Wyszukiwarka

Polowanie na generała

 • Polowanie na Generała
 • Polowanie na Generała

Za wrotami cudów

 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów

Lewiatan Królowej Bony

 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony

LinkiStrona główna Lotnictwo Kulisy negacji sukcesu negocjacyjnego (cz.1)
Kulisy negacji sukcesu negocjacyjnego (cz.1) PDF Drukuj Email

ŚCIŚLE TAJNE Z MIELCA

Odpowiedź na pytanie, czy Urząd Ochrony Państwa ma rację w tzw. aferze mieleckiej, pozostanie bez odpowiedzi, bez poznania kulis doprowadzenia przez spółkę Grand Limited do zawarcia ugody między WSK „PZL-Mielec” S.A. a Biurem Konstrukcyjnym im. Antonowa (ANTK) w Kijowie. Na pewno pomocne w tej sprawie jest poznanie pisemnych wyjaśnień dotyczących uregulowania stosunków z ANTK,  jakie złożył członkom Rady Nadzorczej WSK „PZL-Mielec” S.A. pełnomocnik Grand Limited Andrzej Gaj. Redakcji udało się dotrzeć do tego dokumentu. Oto ich treść:

W wyniku skierowanego przez WSK „PZL-Mielec” S.A. do spółki "Grand Limited" zapytania o ewentualne podjęcie się roli negocjatora w sporze zaistniałym pomiędzy WSK "PZL-Mielec" S.A. i ANTK w Kijowie, Spółka podjęła intensywne prace nad prawnymi i ekonomicznymi aspektami zagadnienia oraz możliwościami doprowadzenia do uregulowania stosunków z ANTK w Kijowie.

Sprawa ta znana była Spółce już wcześniej, a to ze względu na przeprowadzenie w tym czasie na Ukrainie dużych transakcji finansowych. W efekcie przeprowadzonych analiz Spółka zdecydowała się na podpisanie w dniu 04.09.1995 r. z WSK „PZL-Mielec” S.A. umowy (wstępnej) dotyczącej przedmiotowego zlecenia. Przedmiot zlecenia określony został następująco: przygotowanie rozmów z ANTK w Kijowie, przeprowadzenie negocjacji i doprowadzenie do podpisania umowy regulującej wzajemne stosunki WSK „PZL-Mielec” S.A. i ANTK w Kijowie.

Umowa określała również warunki wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Z dniem podpisania powyższej umowy "Grand Limited" rozpoczął realizację zlecenia. W dniu 10. 01. 1996 r. WSK "PZL-Mielec" S.A. i "Grand Limited" podpisały umowę (ostateczną) potwierdzającą przedmiot zlecenia i ustalającą wysokość wynagrodzenia na niższym poziomie niż w umowie wstępnej. W dniu 23. 01. 1996 r. WSK „PZL-Mielec” S.A. i ANTK w Kijowie  podpisały umowę o uregulowaniu rozbieżności, która w sposób definitywny zamykała okres prawie dwudziestoletniej współpracy WSK "PZL-Mielec" S.A. i ANTK w Kijowie. W umowie tej całość zobowiązań WSK "PZL-Mielec" S.A. wobec ANTK w Kijowie zamyka się kwotą 1 600 000 USD. Umowa podlega prawu polskiemu i nie może być przez żadną ze stron wypowiedziana.

W wyniku realizacji przez "Grand Limited" przedmiotu zlecenia, zgodnie z umową z dnia 10 01. 1996 r., WSK „PZL-Mielec” S.A. zobowiązana była do zapłaty kwoty 5 400 840 USD. Protokołem z dnia 09. 02. 1006 r. na wniosek WSK „PZL-Mielec” S.A. strony rozłożyły płatność tego zobowiązania na trzy raty: 2 mln USD w terminie 4 miesięcy od daty podpisania protokołu, 2 mln USD w terminie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu, 600 840 USD w terminie 16 miesięcy od daty podpisania protokołu.

W tym czasie Zakład Lotniczy „PZL-Mielec” Sp. z o.o. uczestniczył w międzynarodowym przetargu na dostawę samolotów M-28 Skytruck dla gwardii Narodowej Wenezueli o wartości 20 mln USD.

Pomimo faktu, iż zgodnie z zawartą pomiędzy WSK „PZL-Mielec” S.A. i ANTK w Kijowie o uregulowaniu rozbieżności z dnia 23.01. 1996 r. termin pierwszej części płatności zobowiązań wobec ANTK w Kijowie upływał w ciągi 60 dni od podpisania umowy o uregulowaniu rozbieżności, ANTK w Kijowie po ogłoszeniu wyników przetargu rozpoczął rozpowszechnianie informacji, że samolot M-28 Skutruck jest ich konstrukcją.

Umową zlecenia z dnia 18.04. 1996 r. „Grand Limited” przyjęła do wykonania w ramach płatności pierwszej raty wynagrodzenia realizację dodatkowych zadań:

- podjęcie działań umożliwiających realizację przez Zakład Lotniczy „PZL-Mielec” Sp. Z 0.0. procedury przetargowej dotyczącej dostawy 6 samolotów m-26 Skyruck dla Gwardii Narodowej Wenezueli.

Zlecenie zostało zrealizowane:

a) W zakresie przygotowania rozmów z ANTK w Kijowie, przeprowadzenia negocjacji i doprowadzenia do podpisania umowy regulującej wzajemne stosunki WSK „PZL-Mielec” S.A. i ANTK w Kijowie w terminie do dnia 23.01. 1996 r. Realizacja przez  „Grand Limited” zleconych prac doprowadziła do podpisania w dniu 23. 01. 1996 r. pomiędzy WSK „PZL-Mielec” S.A. i ANTK w Kijowie umowy o uregulowaniu rozbieżności, która określa wysokość zobowiązań WSK "”PZL-Mielec” S.A. na stałym poziomie wynoszącym 1,6 mln USD.

b) W zakresie podjęcia działań umożliwiających realizację Przez Zakład Lotniczy „PZL-Mielec” Sp. z o.o. procedury przetargowej dotyczącej dostawy 6 samolotów M-28 Skytruck dla Gwardii Narodowej Wenezueli w terminie do dnia 25. 10. 1996 r. Realizacja przez "Grand Limited" Sp. zo.o. zleconych prac doprowadziła do podpisania przez Zakład Lotniczy „PZL-Mielec” Sp. z o.o. umów; handlowej i finansowej, dotyczących dostawy 6 sztuk samolotów M-28 Skytruck dla Gwardii Narodowej Wenezueli oraz uzyskania przez samolot M-28 Skytruck certyfikatu Wenezuelskiego Organu Nadzoru Lotniczego.

Opracował: Jan Dubiel (wrzesień 1999 r.)

PS. W grudniu zostanie opublikowana dalsza część wyjaśnień pełnomocnika „Grand Limited” dla Rady Nadzorczej WSK „PZL-Mielec” S.A. Andrzeja Gaja.

 

 

 

reklama