uruchamia szereg dziaa w dziedzinie nauki i bada, w dziedzinie biur projektowych, wdroenia szeregu innowacji i wdroenia do produkcji szeregu konstrukcji. Przede wszystkim otwiera drog do odrodzenia rodzimej produkcji lotniczej i rozkooperowania jej w dziesitkach firm procujcych dla lotnictwa i oczekujce na takie programy rozwojowe, w ktrych moe si zaangaowa i wzi w nich udzia Jest ambitny i chociaby zdaniem ekspertw Polska powinna si w niego zaangaowa na rnych paszczyznach. Tym bardziej, e Motor Sicz ju powoa w Polsce swoj spk ?Motor Sicz Polska? poprzez ktr zamierza prowadzi swoj dziaalno i inwestycje w Polsce. Utworzone zostao rwnie konsorcjum ?Sok? z Motor Sicz jako liderem. W jego skad wchodzi szereg polskich firm lotniczych majcym na celu modernizacj migowcw rodziny Mi i w szczeglnoci konstrukcji Sok.

Ze wzgldu na nisz rynkow jaka zaistniaa w tej klasie migowcw, naley liczy si z powanymi zamwieniami maszyn produkowanych przy polskim wspudziale (wspomaganie sprzeday i wsparcie eksploatacyjne zapewnia sie przedstawicieli Motor Sicz na wiecie). Korzyci dla polskiego przemysu lotniczego mog by wiksze ni mona si spodziewa, gdy Motor Sicz deklaruje w przypadku uruchomienia modernizacji i produkcji migowcw W-3 Sok, rwnie uruchomienie w Polsce montau i produkcji silnikw do nich, co uniezaleni Polsk od obcych dostawcw czci zamiennych do nich.

Wedug kijowskiej koncepcji najnowsze konstrukcje Antonowa -An-148, mona wyposaa w polskie radiolokacyjne systemy rozpoznania i obserwacji, np. w Wojskowych Zakadach Lotniczych w Bydgoszczy. Integracj elektroniki chce zaj si m. in. warszawski Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Nie(zapomniane) polskie samoloty

Wejcie OAO Motor Sicz z Zaporoa do Polski daje rwnie olbrzymi szans drugiej modoci dla zapomnianych ju polskich konstrukcji, np. samolotom rolniczym PZL-104 Kruk i M-18 Dromader. PZL-Mielec i EADS Warszawa zaprzestay produkcji samolotw rolniczych i p. po. z rnych powodw. Jednym z powodw byo to, e nie byy wiodcymi wyrobami tych firm. Innym, e podniesiono ich cen, co spowodowao brak zainteresowania na rynku lotniczym tymi samolotami, Tym niemniej jest nisza do zagospodarowania, tym bardziej perspektywiczna, gdy w ostatnich latach popyt na tego rodzaju samoloty wyranie wzrasta. Na wiecie samoloty rolnicze o masie uytkowej 1-2 ton nie s produkowane, a rolnictwo i gospodarka lena ich oczekuje. Motor Sicz proponuje sfinansowa uruchomienie produkcji tych samolotw, sfinansowa program wymiany i silnikw, i ich certyfikacji oraz otworzy penetrowane przez sibie rynki dla tego typu samolotw. Potrzebuje jednak wsparcia pastwa w uzyskaniu praw do ich dokumentacji i produkcji.

Podobnie rzecz przedstawia si z samolotami rodziny M-28 (Skytruck, Bryza itp.). Samoloty M-28 Bryza pocztkowo produkowane byy z napdem opracowanym w Omsku TWD-10, pniej opracowano wersj z silnikami Pratt&Whitney. Doskonale si znajduj w specjalnych zastosowaniach jako desantowe, transportowe, rozpoznawcze i ratownicze. Wad ich jest jednak nie speniajcy wszystkich kryteriw napd. Co wicej, jego producent nie jest zainteresowana ani produkcj, ani rozwojem silnikw TWD-10. Do tego silnik Pratt&Whitney zdecydowanie zawya koszty samolotu, co skutkuje m.in. brakiem zainteresowania klientw. Tymczasem istnieje koncepcja przejcia produkcji M-28 z silnikami Motor Sicz i przeznaczenia samolotu np. dla Rosji do pracy w cikich warunkch eksploatacyjnych w regionach polarnych, gorcych i grskich, ktrych zachodnie konstrukcje nie wytrzymuj.

Takie i podobne koncepcje wymagaj duych nakadw finanswoych, ktre Motor Sich jest gotowa ponie, pod warunkiem posiadania praw do produkcji samolotw (ktrych produkcja i tak jest wyhamowywana ? wysokie koszty produkcji (produkcja obok Black Hawka i koszt napdu). Do tego produkowane i modernizowane zgodnie z powyszymi propozycjami programw statki powietrzne i silniki do nich, ze wzgldu na uruchomienie jej w Polsce, bd dysponoway doskonaym zaopatrzeniem w czci zamienne i bd korzystay z bardzo dobrego wsparcia producenta.

Alternatywa bez Polski

? Jeli nie uzyskamy u was wsparcia, bdziemy szuka innych partnerw ? bez ogrdek mwi Wiaczesaw Bogusajew, gwny konstruktor i udziaowiec w spce, Motor Sicz.

Henryk Nicpo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka