Angielski dźwig Drukuj

Wśród budowniczych zapory rozeszła się sensacyjna wieść, że do Soliny zostanie sprowadzony aż z Wielkiej Brytanii specjalny dźwig linowy typu radialnego o zasięgu działania 724 m.

Nie z socjalistycznego kraju, jakimi były choćby Związek Radziecki, Czechosłowacja, Węgry i Polska Rzeczpospolita Ludowa, ale z kraju kapitalistycznego.