Czesław Siekierski kandydat do Europarlamentu nr 1 na Podkarpaciu z listy Koalicji Europejskie zapewnia Drukuj

PROGRAM KOSMICZNY UENa lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała powołanie do życia nowego Programu kosmicznego UE z budżetem 16 mld euro (w latach 2014-2020 wydatki związane z przestrzenią kosmiczną wynoszą 11,1 mld euro), który ma konsolidować wszystkie dotychczasowe działania Unii w obszarze przestrzeni kosmicznej:

-      program nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS (9,7 mld euro),

-      - program obserwacji z kosmosu Copernicus (5,8 mld euro),

-      program łączności satelitarnej GOVSATCOM i SSA (0,5 mld euro).

Cele nowego programu

Unijny sektor kosmiczny zatrudnia 231 tys. ludzi, jego wartość wynosi ok. 55 mld euro (drugie miejsce na świecie), dysponują 1/3 wszystkich satelit na orbicie. Cele nowego programu to:

-      utrzymanie roli Unii jako jednego z liderów w obszarze technologii kosmicznych na świecie

-      rozwijanie silnego i innowacyjnego przemysłu kosmicznego

-      stworzenie uproszczonego i elastycznego systemu zarządzania

Olbrzymie korzyści

dla Podkarpacia, Polski i Europy

Technologie kosmiczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w życiu człowieka. Stają się niezbędne w codziennym funkcjonowaniu oraz prowadzeniu biznesu. Dzięki finansowanym przez Unię programom kosmicznym możliwy jest rozwój takich obszarów jak:

-      reagowanie na klęski żywiołowe

-      ratowanie życia na morzu

-      monitorowanie wycieków niebzpiecznych substancji

-      wsparcie infrastruktury lotniskowej

-      bezpieczeństwo ruchu drogowego

-      rolnictwo precyzyjne, monitorowanie upraw i prognozowanie plonów

Zatwierdzony przez Parlament Europejski

Proram kosmiczny UE został zatwierdzony przez Parlament Europejski w głosowaniu 17 kwietnia 2019 r., po wcześniejszych negocjacjach trójstronnych.

A. Szkotak