Wyszukiwarka

Polowanie na generała

 • Polowanie na Generała
 • Polowanie na Generała

Za wrotami cudów

 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów

Lewiatan Królowej Bony

 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony

LinkiStrona główna Aktualności Czesław Siekierski kandydat do Europarlamentu nr 1 na Podkarpaciu z listy Koalicji Europejskiej podaje do wiadomości
Czesław Siekierski kandydat do Europarlamentu nr 1 na Podkarpaciu z listy Koalicji Europejskiej podaje do wiadomości PDF Drukuj Email

PODWÓJNA JAKOŚĆ PRODUKTÓW

zapowiedział zajęcie się problemem podówójnej jakość produktów konsumenckich, które jest jego zdaniem jednym z podziałów na wschód i zachód Unii. Wcześniej, jako pierwsza zajmowała się tym problemem Komisja Rolnictwa PE gdzie przeprowadzono szereg debat w tej sprawie mających skłonić KE do działania. Dodatkowo kwestia podwójnej jakości stała się jednym z priorytetów prezydencji słowackiej w drugiej połowie 2017 r.

KE przedstawiła projekt

11 kwietnia 2018 r. KE przedstawiła projekt dyrektywy zmieniającej istniejące regulacje w obszarze ochrony konsumentów. W Parlamencie Europejskim komisją właściwą dla tej propozycji została Komisja Rynku Wewnętrznego (IMCO), a sprawozdawcą poseł Daniel Dalton z Wielkiej Brytanii. W propozycji legislacji stwierdza się m.in., że "praktyka handlowa obejmująca wprowadzenie produktu na rynek jako identyczny z takim samym produktem wprowadzonym na rynki w kilku innych państwach członkowskich, gdzie produkty te w sposób istotny różnią się składem lub cechami, które powodują lub mogłyby spowodować u przeciętnego konsumenta podjęcie decyzji o kupnie, której by w przeciwnym wypadku nie podjął, jest praktyką handlową wprowadzającą w błąd, którą, zgodnie z przepisami dyrektywy, odpowiednie organy powinny ocenić i rozpatrzyć jako każdy przypadek z osobna" .

W ostatnim możliwym terminie

Po wyjątkowo szybkim procedowaniu w komisji IMCO oraz rozmowach trójstronnych Parlament Europejski zgodził się na wynegocjowany z Radą projekt dyrektywy w głosowaniu plenarnym 17 kwietnia b.r., czyli w ostatnim możliwym terminie przed wyborami europejskimi. Niemniej jednak jest w ostatecznie przyjętym tekście mamy dużo słabsze zapisy od pierwotnej propozycji KE, ponieważ zakłada, że m.in., że "każdy rodzaj wprowadzenia towaru na rynek w jednym państwie członkowskim jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki winnych państwach członkowskich, w sytuacji gdy towar ten w sposób istotny różni się składem lub właściwościami, o ile nie przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki".

Co w praktyce oznacza?

Dopuszcza się więc pewną uznaniowość i długę listę wyjątków oraz likwiduje automatyzm działania ze strony odpowiednich organów państw członkowskich, które – jak to proponowała KE – powinny z urzędu rozpatrywać każdy przypadek z osobna. Wpraktyce oznacza to, że konsument będzie musiał udowodnić w ramach skomplikowanej procedury wystąpienie "istotnych różnic" w jakości danych produktów, czyli de facto jego sytuacja nie ulega poprawie.

Zgłoszona poprawka grupy posłów

Dodatkowo przed finalnym głosowaniem grupa posłów złożyła poprawkę, która miała zakazywać stosowania takich samych opakowań dla różnych produktów, lecz została ona odrzucona niewielką większością głosów.

Siekierski głosuje przeciw

W rezultacie tych niekorzystnych rozstrzygnięć część posłów PO i PSL głosowała przeciw (Buzek, Jazłowiecka, Kudrycka, Lewandowski, Olbrycht, Pitera, Plura, Sonik, Szejnfeld, Thun, Zdrojewski, Hetman, Kalinowski, Siekierski) wskazując na pozorny charakter proponowanych zmian oraz straconą szansę na rzeczywisty przełom w zakresie ochrony konsmenta przed praktykami koncernów, które dzielą Europejczyków na lepszych i gorszych. PiS poparł dyrektywę w Parlamencie i w Radzie i nie podjął większej aktywności na rzec całkowitego zakazania produktów o podwójnej jakości pakowanych w te same opakowania.

A. Szkotak
 

reklama