Wyszukiwarka

Polowanie na generała

 • Polowanie na Generała
 • Polowanie na Generała

Za wrotami cudów

 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów

Lewiatan Królowej Bony

 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony

LinkiStrona główna Lotnictwo Kulisy negacji sukcesu negocjacyjnego (cz.2)
Kulisy negacji sukcesu negocjacyjnego (cz.2) PDF Drukuj Email

ŚCIŚLE TAJNE Z MIELCA

Kulisy zawarcia przez WSK „PZL-Mielec” S.A. ugody z Biurem Konstrukcyjnym im. Antonowa (ANTK) w Kijowie należą do jednych z najbardziej sensacyjnych wydarzeń w historii polskiego lotnictwa. Okazało się, że grupa odpowiednio przygotowanych osób znalazła sposób na zawarcie kompromisu na warunkach dla Polski i WSK „PZL-Mielec” dogodnych, których nie byli w stanie wynegocjować inni.

Urząd Ochrony Państwa uznał jednak, że nie zasłużyli na honorarium, na które przed negocjacjami przystał zarząd przedsiębiorstwa. Dla funkcjonariuszy UOP zajmujących się tą sprawą, były to łatwe pieniądze, na które Grand Limited, firma prowadząca negocjacje nie zasłużyła. Nie wiele obchodził ich argument, że wyspecjalizowana kancelaria prawna wzięłaby za załatwienie tej sprawy o wiele większe honorarium. Czy w tej sytuacji UOP miał rację? Częściowo odpowiedź na to pytanie można poznać poprzez zaznajomienie się z wyjaśnieniami na piśmie z 27.03.1998 r. dotyczącymi uregulowania stosunków WSK "PZL-Mielec" S.A. z ANTK, jakie złożył pełnomocnik Grand Limited Andrzej Gaj członkom rady nadzorczej tego przedsiębiorstwa. Redakcji udało się dotrzeć do tego dokumentu. W listopadzie publikowaliśmy jego pierwszą część. Tym razem można się zapoznać z jego częścią drugą:

Zakład Lotniczy uregulował wobec "Grand Limited" kwotę 2 mln USD w terminie 4 miesięcy od daty realizacji zlecenia wystawionego przez WSK "PZL-Mielec" S.A. Pozostałe dwie raty płatności kwoty zobowiązań wobec Grand Limited dokonane zostały w terminie 12 i 16 miesięcy od daty realizacji zlecenia wystawionego przez WSK "PZL-Mielec" S.A.

Najbardziej istotną okolicznością przy realizacji powyższego zlecenia był termin jego wykonania. Nowa konstrukcja, jaką w omawianym czasie był M-28 Skytruck posiadała olbrzymie możliwości sprzedaży, szczególnie na rynkach Ameryki Południowej, Indii oraz Afryki Południowej. Najistotniejsze było, aby okoliczności powyższe, które nie były w pełni znane ANTK w Kijowie nie spowodowały odstąpienia przez tą firmę od rozmów.

W takim przypadku działania ANTK w Kijowie by sprowadziły się już tylko do egzekucji stałej kwoty należności powstałej w trakcie wieloletniej współpracy z WSK "PZL-Mielec" S.A. oraz kwoty 4,3 proc. od każdego sprzedanego samolotu. Przedkładana przez WSK "PZL-Mielec" S.A. we wrześniu 1995 r. wysokość bieżących i mogących nastąpić w najbliższym czasie rozliczeń na poziomie 16 mln USD była naszym zdaniem zaniżona, gdyż według tych założeń WSL "PZL-Mielec" S.A. określa całkowitą wielkość sprzedaży samolotu M-28 Skytruck na poziomie ok. 80 sztuk. Według naszych szacunków wielkość ta tylko w okresie do roku 2000 będzie kilkakrotnie większa.

Drugi scenariusz zakładał podjęcie przez ANTK w Kijowie działań, które w naszej ocenie mogły skutecznie zablokować sprzedaż samolotu M-28 Skytruck oraz możliwość jego certyfikacji, co spowodowałoby bezpowrotną utratę nowo otwierających się rynków Ameryki Południowej i Indii.

Wobec obecnie dokonanej sprzedaży samolot M-28 Skytruck oraz dalszego jej zwiększenia, spółka "Grand Limited" działając w imieniu dwóch dużych dystrybutorów sprzętu lotniczego, tj. Miami Helicopters z USA operującego na rynku Ameryki Południowej oraz Inter Globe Air Transport z Indii, zwróciła się do WSK "PZL-Mielec" S.A. w dniu 16.02. 1998 r. z propozycją zakupu na kwotę 6 mln USD prawa do uzyskiwania 4,3 proc. ceny każdego sprzedanego samolotu M-28 Skytruck. Obecnie oczekujemy na stanowisko WSL "PZL-Mielec" w tej sprawie.

Z wyjaśnień pełnomocnika Grand Limited Andrzeja Gaja można się dowiedzieć również o umowie z 19.02. 1996 r. dotyczącej zakresu współpracy z WSK "PZL-Mielec" S.A. Oto najistotniejszy fragment dotyczący tej kwestii:

Wobec pojawienia się szeregu zagadnień, których uregulowanie zdaniem stron leżało w interesie WSK "PZL-Mielec" S.A. uzgodniono podpisanie ramowej umowy, która określiłaby:

- wykaz- zakres spraw podlegających zleceniu

- wielkość i warunki wypłaty wynagrodzenia.

Aby spółka "Grand Limited" rozpoczęła na podstawie umowy o współpracy (zwanej dalej "umową") realizację jakiegokolwiek zlecenia, winna uzyskać od WSK "PZL-Mielec" S.A. pisemne określony przedmiot zlecenia mieszczący się w określonym w umowie zakresie spraw podlegających zleceniu. Umowa o współpracę dla każdego rodzaju zlecenia określa warunki wynagrodzenia.

W oparciu o umowę o współpracy z 19.02.1996 r. WSK "PZL-Mielec" S.A. wystawił "Grand Limited" następujące zlecenia:

- (...) egzekwowanie na rzecz WSK "PZL-Mielec" roszczeń s tytuło RO. (...).

- (...) przeprowadzenie kompleksowych działań promocyjnych Zakładu Lotniczego "PZL-Mielec" Sp. z o.o. i jego wyrobów na rynku Indii.

Opracował: Jan Dubiel (wrzesień 1999 r.)

 

reklama