Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Programu Mieszkanie dla Modych bez wsparcia spdzielczoci skazany na porak

PDF Drukuj Email

PROGRAM WSPIERANIA

DEWELOPERW I BANKW


Z punktu widzenia spoecznego Rzdowy Program Mieszkanie dla Modych na pierwszy rzut oka wyglda interesujco. Jest kierowany dla osb kupujcych pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym. Beneficjentami maj by osoby, ktre nie maj mieszkania ani domu i nie przekroczyy 35 roku ycia. Maj by nim objte maestwa i osoby samotne (tzw. single).

Maksymalna powierzchnia mieszkania nie moe przekroczy 75 metrw kwadratowych. Dopata jednorazowa ma wynie 10 proc. wartoci mieszkania, ale obliczonej tylko do 50 metrw kwadratowych. W przypadku gdy rodzina ma przynajmniej jedno dziecko uzyska dopat dodatkow w wysokoci 5 proc. wartoci mieszkania. Kolejn dodatkow 5 proc. dopat otrzyma, jeli w przecigu 5 lat urodzi si w niej kolejne dziecko. Itd.

Tymczasem coraz wicej rnych faktw, oznak i poszlak wskazuje na to, e Program Mieszkanie dla Modych powinien on nosi nazw Program Wspierania Deweloperw i Bankw. Wprowadzane poprawki w rzdowym projekcie poszy wanie w tym kierunku. Co wicej, rzdzcy gosem penym obudy oznajmili, e bdzie on bliszy rzeczywistoci ni Rodzina na Swoim.

Dbao o interes bankw

Z myl o zabezpieczeniu interesw deweloperw i tym razem bankw zaproponowano w ustawie zapis dotyczcy minimalnego okres spaty kredytu. Przystanie na warunek jest konieczne by otrzyma dopat. Wynosi on 15 lat. Oficjalnie w celu uniknicia sytuacji, w ktrych rnej maci interesiarze korzystaliby z kredytu Programu Mieszkanie dla Modych tylko po to, by kupi tasze mieszkanie, a nastpnie na nim zarobi. Natomiast program ma wspiera osoby zacigajce kredyt. No i oddawa kredytobiorcw w jak najdusze uzalenienie od banku i deweloperw.

Wbrew wczeniejszym zapowiedziom, kredyt preferencyjny bdzie mg rwnie zosta udzielony nawet wtedy, gdy kupowane mieszkanie nie bdzie miao rachunku powierniczego. Ma to rzekomo znacznie rozszerzy zakres dziaania programu.

Przewiduje si jednak, e podstaw zoenia wniosku kredytowego ma by umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu wasnoci lub umowa deweloperska. A jeli nie zostanie zawarta, to bank otrzyma prawo zweryfikowania ceny i powierzchni mieszkania na podstawie danych z prospektu informacyjnego od dewelopera. Co wicej, po dostarczeniu umowy na kredytodawcy bdzie ciy obowizek sprawdzenia jej zawartoci z danymi z prospektu.

Potencjalni kredytobiorcy korzystajcy z tej rzdowej pomocy powinni by szczeglnie niezadowoleni z tego, e przepada propozycja, by warunki kredytu w ramach Programu Mieszkania dla Modych nie byy gorsze od standardowej oferty kredytowej w danym banku. Po wprowadzonych poprawkach to ograniczenie bronice interesw kredytobiorcw zniko. Banki bd mogy wic onglowa dla wasnych korzyci marami czy te prowizjami, czyli ustanawia je na poziomie wyszym ni przy ofertach standardowych.

Niezgodnie z konstytucj

Z wielu zapisw projektowanej ustawy wynika, e jej autorzy w jeszcze wikszym stopniu dbaj o interes deweloperw ni bankw. Na przykad w gminach ssiadujcych z aglomeracjami limity cen mieszka kwalifikujcych si do dopat bd wysze ni na peryferiach wojewdztw. Nie obchodzi ich, e sprzeniewierzaj si konstytucyjnej rwnoci wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polski, niezalenie od miejsca zamieszkania.

W najnowszym projekcie ustawy o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi modych ceny mieszka kwalifikujcych si do programu Mieszkanie dlaModych maj by maksymalnie o 20 proc. wysze od limitw z Rodziny na Swoim w gminach ssiadujcych z duymi miastami. Wprowadzany przywilej dotyczy gmin pooonych w bezporednim ssiedztwie miast bdcych siedzib wojewody lub sejmiku wojewdztwa. Natomiast wskanik maksymalnej ceny mieszka dla nich ma by wyliczony jako rednia arytmetyczna dla wskanika z miasta wojewdzkiego oraz pozostaych gmin w wojewdztwie. Nie bdzie mg by jednak wyszy od limitu ustalonego dla pozostaych gmin ni 20 proc. Obliczono, e dla gmin ssiadujcych z Warszaw wzronie z 3450,50 z do 4140,60 z. Pozostali mieszkacy wojewdztwa mazowieckiego, ktrego stolic jest Warszawa, zostali wic uznani, e s mniej warci co najmniej o 690,10 z.

Wrd mieszkacw drugiej, a nawet trzeciej kategorii znajd si mode maestwa, ktre zdecyduj si zamieszka z dala od Katowic, Kielc, Krakowa, odzi, Rzeszowa itd. Do tego aden parlamentarzysta nie interesuje si tym, e ich zarobki czsto nie osign nawet jednaj trzeciej tego, co ich rwienikw w Warszawie. aden pose nie zaproponuje uchwalania ustawy, ktra kadaby na pastwo obowizek dopat do zarobkw mieszkacom polskiej prowincji w celu wyrwnania przynajmniej czciowo dysproporcji ich dochodw z beneficjentami aglomeracji miejskich.

Niewygodne pytania

Dlaczego pastwo postanowio bardziej pomaga i bogaci tych, ktrzy maj zapewniony lepszy start yciowy, ktrzy lepiej zarabiaj, ktrym lepiej si powodzi, ktrzy maj wiksze szanse na znalezienie lepszej pracy pod kadym wzgldem? Kto naciska na posw do zamania podstawowej zasady konstytucyjnej Rzeczpospolitej Polski mwicej, e wobec prawa wszyscy s rwni. W sprawiedliwym i dobrze rzdzonym pastwie nie powinno by lepszych i gorszych! Nie powinno dzieli si spoeczestwa na zamieszkaych w Warszawie, miastach wojewdzkich, powiatowych i na wsiach! Wszyscy przecie mieszkaj w jednej Polsce!

Dlatego naley postawi rwnie pytania: Do czyich kieszeni pjd wyskrobane pienidze od podatnikw? Kto chce wydrze do wasnej kieszeni z biednego i coraz bardziej zaduonego budetu pastwa ogromny majtek pod pretekstem pomocy dla modych?

Odpowied jest jedna ? deweloperzy! W rnych gremiach coraz goniej si mwi, e cz politykw zacigna rne zobowizania w stosunku do nich i nadchodzi czas ich spaty. W tym kontekcie ironicznie brzmi utyskiwania rnych gazet i czasopism powizanych z deweloperami, e wprowadzenie w ycie nowego programu pomocowego wspierajcego zakup pierwszego mieszkania dopiero od 2014 r. jest dla nich bardzo z wiadomoci. Podkrelaj, e brak zazbienia si pomidzy wygaszonym programem ?Rodzina na Swoim? i planowanym ?Mieszkaniem dla Modych? moe oznacza dla nich kiepski czas na sprzeda wybudowanych mieszka.

Zmowa grupy interesu

Z drugiej strony mass media z nieukrywan satysfakcj zauwaaj, e dziki zaproponowaniu innego zapisu w projekcie ustawy osoby wynajmujce mieszkania, np. od developerw bd mogy skorzysta z programu pomocy pastwa i wykupi wynajmowany lokal mieszkalny pod warunkiem, e s jego pierwszymi najemcami. I dodaj, e dziki wprowadzeniu tego zapisu poprawi si sytuacja inwestorw, ktrzy obecnie borykaj si z problemami sprzeday mieszka i dlatego decyduj si na ich wynajem. Nie uchodzi ich uwadze rwnie fakt, e zaproponowane rozwizanie stworzy dla nich jeszcze jedn moliwo w zagospodarowaniu pustostanw. Potencjalni modzi kredytobiorcy bd mogli wynaj mieszkanie ju teraz z z moliwoci jego wykupu za dwa, trzy lata, po poprawie zdolnoci kredytowej.

Do tego media ani sowem nie wspominaj, e rzdzcy stawiajc na deweloperw praktycznie zapomnieli o rodzinach nie posiadajcych zdolnoci kredytowej, e dziesitki tysicy modych rodzin nie sta na zakup przysowiowego wasnego kta. I krzycz gono, e 50 tys. mieszka w Polsce czeka na zasiedlenie. Przemilczaj, e gdyby te pustostany byy np. spdzielcze, ju dawano tysice polskich rodzin znalazoby w nich wasny dach nad gow. Przeraajca manipulacja spoeczestwem. Wyjtkowa zmowa grupy interesu, w tym przypadku lobby deweloperskiego, rzdzcych i mediw. Tylko dlaczego polscy podatnicy maj wspomaga deweloperw i bardziej zamon cz spoeczestwa, ktra ma zdolno kredytow?

Wdeptany w ziemi potencjalny sojusznik

W krajach cywilizowanych, w tym prawie w caej Europie, pastwo w pierwszej kolejnoci wspomaga obywateli uboszych. Dla nich przygotowuje rne programy pomocowe, a nie dla tych, ktrzy yj dostatnio.

I do tego pastwo ma potnego sojusznika w zapewnieniu dachu nad gow dla modych ? nie deweloperw, a spdzielczo mieszkaniow. Niestety w Polsce od 1989 r. kolejne rzdy z rnych wzgldw bezwzgldnie j niszczyy.

Henryk Nicpo 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka