Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna O reportaach i publicystyce

PDF Drukuj Email

NA WASN ZGUB

Nie trzeba byo by bystrym obserwatorem, aby zauway, e wystpienia parabolan Lidii Staro na wysuchaniu publicznym 24 czerwca 2013 r. w Centrum Konferencyjno- -Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie s wymusztrowane pod kadym wzgldem. Nawet lepi i gusi zauwaali, e czonkowie komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego s przez nich wrcz manifestacyjnie i demagogicznie terroryzowani.

Na pierwszy rzut oka byo wida, e kto uczyni z nich narzdzia do realizacji wasnych celw, niejednokrotnie wykorzystujc ich osobiste dramaty i negatywne dowiadczenia w byciu czonkami spdzielni mieszkaniowych, ktre w skali caej spdzielczoci s marginesem. Sama pose Lidia Staro zadbaa o to, by ostatnie wystpienie, nijako podsumowujce wysuchanie publiczne, byo wygoszone przez jej czowieka, Bogusawa Owoca z Olsztyna. Na kadym kroku byo wida olbrzymie pienidze, jakie kto wyoy na ich wymusztrowanie. A oto ich jzyk i argumenty:

SIECZKA DEZINFORMACYJNA

Andrzej Cielikowski, dziaacz spdzielczy z Olsztyna:

Jestem zwykym czonkiem spdzielni mieszkaniowej. Ju wiadomym praw, ale lekcewaonym, jak wielu innych w Polsce (?) przez organy spdzielni, ktre s emanacj grupy trzymajcej wadz. Coraz wicej spdzielcw zdaje sobie spraw z - niestety - na p niewolniczych relacji, z patologii, ze swej bezradnoci. Przeciwko nam, zwykym czonkom, s (?) przepisy i prawnicy spdzielni finansowani za nasze pienidze. Niepokornych straszy si sdem, wykluczeniem. Odbiera si godno, prawa, a nieraz nawet dach nad gow. Wielu z nas wie, e nie dowie si, za co pacimy. Stawki i skadowe opat s niedookrelone. Oczywicie, nie wszystkie, ale s nie do koca okrelone. W przetargach nierzadko wygrywaj firmy z kosztami wyszymi od lokalnych. Jestemy pomijani przy konsultacjach (?) np. odnonie kwestii remontowych. Przykadw jest mnstwo. Do tego jednotorowa propaganda sukcesu, czy sieczka dezinformacyjna. Samorzdno jest realnie znikoma lub adna. Mwi tutaj gwnie o spdzielczoci mieszkaniowej. (?). To jest dziwne. Jest stary, peerelowski podzia: my i oni. Kiedy to si wreszcie skoczy? Nie w kadej spdzielni, eby bya jasno, ale w zbyt wielu.

Od lat epatowani jestemy zorganizowan przez Krajow Rad Spdzielcw, czy te zwizki rewizyjne, negatywn kampani dotyczc nowelizacji ustaw. Stamtd id plany blokowania zmian korzystnych dla spdzielcw. Niestety, za nasze pienidze. Dyskredytuje si autorw ustaw. Negatywne lobby funkcyjne bronic tej patologicznej rzeczywistoci. Nie reprezentuje nas, spdzielcw, lecz walczy o utrzymanie swych wadczych interesw.

Moim zdaniem, prezesi ze spdzielni reprezentuj tutaj zarzd, a nie spdzielnie. W sensie przedstawicielstwa, gdy nie zostali wyposaeni przez swoich czonkw w jakiekolwiek stanowisko odnonie do tych ustaw. Tak z grubsza!

(?) Na niby konferencjach na lsku, w odzi i dwukrotnie w Olsztynie, a nawet w Sejmie - panie przewodniczcy - gdy PSL zorganizowao w marcu spotkanie z posami z tej Komisji, odbyy si nieformalne wysuchania publiczne. Oczywicie, nie zapraszano nas na nie! Jak zwykle. Goszczono si za nasze pienidze. Tak samo i dzi. Do suchania tylko jednej strony, zainteresowanej czsto utrzymaniem obecnego status quo, nierwnego, jeli chodzi o relacje w spdzielni. Tymczasem sektor mieszkaniowy wymaga koniecznych zmian.

Ju prawie poowa mieszka ma nieodwracalny status odrbnej wasnoci. W tym kierunku zgodnie dziaay kilka lat temu PO i PiS. (?).

ARTYSTYCZNY NIESMAK

Filip obodziski, dziennikarz, tumacz i muzyk :

?Jeli chcecie mie naszych gosw wicej,

To ju wiecie - patrzymy wam na rce,

Postulaty wam nasze przedstawiamy,

Bo przez lata bezprawia dowiadczamy,

By nie chcemy strzyonych stadem owiec,

I dajemy wam dzisiaj tego dowd.

Niech zarzdy nie szczuj za pogldy,

Niech spdzielca ma prawa wacicielskie,

Kto pytania im niewygodne stawia,

Przez organy nie bdzie usuwany,

Nasza wola, to wiksza ich kontrola,

Mamy do i chcemy przejrzystoci,

Nowa ustawa to dla milinw ludzi bardzo wana sprawa.

Chcemy kresu lustracji z KRS-u,

Ma by za to niezaleny lustrator,

Chcemy kresu kominw i prezesw,

Chcemy kresu konfliktw interesw,

eby w radach nadzorczych ni przez moment Nie zasiada pracownik zatrudniony.

Niech ustawa wyrane da nam prawo Znania faktw, rachunkw, umw faktur,

Miejmy szans poznawa te finanse,

Przecie w kocu, to nasze s pienidze,

I dlatego do czasu jeszcze tu,

e prowadzi ma stron www.

Nowa ustawa to dla milionw ludzi bardzo wana sprawa,

Nowa ustawa to dla waszych wyborcw bardzo wana sprawa.

Jeli chcecie mie naszych gosw wicej,

To ju wiecie, patrzymy wam na rce.

Nowa ustawa to dla milionw ludzi.?.

Prosz pastwa, znamy uregulowania obecnej ustawy, obecnego prawa spdzielczego piewajco, jak pastwo syszeli. Rekomendujemy druk nr 819. Dzikuj.

WICONA WODA NA DIABELSKIE UKADY

Waldemar Humel z Koszalina:

Jestem czonkiem Koszaliskiej Spdzielni Mieszkaniowej ?Przylesie?. Byem oskarycielem prezesa tej spdzielni, ktry zosta przez sd skazany prawomocnym wyrokiem za zaamanie prawa spdzielczego. Zosta ukarany grzywn.

Prosz pastwa, organizacja spdzielcza, ktra nie potrafi sama oczyci si z takich dziaaczy, musi niestety zosta poddana kontroli zewntrznej. W tej chwili taka kontrola waciwie nie istnieje. Nie ma jej. Media sabo si orientuj w tej problematyce, a czonkowie spdzielni jeszcze nie maj poczucia przynalenoci do spdzielni.

W wikszoci wadz spdzielni uwili sobie posadki ludzie o patologicznych cechach. Ale inteligentni, ktrzy oszukujc czonkw. Wykorzystuj ich serwilistyczne skrzywienie oferujc im klientowskie apanae. Wykorzystuj ich do obrony przed zmianami.

Zmiany prawa spdzielczego to dla nich niebezpieczestwo ujawnienia tego, czego nie chc ujawni. Dlatego jawno jest jednym z najwaniejszych, jeeli nie najwaniejszym elementem projektu przedstawionego przez posank Lidi Staro. (?). Jawno dziaalnoci to wicona woda na diabelskie ukady w spdzielczoci mieszkaniowej.

Jest tak. Wadze spdzielni mieszkaniowych zmobilizoway rzesze naiwnych czonkw spdzielni. Przywiozy ich tutaj. Wystawiy im delegacje. Kto ma delegacj? Rczka w gr. My nie mamy delegacji. My jestemy tu za wasne pieniki, a dziaacze s w delegacji.

Pani posanko, panowie posowie, w was nasza nadzieja. Wy macie prawo i obowizek - prawo i obowizek - eby zmieni obowizujce w Polsce prawo spdzielcze tak, eby nie powtrzyo si, jak byo w Koszalinie, wykluczenie aktywnych czonkw ze spdzielni. Tak, prosz pastwa. zarzdowi i radzie nadzorczej nie podoba si, e my ich kontrolujemy i nas wykluczaj. Teraz sdy bd miay i ju maj duo do roboty.

Projekt posanki Staro jest najbardziej racjonaln propozycj zmian. Tak, prosz pastwa! W jednoznaczny sposb oddaje spdzielnie jej czonkom. Wyzwala aktywno spoeczn. Nie likwiduje spdzielni. Likwiduje mafi spdzielcz.

CZAS SKOCZY ZE STALINOWSKIM ROZUMIENIEM WASNOCI

Janusz Okurowski, wiceprezes Zarzdu Gwnego Krajowego Zwizku Lokatorw i Spdzielcw w Koninie

- Jestem wiceprezesem Krajowego Zwizku Lokatorw i Spdzielcw, organizacji, ktra od wielu lat walczy o to, ebymy mieszkali taniej, lepiej i godniej. Std nasze prace przy ustawach. (?).

Krajowy Zwizek Lokatorw i Spdzielcw posiada due dowiadczenie w sprawach spdzielczych. Mamy bardzo duo wygranych spaw w sdach, ktre przyznay nam racj. Ot, prosz pastwa, Krajowy Zwizek popiera z ca moc projekt pani Lidii Staro z Klubu PO.(?).

Projekt ten spenia najwiksze oczekiwania mieszkacw spdzielni mieszkaniowych, ktrzy pomimo wasnoci zapisanej w art. 3 prawa spdzielczego, jako jedyni nie podlegaj pod ustaw o wasnoci. Konstytucja Polski mwi, e wszyscy s rwni w tych sprawach. Dzikujemy te Prawu i Sprawiedliwoci za nowelizacj z 2007 r., ktra jednak okazaa si rozwizaniem niewystarczajcym. Jest u nas co takiego, e Polak potrafi. Prezes te.

Mamy nadziej, e wszyscy posowie, ktrzy popieraj konstytucyjn rwno wszystkich obywateli wobec prawa, udziel swego poparcia temu projektowi. Nikt lepiej od waciciela nie dopilnuje jego majtku. Czas skoczy ze stalinowskim rozumieniem wasnoci i jego tajn dyrektyw, ktra zabraniaa nadawania tytuu wasnoci. Prosz pastwa, jestecie przeciw wasnoci, a przecie, zgodnie z art. 3, zarzdcami tej prywatnej wasnoci.

Ot, prosz pastwa, tajna stalinowska dyrektywa zabraniaa nadawania tytuu wasnoci, zastpujc ten tytu prawem do uytkowania. Waciciel by tylko uytkownikiem. Prosz pastwa, w Trybunale Konstytucyjnym - ale wy nie uszanujecie nawet Trybunau. Kiedy SLD zaskaryo cz przepisw z 2007 r., sdzia Trybunau zada bardzo wane pytanie. Nie wiem, czy pastwo to zrozumiecie. Kto jest waniejszy, osoba prawna, czy obywatel? Kto jest waniejszy?

Przecie to spdzielcy zakadali t spdzielnie dla siebie, a nie przeciwko sobie. A stao si cakiem inaczej. Krzyczycie pastwo, e maj by wsplnoty. Nie, tu jest tylko wybr. Poniewa zapacilimy za towar .i ponielimy pene koszty. Chcemy wic tylko uzyska pen kontrol nad tym, za co zapacilimy.

NIELEGALNY LOBBING JEST W POLSCE KARANY

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, przedstawicielka Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich:

Z gry przepraszam wszystkich przyzwoitych prezesw spdzielczoci, ktra sama w sobie jest szczytn ide. Chciaabym powiedzie tak. Na tej sali jest 387 osb nieprawidowo zgoszonych. 229 osb niezgodnie z wymogami reprezentacji. Brak jest penomocnictw, etc.

Ju mwia o tym pani pose, bo do niej si w tej sprawie zgaszalimy. Monitoring tego jest dla pastwa miadcy. My mamy do manipulacji. Mamy do nielegalnego lobbingu, ktrego zabrania polskie prawo. Mamy do erowania na spdzielcach. Dlatego popieramy projekt pani pose Lidii Staro, jako najdalej idcy. I apelujemy do wszystkich posw.

(?). Matematyka jest prosz pastwa nauk cis. Jest kilkanacie milionw spdzielcw, a prezesw jakie 4 tysice. Chciaabym powiedzie pastwu jeszcze jedno. W gronie spdzielcw s ludzie o bardzo rnych pogldach. My popieramy projekt pani Lidii Staro nie dlatego, e popieramy pogldy pani Staro, czy partii, ktr pani Staro reprezentuje. My popieramy ten projekt dlatego, e pani Staro jest jedn z nas. Jestemy gboko oburzeni pastwa zachowaniem i nieszanowaniem urzdu posa. My swoje uwagi przedstawiamy na pimie, zaczamy je merytorycznie do protokou

I powiem pastwu tak. Do tej pory pastwo stosowali argument siy. A my teraz zastosujemy si argumentw. Wszystko bdzie monitorowane. Wszystko bdzie na bieco sprawdzane, cznie z tym, kto i za czyje pienidze dzisiaj tutaj przyjecha i w ramach jakiej delegacji. Poniewa, szanowni pastwo, ci spdzielcy przyjedaj za wasne pienidze. Materiay reklamowe robi sobie za wasne pienidze. A problem polega na tym, e cz z pastwa jest tu za ich pienidze. To jest po pierwsze.

Po drugie chciaabym pastwu powiedzie jeszcze jedn rzecz bardzo dobitnie. Prosz pastwa, demokracja ma to do siebie, e ludzie maj prawo mie inne pogldy. Ja szanuj ludzi o innych pogldach. Szanuj ludzi, ktrzy popieraj inne projekty. Ale nie szanuj i nie bd szanowa amania prawa, mafii spdzielczej, nielegalnego lobbingu i wprowadzania w bd posw tak, jak to zostao zrobione na tej sali. Bd si domagaa w imieniu organizacji, ktr reprezentuj oraz innych organizacji, rzetelnego sprawdzenia wskazanych dokumentw i wskazania, czy to wysuchanie publiczne nie byo faktycznie zmanipulowane przez prezesw niektrych spdzielni mieszkaniowych,. A przede wszystkim przez Krajow Rad Spdzielcz, ktra skada si z samych prezesw i ma funkcj niewyobraaln w cywilizowanych pastwach. Spdzielczo jest wszdzie szanowana. Ja te szanuj spdzielczo, ale nie bd szanowaa organizacji, ktra w taki nielegalny sposb lobbuje i manipuluje. Nielegalny lobbing jest w Polsce karany.

My si domagamy rzetelnoci. Jeeli pastwo w demokratycznych wyborach uznacie, e projekty innych partii s lepsze ni ten projekt, ktry my wskazujemy, to pokacie to w wyborach. Ale my owiadczamy, e bdziemy patrze wszystkim posom na rce. Apelujemy do posw, zarwno Platformy, jak i PiS, jak i Solidarnej Polski - pastwo posowie, skoczcie z tym reliktem komunizmu, jakim s w obecnym stanie spdzielnie mieszkaniowe, bo to jest dowd na niedokoczon transformacj w Polsce.

USTAWOWO DOPROWADZI DO SYTUACJI

Tadeusz Krysto, przedstawiciel Mazowieckiego Stowarzyszenia Obrony Praw Lokatorw i Spdzielcw ?Nasz Dom? w Pocku:

W ustawie czonkowie maj zapis, e maj prawo. Maj prawo zgasza do porzdku obrad projekty uchwa, tylko zarzd nie chce tego respektowa. W zwizku z powyszym moja propozycja dla pastwa posw i dla Komisji jest nastpujca. W trybie wyborczym, jeeli zarzd nie umieszcza zgaszanej propozycji w porzdku obrad, (A to jest mankament wszystkich spdzielni, ktry nigdy nie zosta uregulowany) czonek z podpisami 10 osb pod projektem kieruje wniosek do sdu rejonowego w trybie wyborczym. Sd rejonowy w cigu 3 dni podejmuje decyzj, czy danie jest zgodne z prawem, czy nie. Nie potrzeba zupenie caej procedury sdowej, eby stwierdzi, e statut dopuszcza taki wniosek, taki projekt uchway zgaszanej przez czonkw. Gdyby to byo w prosty sposb uregulowane, na pewno czonkowie mieliby mniej problemw.

Ja mog tylko poda przykad, e byem czonkiem spdzielni wybranym do rady nadzorczej w 2010 r. Zarzd stwierdzi, e rada mu nie odpowiada. W zwizku z powyszym zwoa walne zebranie i walne zebranie wybrao inn rad. Tylko by problem, bo nie odwoano poszczeglnych czonkw poprzedniej rady wybranej przez walne zgromadzenie. Musielimy dochodzi swoich praw dwa lata w sdzie, eby w efekcie pracowa przez 7 miesicy kadencji, ktra w tej chwili, 10 czerwca si skoczya. Dla ciekawoci mog doda, e te 7 miesicy zaowocowao tym, e po 16 latach odwoalimy cay trzyosobowy zarzd. Zdylimy zwolni z pracy 2 prawnikw, co byo rzecz niewyobraaln, eby wczeniej co takiego mona byo dokona. Jednak okazao si, e byo to moliwe. Graniczyo to z cudem, ale jednak byo to moliwe.

Szanowna Komisjo, jeeli mona byoby wrci i ustawowo doprowadzi do sytuacji, e na danie czonkw umieszczenie w porzdku obrad uchway jest moliwe, a nie, e czonek ma prawo, to byby to ogromny sukces i nam, czonkom, ubyoby problemw. Dzikuj uprzejmie.

KATEGORYCZNIE I JEDNOZNACZNIE OWIADCZAM

Ryszard Tkacz, prezes zarzdu Oglnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziaania Patologiom Spoecznym ?RAZEM?:

Reprezentuj Oglnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziaania Patologiom Spoecznym ?Razem?. (?). Kategorycznie i jednoznacznie owiadczam, e popieramy projekt ustawy z druku nr 819, czyli projekt ustawy pani pose Lidii Staro. Jest to jedyny projekt, ktry rzeczywicie wychodzi naprzeciw szerokim oczekiwaniom spoecznym. To my, spdzielcy, wanie takiego prawa chcemy. Nie jest prawd to, co mwi tutaj przedstawiciele spdzielni, ich prezesi, przedstawiciele zwizkw rewizyjnych oraz Krajowej Rady Spdzielczoci, e ta ustawa spowoduje zamienienie spdzielni we wsplnoty. To jest absolutna nieprawda. Ustawa z mocy prawa powoduje powstanie wsplnoty mieszkaniowej z chwil wydzielenia pierwszego lokalu nie po to, eby zniszczy spdzielni.

Jestemy za spdzielniami. Ale za takimi spdzielniami, w ktrych czonek nie jest do pacenia pienidzy, tylko do zarzdzania spdzielni. Nie yczymy sobie takich sytuacji, w ktrych wska grupa ludzi, prezes i rada nadzorcza, podejmuje wszelkie decyzje, a my za te decyzje pacimy. Podam przykad. W naszej Pabianickiej Spdzielni Mieszkaniowej za pidziesiciometrowe mieszkanie spdzielca paci za docieplenie budynku 6 tys. z. W tej chwili musi paci 13 tys. z. Prosz pastwa, ta sama firma, ktra docieplaa za 6 tys. z, dzisiaj dociepla za 13 tys. z. Dlaczego? Bo nie ma adnej spoecznej kontroli nad tym, co robi zarzd i rada nadzorcza spdzielni. Do takiej sytuacji doprowadzilicie, prosz pastwa.

Jeeli nie zmienimy prawa, prosz pastwa, to szczeglnie starsi ludzie, o ktrych tak si upominacie, ci, co maj renty na poziomie 600-700 z za chwileczk nie bd mieli nie tylko na to, eby zapaci czynsz, ale nie bd mieli na to, eby po prostu y. Do takiej sytuacji chcecie pastwo doprowadzi w tej chwili spdzielczo. Jeszcze raz podkrelam. Nie jestemy za likwidacj spdzielni. Jestemy za tym, eby w spdzielniach spdzielcy, zgodnie z prawem spdzielczym, decydowali o tym, jakie w tej spdzielni podejmowane s decyzje.

Prosz pastwa, jeszcze raz apelujemy do posw, do szanownej Komisji, aeby podstaw dalszego tworzenia prawa spdzielczego by projekt zamieszczony w druku nr 819, projekt pani pose Lidii Staro. Jest to projekt popierany szeroko przez spdzielcw. To, e pastwo krzyczycie, to jest to tylko gos nielicznej grupy, ktra przysza tutaj bardzo licznie. Gdyby przyszli tutaj spdzielcy, to naprawd nie mielibycie pastwo nic do powiedzenia, bo wasz gos byy w ogle niesyszalny, zakrzyczany przez spdzielcw.

ODEBRA PREZESOM WADZ W SPӣDZIELNIACH

Leokadia Rybicka-Nau, prezes zarzdu Stowarzyszenia Poszkodowanych Bezczynnoci Organw Spdzielni Mieszkaniowych ?TEMIDA?:

Prowadz Stowarzyszenie Poszkodowanych Bezczynnoci Organw Spdzielni Mieszkaniowych ?TEMIDA? w Rudzie lskiej. Nasze stowarzyszenie przyjechao tu ze lska po to, eby udzieli poparcia projektowi pani pose Lidii Staro, poniewa jest to projekt najbardziej honorujcy prawa czonkw, szeregowych czonkw spdzielni mieszkaniowych, a nie prawa prezesw spdzielni mieszkaniowych, ktrzy dzisiaj zjawili si tutaj licznie za nasze pienidze.

Jestemy tu po to, ebycie pastwo zrozumieli, e jestecie naszymi pracownikami, e to my jestemy waszymi pracodawcami. I to my jestemy podmiotem spdzielni mieszkaniowej. Prosz pastwa, rodzina, to miejsce czowieka na ziemi. Jest to te podstawowa komrka kadej struktury spoecznej, struktury spoecznej kadego pastwa. eby ona moga w sposb normalny funkcjonowa, musi mie dach nad gow. Miejsce, w ktrym mog si poczyna, rodzi i dorasta nasze dzieci. To jest miejsce, ktre naley do grupy elementarnych potrzeb bytowych czowieka. Podstawow, kluczow funkcj pastwa jest zapewnienie takiego systemu mieszkalnictwa, eby koszty budowy lokali mieszkalnych i ich utrzymania byy dostpne dla kadego statystycznego Polaka. Takim systemem miaa by spdzielczo mieszkaniowa.

Miaa by, ale - niestety - nie jest, poniewa - z przykroci to stwierdzam - szczytne zaoenia ruchu spdzielczego zostay wrcz sprofanowane przez armi sprzymierzonych ze sob w caym kraju i od lat nietykalnych prezesw spdzielni mieszkaniowych. Przeksztacili oni ruch spdzielczy w gigantyczn machin toczc coraz szerszym strumieniem pienidze z naszych portfeli do obrotu pozafiskalnego. Koszty budowy i utrzymania lokali spdzielczych w sposb niczym nieskrpowany od lat podraa potna wrcz korupcja. Jest ona instrumentem, ktrym prezesi zapewniaj sobie nietykalno, kompletn bezkarno. To - niestety - trzeba zmieni. Dlatego zwracam si z tego miejsca do posw na Sejm, aby odebrali .prezesom wadz w spdzielniach mieszkaniowych, eby oddali Polakom mieszkania!

O NADZR NAD SPӣDZIELCZOCI MINISTERSTWA,

A JESZCZE LEPIEJ NAJWYSZEJ IZBY KONTROLI

Maja obodziska, Czonek Stowarzyszenia Poszkodowanych Bezczynnoci Organw Spdzielni Mieszkaniowych ?Temida:

Prosz pastwa, jestem zwykym czonkiem spdzielni mieszkaniowej i kieruj te sowa do Komisji Nadzwyczajnej. To jest moja proba, mj apel i moje oczekiwania. Ja nard, ja Polka, ja czonek le zarzdzanej spdzielni mieszkaniowej, czekam na prac Komisji ponad podziaami partyjnymi i politycznymi. Dajcie nam ustaw, ktra bezwzgldnie wyruguje z wielu spdzielni mieszkaniowych brak przejrzystoci i brak praworzdnoci. Czekam na ustaw, ktra wyjani zarzdom ich suebn rol wobec spdzielcw, dla ktrych dziaaj. Ustaw, w ktrej tak - znaczy tak, a nie - znaczy nie,. Zamiast furtki do wielorakich nieprawidowoci, czyli ?o ile statut nie stanowi inaczej?, czy niebezpiecznej uznaniowoci w sowie ?powinno? ma by po prostu obowizek, a nie ?powinno?.

Bo, jeli chodzi o sowo ?powinno?, prosz pastwa, to mj zarzd pisze do mnie, e dokumenty powinny by na stronie internetowej. Ale to wcale nie znaczy, e musz by. I jest, prosz pastwa, rechot. W zych zarzdach jest rechot z prawa. I rzeczywicie prosimy o wyrugowanie takich rzeczy.

Mamy XXI wiek. Chc obowizku zamieszczania dokumentw na stronie internetowej, zamiast wycigania z szuflady uchwa, ktrych nikt wczeniej nie widzia. Chc jasno wskazanych sankcji dla zarzdw amicych prawo. Chc skutecznego, koniecznego i autentycznego nadzoru ministerstwa, a jeszcze lepiej Najwyszej Izby Kontroli nad przestrzeni, w ktrej obraca si ogromnymi milionami zotych, teraz cakiem pozostawionymi. Waciwie ta kontrola spada teraz wycznie na barki szeregowego czonka spdzielni. To jest nie do udwignicia.

Moje prawo wacicielskie ma mie w spdzielni takie same atrybuty, jak prawo waciciela domu, czy byego mieszkania gminnego. Chc gwarancji realnego wpywu, jako spdzielcy i waciciela na to, jak wydawane s moje pienidze, z silnym prawem dostpu do dokumentw finansowych oraz stawiania pyta bez obawy, e zostan wykluczona z czonkostwa. Prosz pastwa, przeczytaam wszystkie projekty ustaw. Znam projekt SLD - i nazywam to po imieniu - z haniebnym pomysem wybierania do rad nadzorczych pracownikw spdzielni. Dodajcie jeszcze do tego, prosz pastwa, portrety Gomki. A wydawao mi si, e to ju czasy susznie minione.

Widz te projekt PiS, ktry wobec skali przeksztace jest zbyt zachowawczy. Uwaam, e baz do prac Komisji powinien by projekt Klubu PO, ktry daje moliwo wprowadzenia koniecznych i oczekiwanych zmian. Zrozumcie, e jest ile dobrych zarzdw, ale jest ile niedobrych. I trzeba mie prawo na te niedobre. Dzikuj

TO S RZECZY NIEBYWAE

Stanisaw Bartnik, zastpca prezesa zarzdu Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwaszczeniowego w Gminie Biaystok:

Szanowni pastwo, widz tutaj ca rzesz prezesw, pracownikw spdzielni i osb, ktre lobbuj z ramienia prezesw. Nawizujc do rzeczy generalnych chciabym powiedzie, e spdzielnia ma suy spdzielcom. Jedn z najwaniejszych rzeczy jest to, eby wybory w spdzielni byy powszechne, eby byy demokratyczne. Przed chwil miaem okazj rozmawia z prezesem Spdzielni ?Piast? z Katowic, ktry pochwali si, e organizuje jednoczciowe walne zgromadzenie dla spdzielni liczcej 12 tysicy czonkw. Prosz pastwa, takie rzeczy ami zasady konstytucyjne. Nie moe by tak w pastwie demokratycznym, e praworzdno bdzie funkcjonowa w innych sferach, w innych dziedzinach ycia, a w spdzielczoci bdzie nadal system totalitarny. Musimy dokona zmiany. To przeoy si na jako zarzdzania, na obnik kosztw, na popraw funkcjonowania, na wyszy status yciowy ludnoci.

Prezesi mwi tutaj, e brakuje mieszka, e spdzielnie ju nie buduj. Wanie ta reforma jest szans na oywienie budownictwa, na realizacj spdzielczoci z okresu midzywojennego. Ja wiem, e jestecie pastwo niezadowoleni, e wyraacie pastwo swoj dezaprobat. Ale dyskutujmy na argumenty, a nie na demagogi. Kolejna kwestia, ktra wymaga uregulowania, to dostp do dokumentw. To czonkowie spdzielni s wacicielami mienia, a nie zarzd, nie prezes i nie rada nadzorcza. Kady wspudziaowiec spdzielni powinien mie wgld w dokumenty w sposb nieograniczony.

Chciabym tu te nawiza do rzeczy skandalicznych, jakie dziej si w Biaymstoku i w Polsce. Polegaj one na tym, e wyklucza si z czonkostwa osoby, ktre maj lokatorskie prawo do lokalu, a pniej eksmituje si je i niszczy ekonomicznie i fizycznie. Chcemy, eby projekt, ktry byby tu przyjty, zawiera zwizanie czonkostwa z prawem majtkowym tak, aby automatycznie udziaowiec spdzielni by czonkiem spdzielni. Chciabym, aby utrzymano zakaz ustanawiania wasnociowego tytuu do lokalu. To s rzeczy niebywae, eby nie byo prawa wasnoci, eby w demokratycznym pastwie nie byo ono zasad numer jeden. Wiem o tym, e prezesi chc, eby tym, ktrych si wyeksmituje, przy sprzeday lokali nie ustanawia wasnoci (?).

Chcielibymy rwnie, eby fundusz remontowy rozliczano nieruchomociami, poniewa wiemy, e koszty bd mniejsze, e robt remontowych bdzie wicej, e budynki bd w lepszym stanie. Widzimy to po jednodomowych wsplnotach mieszkaniowych, ktre zarzdzaj w wyszym standardzie, za mniej - za stawki nieraz dwukrotnie, albo trzykrotnie nisze.

Na koniec chciabym odnie si do kwestii zacigania kredytw i rnego rodzaju zobowiza finansowych. Chciabym, aby obligatoryjnie przyjto w ustawie, e takie decyzje bd podejmowane na poziomie nieruchomoci, bo to ludzie, to my, czonkowie spdzielni, a nie prezesi, spacamy te koszty. Jest te dyskusja nad kontrol spdzielni, nad kontrol spdzielni i powielaniem pewnego schematu polegajcego na lustracji.

Ju kocz. (?). Chcielibymy, aby kontrol powierzy wyspecjalizowanym jednostkom, np. Najwyszej Izby Kontroli, albo urzdom kontroli skarbowej, a nie ludziom prezesw. Dzikuj.

WYRWA SI Z JARZMA NIEUCZCIWYCH PREZESW

Lech Krygier, czonek dwch spdzielni mieszkaniowych w Olsztynie ?Jaroty? i ?Pojezierze?:

(?). Prosz pastwa, przyjechaem z Olsztyna. Jestem czonkiem dwch spdzielni w Olsztynie ?Jaroty? i ?Pojezierze?. Przyjechaem, aby powiedzie posom, aby wrcz wykrzycze, e czonkowie spdzielni czekaj na nowe prawo i na to, eby to prawo byo przejrzyste dla czonkw spdzielni, dla prezesw, dla czonkw rad nadzorczych, dla prokuratorw, dla sdziw i dla wszystkich organw kontrolujcych, bo dzisiaj kady sobie interpretuje prawo spdzielcze, jak chce.

To jest sprawa milionw ludzi, milionw spdzielcw. Ustawa, ktra pozwoli nam wyrwa si z jarzma nieuczciwych prezesw. Odda nam prawa obywatelskie i konstytucyjne. Pozwoli nam dokona wyboru, czy chcemy by w spdzielni, czy te nie. Takim projektem jest projekt ustawy PO. To w kocu bdzie prawo dla nas, dla zwykych czonkw spdzielni, a nie dla prezesw. Szanowni pastwo, ile trzeba mie wygranych spraw, ile lat trzeba walczy w spdzielni, w mediach, eby w XXI wieku przesta by niewolnikiem, obywatelem drugiej kategorii?

Prosz pastwa, moecie sobie krzycze. Moecie robi, co chcecie. Ale my, spdzielcy i tak si do was dobierzemy. Na tej sali siedz menaderowie, prezesi, czonkowie rad nadzorczych, ktrzy przyjechali tutaj za nasze pienidze. Broni swoich ciemnych interesw, broni patologii.

Ja mam wygranych 16 spraw sdowych, dziki pomocy pani pose Staro, dotyczcych pracownikw spdzielni, prezesw, rady nadzorczej i pomwie w sprawie nieudostpnienia dokumentw finansowych i danych o zarobkach zarzdu. Ostatnio wygralimy spraw utajnienia umw dotyczcych wydania pienidzy spdzielcw na zakup 3 luksusowych samochodw, w tym dla przewodniczcej rady nadzorczej. Prezes kupi je bez zgody zarzdu i rady nadzorczej. Zajo to nam 2 lata. Zrobilimy to kosztem wasnych rodkw i wasnego zdrowia. Walczymy ze spdzielni i jej prawnikami za nasze wasne pienidze

To przecie ja, pomimo wygranych spraw, opacam ich wynagrodzenia. My, spdzielcy, spotykamy si na co dzie z but i arogancj zarzdw i rad nadzorczych. Przez lata walczymy w sdach, eby dowiedzie si, ile zarabia prezes, a przecie to s nasi pracownicy.

PROJEKT IDCY NAJDALEJ

Janusz Mikosik, przedstawiciel Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich:

(?) zaczn od tego, e ustosunkuj si do projektu ustawy autorstwa posanki Lidii Staro. Bardzo liczymy na ten projekt, poniewa jest to projekt idcy najdalej. Na pewno ma jakie niedocignicia. Po to jest w tej chwili procedowany przez Komisj, po to jest to wysuchanie. Myl, e byoby duo lepiej, gdyby paday realne propozycje, a nie demagogia, ktra zalewa wikszo wystpie. Posanka Lidia Staro przygotowaa projekt, ktry ma podlega dyskusji. Nie jest to raz na zawsze dane prawo. Pastwo mog skorzysta z tego, eby odnie si, jako fachowcy do tego, co zawiera ten projekt i inne projekty. Mam nadziej, e s tutaj jacy fachowcy od zarzdzania spdzielniami.

Poniewa uwaam, e ten projekt jest najdalej idcy i mgby naprawd stanowi dobre pole do tego, eby procedowa jako projekt bazowy (?).

Dlaczego chcecie pastwo np. utrzyma fakt, e czonkostwo w spdzielni jest zwizane z nie wiadomo czym, a nie z realnym posiadaniem lokalu, a taki zapis proponuje ta ustawa? Pastwo, ktrzy s czonkami, a nie posiadaj lokalu, mog uchwali jakiekolwiek opaty, czy obcienia, ktrych nie bd ponosi z tego tytuu, e nie posiadaj lokalu. To jest patologia. Trzeba ten problem rozwiza.

Owszem, czonek spdzielni ma dostp do informacji. Ale bardzo czsto jest blokowany. Dlaczego nie wyprostowa sytuacji i nie dokona w tym momencie umoliwienia dostpu czonka do informacji o dziaalnoci spdzielni, ktrej jest wspwacicielem? Kolejne zapisy dotycz gospodarowania naprawd gigantycznym majtkiem, jakim s fundusze remontowe, fundusze inwestycyjne i inne kwoty zbierane w imieniu czonkw przez spdzielnie. To powinno by cakowicie przejrzyste i jawne. Za duo jest w tych statystykach, o ktrych si tu mwi, spdzielni nie funkcjonujcych prawidowo. Niestety. Jeeli pastwo s prawdziwymi fachowcami, to bardzo atwo wam bdzie w tym momencie funkcjonowa przy otwartej kurtynie. Jeeli jestecie fachowcami. Natomiast jeeli ukrywacie si za gszczem przepisw, to rozumiem wasze rozgoryczenie, e kto prbuje wyprostowa to prawo i zrobi je w miar skutecznym i prostym.

POPIERAM Z CAEGO SERCA WNIOSEK

PANI LIDII STARO

Marcin widerski, czonek Spdzielni Mieszkaniowej ?Mokotw? w Warszawie:

Chwil temu, kilku panw prezesw pytao, o co tak naprawd nam chodzi, skd bior si nasze bardzo krytyczne oceny obecnego funkcjonowania spdzielni. Ot, wanie ja podam pastwu par konkretw, ktre moe pastwu unaoczni, skd to wszystko si bierze. Jestem czonkiem Spdzielni Mieszkaniowej ?Mokotw? w Warszawie, mieszkacem jednego z kilku osiedli wchodzcych w skad mojej spdzielni.

Opowiem pastwu o kilku przykadach patologii wystpujcych w mojej spdzielni, zwizanych z brakiem przestrzegania prawa spdzielczego i bezkarnoci zarzdu Spdzielni Mieszkaniowej ?Mokotw?. Pi lat temu, korzystajc z dobrodziejstwa ustawy z 2007 r. zebralimy podpisy ponad 50 proc. czonkw i wystpilimy z wnioskiem o poddanie pod gosowanie na walnym zgromadzeniu wydzielenia si osiedla ze spdzielni. Prosz pastwa, prosz sobie wyobrazi, e zarzd przekona cz czstkowych walnych zgromadze, bo tak u nas jest to zorganizowane, aby nie poddaway pod gosowanie tej uchway.

Zgodnie z obowizujcym wwczas prawem uchwaa nie zostaa podjta. Pozostao nam tylko jedno. Skierowa spraw do sdu, eby uzyska uchwa zastpcz od sdu. Prosz sobie wyobrazi, e proces sdowy w bardzo prostej sprawie - ilu byo czonkw i ilu gosowao - trwa do dzi. Trwa od 5 lat. A dlaczego? Poniewa zatrudnieni mecenasi - mamy 3 kancelarie prawne, ktre zatrudnia zarzd - stosujc rne kruczki powoduj, e ten proces trwa 5 lat i jeszcze si nie zakoczy w pierwszej instancji. Co wicej, nowe wnioski dowodowe mog spowodowa, e potrwa kolejnych 5, albo 10 lat.

Inny przykad. W czteroletnim procesie sdowym udao si nam wywalczy, aby na wszystkich osiedlach byy poddawane pod gosowanie te same listy kandydatw do rady nadzorczej, pomimo, e przewiduje to ustawa od 2007 r. Dziki wygranemu procesowi dopiero w 2012 r. byy gosowane te same listy kandydatw na czonkw rady nadzorczej we wszystkich osiedlach.

I ostatni, prosz pastwa, przykad. Z tego roku. Wanie trwaj u mnie w osiedlu czstkowe walne zgromadzenia. Zgodnie z uprawnieniami mamy prawo zoy wniosek do zebrania i umieci punkt w porzdku obrad. Prosz sobie wyobrazi, e prezes mojej spdzielni dokona samodzielnie cenzury i nie umieci tych punktw w porzdku obrad. W zwizku z tym mieszkacy nie maj prawa dowiedzie si, e chcielimy gosowa w sprawach dotyczcych dodatkowej kontroli, albo niepodwyszania odpisw na zarzd. Co nas w tym momencie czeka? Czeka nas, prosz pastwa, kilkuletni proces sdowy, w ktrym wywalczymy to, e bdziemy mogli t uchwa podj. Tylko, e za kilka lat ta uchwaa bdzie ju zupenie nieistotna i niewana.

Szanowne panie i panowie posowie, wzywam was, aby jak najszybciej uzdrowi prawo spdzielcze, eby czonek przesta by przedmiotem, a sta si podmiotem w spdzielni. Prosibym, ebycie zmienili t ustaw, aby ukrci samowol i bezkarno prezesw, aby by zapisana jzykiem prostym i zrozumiaym dla kadego, aby zawarte w niej zapisy byy jak najbardziej jednoznaczne, by prezesi spdzielni nie mogli ich dowolnie interpretowa. Dlatego, prosz pastwa, popieram z caego serca wniosek pani Lidii Staro.

JA PRZYSZAM TUTAJ NIE W SWOIM IMIENIU

Iwona Moejko, czonek Grupy Inicjatywnej ?Nic o Nas Bez Nas? w Olsztynie:

Ja te przyjechaam z czerwon kartk. Mam koatk. Zrbmy co..(?). Zobaczcie pastwo, jaka jest sytuacja. Z jednej strony siedz czonkowie spdzielni i waciciele, ktrzy co miesic wnosz opaty do spdzielni, na spdzielni, na zarobki prezesw, na administracj. Z drugiej strony siedz ludzie, nasi pracownicy, bo my oymy na was.

My oddalimy swoje majtki w wasze rce, w niektre pazerne rce. I mwimy - won od naszych pienidzy! Nie mona tak. To jest nieludzkie, e ja jestem wacicielem mieszkania, lokalu, ktre kupiam za wasne pienidze, daam 200 tys. z, a ten lokal nie jest moj wasnoci. Ja musze oy na spdzielni, na wypaty prezesw i administracji, a oni do mnie wilkiem.

Prezes mojej ostatniej spdzielni mieszkaniowej wykorzystywa finansowo ca dziesitk z naszej spdzielni, ktra wyodrbnia si ze spdzielni ?Jaroty?. Walczylimy 10 lat. Znikd pomocy. To jest straszne, to jest chore.

Win za ten stan ponosz? No prosz powiedzie, kto ponosi win? My, wanie my ponosimy. Z jednej strony dlatego, e dajemy si okrada, a drugiej strony, e pozwala na to rada nadzorcza, ktra powinna sta na stray naszych majtkw. A ona bezczelnie uprowadza razem z decydentami nasz majtek. Jak my moemy si na to godzi?

I jeszcze powiem? Ju pewnie nie ma na to czasu. Suchajcie pastwo, o co chodzi. Ja przyszam tutaj okradana przez 10 lat. Ja przyszam tutaj nie w swoim imieniu, bo dziki pani pose uciekam od zawyonych opat eksploatacyjnych. Ju nie utrzymuj spdzielni. Teraz pac tylko podatek i wieczyste uytkowanie. Reszta zostaje dla mnie. Ja przyszam to powiedzie w imieniu bezrobotnych nie ze swojej winy. rencistw, emerytw, budetwki, ludzi dotknitych przez los. Pomylcie, e oni w opatach wnosz wasze pensje.

I ostatnie sowo. Z tego miejsca apeluj do najwyszych wadz naszego pastwa, do prezydenta, do premiera, do marszaka Sejmu, o podjcie procedowania ustaw spdzielczych ochron antykorupcyjn, poniewa istnieje realne zagroenie wywierania nielegalnego lobbingu i docierania. do posw przez Krajow Rad Spdzielcz, zwizki rewizyjne i prezesw. Dzikuj

WYDZIELONA WIEDZA

Cecylia Machlaska, spdzielca z odzi:

Nie rozumiem jednej rzeczy. W ustawie, w pierwszych punktach widnieje zapis, e majtek spdzielni mieszkaniowej jest wasnoci jej mieszkacw. O co my kruszymy kopie? To chyba z marszu, od rki kady powinien otrzyma to, czego jest wacicielem.

Kolejna sprawa, jeli chodzi o zarzdzanie spdzielniami, to jestemy tutaj na duym walnym zgromadzeniu. Przepisy s, ale nie jestemy w stanie wyegzekwowa swoich praw. Klakierzy, rada nadzorcza, zarzdy spdzielni tak organizuj walne zgromadzenia, e kocz si tym, na czym zaley wanie tym osobom.

Kolejna rzecz, to statuty, ktre s stworzone czsto nie tylko przez jednego, ale przez wiksz liczb prawnikw spdzielni, bo za nasze pienidze mona wszystko. Tam widniej zapisy, ktre s sprzeczne z zapisami ustaw. Ta jest wszystko. To jest koncert ycze. Do tego jeszcze mona dorzuci par genialnych regulaminw, eby sobie podporzdkowa wszystkich mieszkacw.

Tak, e analizujc to wszystko i przygldajc si temu, co pani pose dzisiaj spotkao, jest mi bardzo przykro, bo nie powinno si traktowa w taki sposb adnej osoby, ktra ma talent i wie, jak mdr i dobr dla ludzi ustaw przygotowa.

I wanie z tego powodu jest pani tak okrutnie atakowana. Bo jest pani zdolna. Mao tego. To, co si u nas dzieje w tej chwili, w tzw. demoludach zdarzyo si kilkanacie lat temu. Tam nie ma spdzielni. Ja tutaj patrzyam, czy ktry z prezesw nie zasidzie przy ognisku na zotym cielcu. Byo nawet okrelenie libere veto. Liberum. Libere, libre. To wolno. Tu jest zupenie pomieszanie z popltaniem.

I jeszcze jedna proba. Bagamy o to, eby ustawa o spdzielniach mieszkaniowych bya przygotowywana oddzielnie, a nie ze wszystkimi branami spdzielczymi. My mamy wiele problemw, wiele kopotw. Bagamy o to, eby to bya wydzielona wiedza, wydzielone rdo informacji. Bardzo prosimy o to. Dzikuj serdecznie.

LEX SPECIALIS

Aleksander Makiewicz, wiceprzewodniczcy zarzdu Stowarzyszenia Wacicieli i Najemcw Garay ?Kompleks 17 Stycznia?:

Oprcz tego, e jestem czonkiem stowarzyszenia wacicieli i uytkownikw garay, jestem rwnie czonkiem Spdzielni Mieszkaniowej ?Arbuzowa? na Mokotowie. Chciabym pastwu powiedzie, e wanie w zwizku z tym, co si dzieje w mojej spdzielni, jak rwnie w wielu innych i w zwizku z licznymi nieprawidowociami, ktre wystpuj w dziaalnoci wielu zarzdw i rad nadzorczych w spdzielniach mieszkaniowych wnosz, aby wraz z nowelizacj ustaw z zakresu prawa spdzielczego wprowadzi na czas okrelony, np. na 3 lata, specjaln regulacj - lex specialis - ktra powinna obejmowa, po pierwsze, obowizek corocznej lustracji majtkowej prezesw i ich rodzin. Po drugie, chodzi o to, eby wprowadzi zapis o zajciu majtku, hipoteki prezesw, na czas sprawowania przez nich funkcji. Po trzecie, wprowadzi obowizek opacania przez spdzielni adwokata dla wszystkich spdzielcw pozywanych do sdu za krytyk przez prezesw lub spdzielni.

Naley wprowadzi take zasad obowizkowego dopuszczania do uczestnictwa obserwatorw organizacji i stowarzysze w obradach walnych zgromadze. Wprowadzi obowizkow zasad uczestnictwa w komisjach przetargowych w spdzielniach chtnych czonkw spdzielni w charakterze obserwatorw. Wprowadzi zakaz prowadzenia lustracji przez lustratorw ze zwizkw rewizyjnych spdzielni i Krajowej Rady Spdzielczej. Wprowadzi obowizek uczestnictwa w lustracji prowadzonej wycznie przez niezalenych biegych rewidentw i obserwacji dziaa lustratorw przez kilku czonkw spdzielni. Ponadto uwaam, e jeli bdzie miao doj do podziau spdzielni, to powinien si on dokona wedug najlepszych praktyk z krajw zachodnich i z Polski, wedug kryteriw optymalizacji kosztw, kryteriw ekonomicznych, czyli zasady najniszych kosztw zarzdzania i utrzymania w dobrym stanie nieruchomoci.

Chodzi rwnie o to, eby wprowadzi obowizek wywieszania w kadym biurze spdzielni mieszkaniowej informacji o bezwzgldnym obowizku udostpnienia kademu czonkowi na zgoszone danie wszelkich faktur, rachunkw oraz informacji o wysokoci wynagrodze wypacanych prezesom, czonkom zarzdu i czonkom rady nadzorczej.

Chodzi o to, eby wprowadzi obowizek rejestrowania obrazu i dwiku z posiedze rad nadzorczych oraz obrad walnych zgromadze wraz z obowizkiem ich udostpniania na danie czonkw i ewentualnego umieszczenia w Internecie.

ZRBMY TO PRAWO

Krystyn Marcinkowska, czonek Spdzielni Mieszkaniowej ?Zarzew? w odzi:

Ja chciaam zabra gos w imieniu takiej maej grupy, ktra nie moe powiedzie, e jej prawa s zabezpieczone. Prosz pastwa, bardzo by mi zaleao, mam wielk prob do obecnych tutaj posw, zrbmy takie prawo, eby ono suyo czonkom, eby dbao o ich interesy. Zrbmy to prawo, eby dokumenty byy jawne.

Panowie prezesowie, nie zabraniajcie nam dostpu do tych dokumentw. Przecie, jeeli naprawd tak dobrze dziaacie, to nie ma si czego obawia. Prosz pastwa, dokumenty powinny by jawne wszystkie, za wyjtkiem tych, gdy prawo na to nie pozwala. To powinno by jedynym warunkiem, e tych dokumentw czonkom si nie udostpnia.

Prosz pastwa, chciaabym te prosi o stworzenie takiego prawa, eby ono wymuszao na wadzach spdzielni respektowanie prawa. W mojej spdzielni - ja jestem czonkiem Spdzielni Mieszkaniowej ?Zarzew? w odzi - od 2007 r. nie wprowadzono w ycie przepisw ustawy z czerwca 2007 r. Dalej mamy zebranie przedstawicieli. Nie ma walnego zgromadzenia. Nie udostpnia si dokumentw, o ktrych mwi ustawa. Poniewa bdziemy robili nowe przepisy - tak rozumiem - a nie wszystkie projekty s dobre, zrbmy to z tych projektw, ustalajc jaki za bazowy. By moe byby to ten projekt, ktry najbardziej zajmuje si prawami czonkw. Wemy go za podstaw i sprbujmy zrobi z tego co, co bdzie satysfakcjonujce dla kadej ze stron.

Zrbmy takie prawo, ktre zagwarantuje ludziom bezpieczestwo bycia czonkiem spdzielni, bo ludzie maj rne charaktery i nie kady ma jakie takie wybitne morale. (?).

Bardzo bym prosia, eby bya jedna ustawa, ktra regulowaaby wszystkie sprawy mieszkaniowe. Wiem, e spdzielczo jest rnorodna. (?).

Byabym za tym, eby projekt pani pose, chocia niedoskonay, by baz. Ja nie twierdz, e jest doskonay. eby by baz z tego wzgldu, e najbardziej zabezpiecza prawa czonkw spdzielni, e jakby dy do tego. A przecie prosz pamita, e dobrego prezesa, dobrych rad nadzorczych nikt nie prbuje wyrzuca.

Bardzo pastwu dzikuj za uwag. Kaniam si. (?). Dzikuj!

POPIERAM PROJEKT PANI POSE LIDII STARO

Krystyna Gondorek, czonkiem Spdzielni Mieszkaniowej ?Zarzew? w odzi:

Jestem radn samorzdowej Rady Osiedla ?Zarzew?. Jestem czonkiem Spdzielni Mieszkaniowej ?Zarzew? w odzi, w ktrej posiadam mandaty przedstawiciela i Rady Osiedla. W mojej spdzielni mieszkaniowej nadal obowizuje statut z 2006 r. Organami naszej spdzielni mieszkaniowej s zebrania czonkowskie i zebranie przedstawicieli. Czonkowie spdzielni s skutecznie blokowani w dziaaniach. Przedstawicielami, w przewadze ok. 80 proc., s pracownicy spdzielni, byli pracownicy, ich rodziny oraz zasiedziali od lat dziaacze korzystajcy z lokali uytkowych.

Przez kolejne lata w porzdku zebrania przedstawicieli zgaszany jest punkt: ?Zmiany do statutu spdzielni, przyjcie uchway?. Do zmiany nie dochodzi. Zorganizowani pracownicy nie wyraaj zgody. Niespena dwa tygodnie temu, 12 czerwca, za przyjciem projektu statutu byo 7 osb, 32 byy przeciw, a reszta si wstrzymaa. Do gono rzucono wwczas na sali haso - ?nie pozwolimy si odwoa, bo stracimy mandaty przedstawiciela i Rady Osiedla?. W celu przerwania tak zorganizowanej dziaalnoci zarzdw spdzielni mieszkaniowych w nowej ustawie winien znale si przepis umoliwiajcy wyegzekwowanie zmian statutu w spdzielniach, w ktrych do tej pory nie wprowadzono ich na walnych zebraniach.

Naley rwnie zobowiza Krajowy Sd Rejestrowy do wnikliwego rozpatrywania zapisw statutw zgaszanych do rejestracji do ktem zgodnoci z ustaw o spdzielniach mieszkaniowych. Popieram projekt pani pose Lidii Staro jako najdalej idcy w oczekiwaniach spdzielcw i apeluj do pozostaych posw wszystkich ugrupowa o szybkie przekazanie go do dalszego procedowania i uchwalenie. Jako spdzielca chc mie gwarancj, e wsplny majtek bdzie prawidowo chroniony przed dalszym zorganizowanym rozkradaniem. Oczekuj od pastwa posw skutecznych narzdzi prawnych do wyegzekwowania prawa spdzielczego.

NAJWANIEJSZY SUBSTRAT SPӣDZIELNI

Marianna Ruszkiewicz:

(?). aden z wypowiadanych tutaj tekstw nie odnosi si do tego, jak rol speniaj czonkowie spdzielni. Czy to jest podmiot? Czy to s ludzie, ktrzy cigle czego chc? Czy chc wyprowadzi majtek, a wic zmniejszy rzeczowy majtek spdzielni?

Czonkowie, to najwaniejszy substrat spdzielni. Nie ma czonkw, nie ma spdzielni. Std te, odnoszc si szerzej do projektu, nie bd ju szczegowo okrela, bo jest a nadto materiau (?). Natomiast, my, wszyscy tutaj zgromadzeni - mam nadziej, e w imieniu wszystkich, mam odwag to powiedzie - domagamy si, aby gos czonkw spdzielni mieszkaniowych by syszany w procedowaniu nad zmian ustawy o spdzielniach mieszkaniowych, a przede wszystkim obecny w zapisach tej ustawy, przywracajcych oglnie nalene spdzielcom prawa.

Projekt ustawy o spdzielniach mieszkaniowych, wielokrotnie ju tutaj wymieniany, z druku nr 819, traktowa naley jako zapis wyjciowy do przyszej dyskusji, a nie fakt zaistniay i uchwalony, nad ktrym dyskutujemy. Ja rozumiem, e te cenne uwagi zgoszone przez wszystkich czonkw na pewno bd brane pod uwag. Uwaam to za jak obietnic. Ten projekt wprowadza jak rwnowag obowizkw czonkw z obowizkami naoonymi na zarzdy i rady nadzorcze.

Do mamy mylenia, a zwaszcza ja, majc pewien sta czonkowski w spdzielni, mamy do mylenia rodem z PRL, wszechwadzy prezesw i podporzdkowanych im rad nadzorczych. Nadto my, czonkowie (?) protestujemy przeciw dominacji gosw przedstawicieli zwizkw rewizyjnych i Krajowej Rady Spdzielczej w tworzeniu prawa spdzielczego. A gdzie my jestemy? My, jako sl tej ziemi. Czy te aktywnego w tym wzgldzie lobby prezesw spdzielni, jako ywotnie zainteresowanych w zachowaniu istniejcego stanu prawnego.

MAMY PROBLEM

Jadwiga Cieliska, czonek Spdzielni Mieszkaniowej ?rdmiecie? w odzi:

Przyjechaam z odzi. Jestem czonkiem Spdzielni Mieszkaniowej ?rdmiecie? w odzi. Ja i moi ssiedzi popieramy projekt pose Lidii Staro i wnosz, eby traktowa go jako bazowy. Proponowane w nim zapisy pozwol skoczy w ogle z patologi w spdzielniach mieszkaniowych. Jeli chodzi o nasz spdzielni, to mamy problemy. Przez 10 lat lub wicej nie zostalimy uwaszczeni przez pana prezesa. Faktycznie nie mamy dojcia do danych. Rzdzi te rada nadzorcza, a my czasami nie jestemy wpuszczani na walne zebrania i mamy problem. Prosz, eby te wszystkie ustawy zostay zapisane, ebymy my, jako spdzielcy, mieli wiksz zdolno. Dzikuj.

CZYSTO UBECKIE METODY

Antoni Przechrzta, czonek Spdzielni Budowlano Mieszkaniowej ?Zachd? w Warszawie:

Generalnie mgbym reprezentowa Spdzielni Budowlano Mieszkaniow ?Zachd?, ale jej nie reprezentuj, bo zostaem z niej brutalnie odwoany. Dlatego, e zaczem si interesowa sprawami przetargw i innymi zagadnieniami zwizanymi z niegospodarnoci. Jestem jak najbardziej za spdzielczoci, ale gdyby bya uczciwa. Ja, prosz pastwa, kupiem mieszkanie, a pniej dowiedziaem si, e jest spdzielcze i zorientowaem si, na czym cay ten problem spdzielczoci polega. Jako rada nadzorcza ujawnilimy niegospodarno w dziedzinie remontw, zbywania gruntw w tajnych umowach, wynajmu lokali uytkowych, m.in. czonkowi zarzdu po drastycznie zanionych cenach i inne niedopuszczalne nieprawidowoci zarzdu spdzielni generujce straty na wiele milionw zotych. Z tego, co potrafilimy wyliczy z ostatniego roku i z jeszcze paru rzeczy, byo to ok. 20 tys. z na jednego czonka spdzielni.

Nie cieszylimy si za dugo nowym zarzdem (?), gdy poprzedni zarzd zebra swoich zwolennikw i zwoa walne zebranie, ktre nas odwoao wrd huku, zaguszania, uniemoliwiania wypowiedzi, stukania laskami, omieszania, podawania nieprawdziwych informacji, jakobymy zarabiali po 5 tys. z miesicznie jako rada nadzorcza, itd. Co niektrzy czuli, e mieli osoby, ktre si nimi opiekoway, eby ich wyprowadzi przed gosowaniem. Co niektrzy wyraali si te, e s to czysto ubeckie metody. Powoano sobie rad sprzyjajc staremu zarzdowi, skadajc si z osb, ktre przez wiele kadencji byy w radzie poprzednio i nie reagoway na niejasne dla mnie nieprawidowoci. Pierwsz z uchwa podjtych przez t rad byo przywrcenie odwoanego zarzdu. Kolejn uchylenie uchway o skierowaniu doniesienia do prokuratury, a jeszcze nastpn zmiany regulaminu wyboru wykonawcw, nad ktrym pieczoowicie pracowalimy, eby ograniczy naduycia.

Pierwszym krokiem zarzdu po przywrceniu si do wadzy byo ogoszenie wyprzeday kolejnej czci majtku. Oczywicie, bdzie zysk spdzielni, ale ten zysk jest generowany z tego, e wyprzedaje si wasno spdzielni. Taka sprzeda jest ekonomicznie nieuzasadniona, ale bdzie wpywa pozytywnie na wynik. Pospiesznie zaczto wyciganie konsekwencji wobec osb z odwoanej rady, ktre odwayy si odwoa prezesa, w tym wobec mnie. Do dzisiaj zastrasza si 9 odwoanych czonkw rady nadzorczej, zmuszajc ich do zapacenia za walne zebranie wyolbrzymionych kwot, po 6 tys. z na osob dlatego, e odwaylimy si mwi. A wiernych prezesowi nowej rady nadzorczej z tych rozlicze si wyklucza. Na nowo pilnie zainstalowany ten sam zarzd podj uchwa o wykluczeniu nas, niepokornych, z czonkostwa w spdzielni. To wykluczenie sumiennie realizuje rada nadzorcza, aby nie dopuci nas do gosu na walnym zebraniu za par dni. Utrudnia si nam dostp do dokumentw. amie procedury, nie wczajc punktw do porzdku obrad walnego zebrania pomimo ustawowego obowizku. My nie bdziemy mogli wystpi o to, ebymy w prokuraturze mieli status osb pokrzywdzonych, poniewa to rada nadzorcza bdzie reprezentowaa nas jako pokrzywdzeni.

Jako waciciel mieszkania w praworzdnym pastwie powinienem mie zagwarantowane, e kto, kto zarzdza moim mieszkaniem, mnie nie okrada i nie okrada moich bezsilnych ssiadw, staruszkw, ktrzy czsto schorowani nie maj pienidzy na lekarstwa. Wydaj o ok. 2/3 wicej na to, eby nasyci te tuste koty i ich rodziny.

CHC POGRATULOWA PANI POSE STARO

Tadeusz Rosiski, przewodniczcy Gwnej Komisji Rewizyjnej Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwaszczeniowego w Gminie Biaystok:

Pragn si zwrci do pastwa posw ponad podziaami i prosi, eby te projekty ustaw, ktre s w Sejmie zostay dopracowane i eby suyy czonkom spdzielni. Jednoczenie chc pogratulowa pani pose Staro za trud, prac i jej dokonania na rzecz szarych czonkw spdzielni. Mog powiedzie w ten sposb. Nie ma tutaj czasu, eby si odnie do tego, ile tu pado kamstw, ile byo obudy. Bo to jest grupa trzymajca wadz. Prosz pastwa, czy to jest demokracja? I jaka to jest demokracja, jeeli pracownicy spdzielni przychodz ze cigawkami i gosuj na czonkw rady nadzorczej? Ci s potem w radzie nadzorczej. Od kogo dostaj pienidze? Od zarzdu spdzielni. Czyje interesy reprezentuj? Prezesw spdzielni. Z tym trzeba skoczy.

Szary czonek spdzielni nie ma nic do powiedzenia. Prosz pastwa, ostatnie walne jest takie, e prezydium ma dwa mikrofony. Posuguje si nimi prezes i prezydium. Natomiast na sali nie ma mikrofonw. To jest demokracja? O tak demokracj tutaj woamy!? Jaka to jest demokracja, pokazano. To bya hucpa. To byo tylko zaguszanie jeden drugiego.

Prosz pastwa, ja si spodziewaem merytorycznych wypowiedzi. A tu tylko wybiegi do pani Staro, e jest jedn posank z 460 posw. To jest niedopuszczalne.

Kiedy bya taka osoba, ktra mwia - ja wszystko mog. Prezesi spdzielni nie mwili, e my, prezesi, reprezentujemy czonkw spdzielni, tylko - ja, batko Stalin sypni cukierki i mwi, e ja mam racj. To jest po prostu nienormalne. My musimy si domaga od Sejmu dopracowania tych projektw ustaw, ktre s w tej chwili w Sejmie. Dzikuj za uwag.

BARDZO DUY BRAK PRAWNY

Bogusaw Owoc, spdzielca z Olsztyna:

Pani przewodniczcy, pani pose, panowie posowie, nazywam si Bogusaw Owoc. Jestem z Olsztyna. Byem przez 9 lat przewodniczcym rady nadzorczej. Chciaem ustosunkowa si do kilku demagogii, ktre tu syszaem, ktrych tu suchaem i ktre trudno byo normalnie przyj osobie, ktra wie, o czym si mwi i na czym rzeczywicie polega spdzielczo. Gdyby spdzielczo, gdyby pastwo, prezesi, administratorzy mieszka spdzielczych rzeczywicie myleli o czonkach, to postpowalibycie troszeczk inaczej.

Przez cay czas, jako pewien dogmat pada tu haso ?zamach na wasno?. Pytam. Na jak wasno? Jaki wpyw na wasno ma szeregowy czonek spdzielni? Cay dotychczasowy tryb prawny dotyczcy np. wyczenia ze spdzielni, by dotknity bardzo duym brakiem prawnym. A mianowicie, czowiek opuszcza spdzielni. Natomiast, padao pytanie, co z jego majtkiem? Przypuszczam, e wikszo osb zgromadzonych na tej sali, ktre reprezentuj zarzdy spdzielni, nawet nie za bardzo wiedz, jakim majtkiem obracaj.

Podstawow rzecz, jaka powinna by wprowadzona do nowego prawa spdzielczego jest obligatoryjna inwentaryzacja majtku spdzielczego. I o tym trzeba poinformowa czonkw spdzielni. To jest to, o czym pastwo tu mwicie. Reprezentujemy was, a wy jestecie wacicielami tego wszystkiego. Jeeli kto chce opuci spdzielni, to procentowo, w zalenoci od tego, ilu jest czonkw, powinien mie ten majtek zrekompensowany. Takie s elementarne zasady cywilizowanego pastwa prawa.

Natomiast obecnie, w takiej sytuacji, kiedy czonek opuszcza spdzielni, to waciwie odchodzi tak, jak przyszed - goy i wesoy. Ta metoda uwaszcze, ktr tutaj pastwo tak bardzo - mwi tutaj o zarzdach spdzielni - krytykujecie, bya dla was bogosawiestwem. Bo, na dobr spraw wszyscy czonkowie powinni opuci spdzielni i wtedy pozostalibycie z tym caym majtkiem, ktry nawet nie wiadomo, jaki jest dokadnie.

Jak bzdura? Jeeli pan wystpuje tutaj, jako reprezentant tego podstawowego prawa, jakim jest prawo wasnoci, natomiast czonek nie ma najmniejszego prawa do tego majtku, to co tu jest nie tak. Gdyby rzeczywicie doprowadzi do takiej sytuacji, e - zakadajc czysto hipotetycznie - przy stawce czynszowej informujecie kadego czonka spdzielni, e jest wspwacicielem okrelonego majtku i moe zosta w tej spdzielni, albo moe j opuci, to jak mylicie, drodzy pastwo, ilu wtedy mielibycie czonkw?

Dlatego te wysoka Komisjo, jest wiele spraw, ktre naley rozwiza w prawie spdzielczym. Natomiast, jeeli jestecie pastwo takimi dobrymi administratorami, to stacie do wolnej konkurencji i zaproponujcie co tym spdzielcom. Ja nie twierdz, e automatycznie naley tworzy wsplnoty. Natomiast, jeeli wikszo spdzielcw tego zechce, to zgoda. Natomiast, bdzie to wikszo spdzielcw, ktra bdzie miaa prawo do tego majtku i bdzie nim dysponowaa, ktry jest majtkiem spdzielcw, a nie zarzdu.

I na koniec powiem jeszcze jedn rzecz, ktra jest znamienna. Co to znaczy spdzielnia? Przez 10 lat byem cigany po sdach z art. 212 za rzekome zniesawienie. Zreszt pierwszy raz byem wyrzucony ze spdzielni za tzw. krytyk spdzielni. Jak mylicie, drodzy panowie? Kto paci za te 10 lat procesw i za wynajem kancelarii prawnych z Gdaska i z innych miast? Prezesi? Nie. Spdzielnia. A wiecie, dlaczego pacia spdzielnia? Bo spdzielnia, to nie s czonkowie spdzielni, tylko zarzd spdzielni. Dzikuj bardzo.

Opracowanie m.in. na podstawie materiaw sejmowych:

Henryk Szwedo


 

reklama

Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka