Polowanie na generała, czyli Piłsudski kontra Rozwadowski w Ropczycach Drukuj

SPOTKANIE AUTORSKIE Z HENRYKIEM NICPONIEM


Dużym zainteresowaniem mieszkańców i uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach cieszyło się spotkanie autorskie z Henrykiem Nicponiem – prawnikiem, dziennikarzem, literatem, autorem książek „Zapach Maciejki" (2006), „Za wrotami cudów ‑ opowieści bieszczadzkie" (2007), „Lewiatan królowej Bony” (2008), „Tajemnic Soliny” (2009), „Duchy Arłamowa” (2015).

27 września 2018 roku w Czytelni ropczyckiej biblioteki Henryk Nicpoń promował najnowszą książkę zatytułowaną „Polowanie na Generała. Piłsudski kontra Rozwadowski”. Autor na łamach książki obala stereotypowe wyobrażenie o Józefie Piłsudskim i akcentuje wielkość osobowości Rozwadowskiego. Prezentowana publikacja niewątpliwie wpisuje się w nowy nurt jaki pojawił się na rynku wydawniczym, a mianowicie krytyki Marszałka i jego współpracowników. Zdaniem Nicponia sprawa Rozwadowskiego (urlopowanego z wojska, uwięzionego i najprawdopodobniej otrutego) oraz skrupulatne wymazanie jego zasług dla Polski z historii, niewątpliwie kładą się cieniem na życiorysie Piłsudskiego. I to właśnie te zagadnienia stanowią główny wątek niniejszej publikacji.
Książka „Polowanie na Generała…”, jak zaznacza Autor we wstępie nie pretenduje do miana podręcznika historii, ale stanowi zaledwie popularnonaukową prezentację nie znanych faktów i wydarzeń, które „zaowocowały” przewrotem majowym w 1926 roku. Autor odwołuje się do źródeł archiwalnych (niedostatecznie przebadanych) i potwierdza fakt sfinansowania przez Wielką Brytanię oraz Niemców zbrojnego przewrotu w Polsce.

Warto zauważyć, że Henryk Nicpoń, posługując się piękną polszczyzną, konstruuje wartką narrację, czym zachęca nie tylko do głębszego poznania biografii Piłsudzkiego i Rozwadowskiego, ale i nowego spojrzenia na dzieje Drugiej Rzeczpospolitej.


Spotkanie autorskie było dla większości odbiorców prawdziwą ucztą duchową. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje ten fakt wzmożonym czytelnictwem książek historycznych, których bogata oferta został przygotowana przez bibliotekę w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.


dr Grażyna Woźny

Link: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach