Drukuj


PARABOLANI LIDII STARONa wysuchanie publiczne 24 czerwca 2013 r. do Centrum Konferencyjno- -Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie przyszli karnie. Aktywici z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dobie Polski Ludowej wiele mogliby si od nich nauczy. Pod kadym wzgldem byli zorganizowani i wymusztrowani. Jak zdyscyplinowana i dobrze wyszkolona kompania piechoty


Kady z grupy trzyma w rku czerwon kartk wielkoci zeszytu szkolnego. Wybrani przyszli z bilbordami, a raczej tablicami na ktrych byy wypisane hasa: ?damy prawa do majtku spdzielczego?, damy kontroli NIK dla naszych spdzielni?, ?STOP manipulacji ? chcemy realnej kontroli?, ?Nie dla horrendalnych zarobkw prezesw z godowych emerytur spdzielcw? itp.


Pewni swej racji

Kady mia przypisan rol i wasne zadanie do wykonania. Po odegraniu starannie wyreyserowanego przedstawienia, komisja nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego miaa nie mie pewno, e racja pod kadym wzgldem ley po ich stronie.

O ich sile ma wiadczy mnogo rnych organizacji, zwizkw i stowarzysze, ktrych namnoyli antyspdzielcy multum. Wie niosa, e wrd nich znajduje si Ryszard Matusiak prezes Krajowego Zwizku Lokatorw i Spdzielcw wraz ze wsppracownikami, Agnieszka Wojciechowska prezes Zarzdu Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz ze wsppracownikami, Ryszard Tkacz prezes Oglnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziaania Patologiom Spoecznym ?Razem? z siedzib w Pabianicach, Stanisaw Bartnik wiceprezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwaszczeniowego w Biaymstoku, Andrzej Cielikowski, Maciej Janowski, Iwona Moejko, Wiesaw Szmidt czonkowie Grupy Inicjatywnej ?Nic o Nas Bez Nas? w Olsztynie, Maja i Filip obodziscy czonkowie Stowarzyszenia Poszkodowanych Bezczynnoci Organw Spdzielni Mieszkaniowych ?Temida. Itd.. Lobby antyspdzielcze, aby zagarn majtek spdzielcw gotowe jest sfinansowa setki podobnych organizacji. Liczy, e wprowadzeni w bd rnymi iluzjami i zdesperowani spdzielcy, ktrzy stali si ofiar marginalnych okolicznoci, ktre nie powinny mie miejsca, wyma z mapy gospodarczej spdzielczo i stworz warunki do rozgrabienia jej majtku. Nikogo przecie nie obchodzi, e w spkach jest wielokrotnie wicej przypadkw dziaa i kombinacji niezgodnych z prawem i z tego powodu nikt nie chce wymaza ich z mapy gospodarczej pastwa.

Niektrzy rozdawali ulotki, z ktrych wynikao, e spdzielczo jest ostoj postkomunizmu. Wikszo miaa gwizdki lub grzechotki. Nie brakowao takich, ktrzy wykrzykiwali, by spdzielnie zabra prezesom. I zaraz dodawali: - odda spdzielcom. Powtarzali, e tylko to moe uzdrowi spdzielczo w Polsce. Wszyscy zdyscyplinowanie zasiedli w wyznaczonym - przez przywdcw oddziau aktywistw antyspdzielczych ? pocztkowym segmencie sali. Tak aby zasiadajcy w prezydium posowie z Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego widzieli ich si i zdeterminowanie. Aby na nich koncentrowali uwag. Aby si ich bali.

Z ich wypowiedzi wynikao, e spdzielnie mieszkaniowe nie s podmiotami gospodarczymi. ale swoistego rodzaju instytucjami publicznymi, ktre nie wiedzie dlaczego zajmuj si ich mieszkania, chocia on sami mogliby to robi o wiele lepiej i taniej. Nie ukrywali, e dla nich s one swoistego rodzaju spadkiem po Polsce Ludowej, a wic reliktem komunizmu. Dlatego w swych wypowiedziach przedstawiali prezesw spdzielni wrcz jako wrogw publicznych numer jeden, ktrych czym prdzej naley wyrzuci na mietnik historii. Mwili o nich nie jako menaderach, ale swoistego rodzaju urzdnikach przyrosych do swych stokw.

Wygodne narzdzia

w rkach antyspdziekcw


Nie docierao do nich, e o wysokoci czynszu, w ponad 70 proc., decyduj przede wszystkim skadniki, na ktrych wysoko spdzielnie, ani tym bardziej wsplnoty mieszkaniowe lub samodzielni waciciele nieruchomoci nie maj wpywu. Nie przyjmowali do wiadomoci, e w wikszoci spdzielni mieszkaniowych wypracowywane s przychody, ktry pokrywaj nie tylko utrzymanie pracownikw, w tym wynagrodzenie dla prezesw i zarzdw, ale ktre zasilajce rwnie np. fundusz remontowy.

Ubolewali, e dziaalnoci, w tym organizowania przetargw i zasadnoci wydatkw spdzielni mieszkaniowych nie moe kontrolowa Najwysza Izba Kontroli. Wedug nich lustracja spdzielni przez zwizki rewizyjne spdzielni mieszkaniowych polegajca na badaniu ich pod katem legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci dziaania - to jedna wielkie mydlenie oczu Sprawdzanie przestrzegania przez spdzielnie przepisw prawa i postanowie statutu - to biurokratyczny rytua. Badanie, czy prowadzona przez nie dziaalno jest w interesie ogu czonkw, to chocholi taniec. Kontrola gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci realizacji celw ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych nie suy niczemu dobremu. Wskazywanie nieprawidowoci w dziaalnoci organw spdzielni - to pustosowie. Udzielanie organizacyjnej i instruktaowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidowoci oraz w usprawnieniu dziaalnoci spdzielni ? zdaj si psu na bud. Itd.

Nie dopuszczali do siebie myli, e dla chccych zniszczy spdzielczo w celu zagarnicia majtku spdzielczego, w tym ich mieszka, s tylko dobrymi narzdziami w prowadzonej ponad ich gowami rozgrywce. e kto z premedytacj wykorzystuje ich naiwno.


Lidia Staro

jak patriarch Dioskur


Zdyscyplinowany oddzia pose Lidii Staro przypomina parabolan z Aleksandrii, ktrzy ze zoci z braku argumentw na wywody naukowe Hypatii, jednej z najwybitniejszych uczonych w dziejach wiata, j ukamienowali. Parabolan patriarchy Aleksandrii, Dioskura, ktrzy wraz z rnej maci siepaczami na soborze zbjnickim w Efezie zapaowali na mier patriarch Konstantynopola, Flawiana, gdy inaczej nie mogli sobie poradzi z moc jego argumentw. Flawian zosta uznany przez papiea za mczennika i witego.

Parabolani Lidii Staro krzykami, gwizdami, wszczynaniem awantur, prbowali zniechci do wyraania wasnego zdania ogromn wikszo przyby na wysuchanie publiczne. Jak katarynka powtarzali, e setki przybyych do Centrum Konferencyjno- -Szkoleniowego to tylko i wycznie prezesi oraz czonkowie zarzdw i rad nadzorczych spdzielni mieszkaniowych, co byo oczywist nieprawd. Rozgaszali gdzie tylko mona, e na wysuchaniu zjawia si nie reprezentacja spdzielcw, ale ?spdzielcza nomenklatura?, co byo bezczeln perfidi. Dawali do zrozumienia, e prawdziwi spdzielcy to jeno oni, chocia s w zdecydowanej mniejszoci na sali obrad. Niewiele ich obchodzio, e mog by odbierani, jak zorganizowana w bojwka.

Pose Lidia Staro staraa si naladowa patriarch Dioskura w kadym calu. Do telefonu komrkowego bez przerwy co komenderowaa. Jakby kogo musztrowaa. Staraa si wpywa na przebieg dyskusji. Prowokowaa swymi wypowiedziami. Komentowaa wypowiedzi spdzielcw bez adnych oporw. Na pocztku wysuchania chciaa nawet, jak Dioskur, ktry przepdzi cz biskupw wiernych papieowi, wypdzi cz przybyych, ktrzy mogli jej udowodni posugiwanie si demagogi i pomwieniami. Zadbaa nawet o to, by jej czowiek, Bogusaw Owoc, z Olsztyna spuentowa wysuchanie. Nie wydaa tylko polecenia swym parabolanom, by spaowa na mier obrocw spdzielczoci.


Ponad prawem


Pose Lidia Staro na kadym kroku pokazywaa swoj wszechwadno i stanie ponad prawem. Deptaa bez najmniejszego skrpowania i enady jedn z najwaniejszych zasad dobrego prawa, e nie mona by sdzi we wasnej sprawie. Co chwila, pod byle pretekstem, ustosunkowywaa si do wypowiedzi, ktre obnaay proponowane przez ni zapisy w prawie spdzielczym.

Przeraajce byo to, e wikszo dziennikarzy zapomniaa o etyce swego zawodu i przemienia si zgodnie z oczekiwaniem lobby midzynarodowego kapitau i deweloperw w tuby propagandowe pani pose z Platformy Obywatelskiej. Dla nich istniaa jedynie bojwka parabolan Lidii Staro. Traktowali j, jako prawdziw i jedynie suszn reprezentacj spdzielcw. Nie dostrzegali, e jest ona stosunkowo niewielk grupk osb, cho haaliw, w porwnaniu z mas, ktra przybya wyrazi swoj opini na wysuchania publicznym.


Henryk Nicpo