Wyszukiwarka

Polowanie na generała

 • Polowanie na Generała
 • Polowanie na Generała

Za wrotami cudów

 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów

Lewiatan Królowej Bony

 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony

LinkiStrona główna
List otwarty do Polaków i ludzi dobrej woli PDF Drukuj Email

CZAS ZBUDOWAĆ W WARSZAWIE POMNIK GENERAŁA TADEUSZA JORDAN ROZWADOWSKIEGO.


Tak, to jest wojna, tak jak 100 lat temu, choć inne środki bojowe. Wtedy mieliśmy lepsze warunki zewnętrzne i mniejszy wpływ obcej agentury na to, co się działo w Kraju, a poza tym wszystko się powtarza. Też byli „patrioci”, co to chcieli walczyć do ostatniego Polaka i byli zdrajcy, co interes własny lub partyjny przekładali nad dobro Polski, np. tworzyli alternatywne ośrodki władzy. Ale wtedy zdecydowana większość elit i szerokich rzesz Rodaków właściwie rozumiała dobro Narodu. Panowało powszechne przekonanie, że tylko praca u podstaw, że tylko rozwój gospodarczy może polepszyć dolę wszystkich.

Przypomnieć należy, że 100 lat temu najwięksi Polacy tamtej epoki byli narodowcami. Ruch narodowy był obecny we wszystkich warstwach i grupach społecznych i zawodowych. Był dominującym kierunkiem politycznym dla największych Polaków.

Obecnie elitą nie są osoby mające dokonania w nauce, kulturze czy nawet w sporcie.  „Elity” dzisiejsze są kreowane przez media kontrolowane prawie w całości przez obcy kapitał i ludzi zdeprawowanych przez dziesiątki lat socjalistycznego eksperymentu. Zadaniem naszego pokolenia jest zmiana tego stanu rzeczy - powrót do wartości i do elit, dzięki którym 100 lat temu odzyskaliśmy Państwo.

Kluczem do zmian na lepsze jest PRAWDA HISTORYCZNA. Najwyższy czas, aby Polacy wiedzieli, kto w czasie próby, jaką była Bitwa Warszawska był bohaterem a kto stchórzył. Kto zawsze zachowywał się jak prawdziwy Żołnierz Polski a kto jak mały krętacz. Bez zrozumienia tego przez większość Polaków, nigdy nie odzyskamy utraconej niepodległości i suwerenności i na zawsze będziemy zdani na płacenie obcym za „ochronę”. Będziemy płacić haracze i będziemy ich najemnikami.

Więcej…
 
Autor „Polowania na generała” Henryk Nicpoń w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu PDF Drukuj Email

REKON 2019


W ramach REKON-u 2019 obywającego się w dniach 15-16 czerwca w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, na terenie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, organizatorzy między innymi zaprosili na dwie rekonstrukcje historycznych bitew i działań zbrojnych:. – pt. „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym” i – pt. „BRESLAU-WROCŁAW 1945” oraz Henryka Nicponia, autorem uznanej za jedną z najlepszych książek 2018 r. „Polowania na generała Piłsudski kontra Rozwadowski”.

Więcej…
 
Czesław Siekierski kandydat do Europarlamentu nr 1 na Podkarpaciu z listy Koalicji Europejskiej informuje PDF Drukuj Email

REFORMA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ


W dniach 1,2 i 8 kwietnia w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego miało miejsce głosowanie trzech propozycji legislacyjnych w sprawie reformy WPR po 2020 r. 1-2 kwietnia europosłowie decydowali o poprawkach do projektów rozporządzeń w sprawie: wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (CMO), tzw. planów strategicznych, czyli zasadniczej części reformy. Głosowania zakończyły się 8 kwietnia decyzją w sprawie poprawek do tzw. rozporządzenia horyzontalnego WPR - w sprawie finansowania, monitorowania i zarządzania polityką rolną.

Propozycja odrzucenia w całości propozycji nie przeszła

Można stwierdzić, że ocena kształtu przyjętego rozporządzeniem w sprawie planów strategicznych zawiera się w wyniku głosowania w dn. 2 kwietnia. Na samym początku posiedzenia była bowiem rozpatrywana propozycja odrzucenia całości propozycji legislacyjnej, którą już dawno temu zapowiedział i złożył koordynator Grupy EPL, lecz przebieg prac nad tym rozporządzeniem i zgłoszone inne poprawki spowodowały, że wycofał swój wniosek, który został następnie przejęty przez posła lewicy. Ostatecznie wspomniana poprawka została odrzucona przy 10 głosach za, 29 przeciw i 4 wstrzymujących się. Sytuacja ta pokazuje jednak dylematy, z jakimi musieli zmierzyć się europosłowie w Komisji Rolnictwa.

Więcej…
 
Nawet w czasie kampanii nie należy składać pustych obietnic PDF Drukuj Email

Polityk ma służyć Podkarpaciu i Polsce


Rozmowa z dr Czesławem Siekierskim


Rzeczpospolita podała za Vote Watch Europe, że wśród 7 polskich europosłów jest pan jednym z najbardziej wpływowych polityków w Unii Europejskiej. Przed panem jest tylko Jerzy Buzek i Danuta Hübner. Jest to docenienie osobowości i dostrzeżenie pańskiej pracy.

– To wyróżnienie, bo europarlament liczy aż 750 europosłów. Zawsze staram się dobrze pracować, wypełniać to, czego się podjąłem. Specjalistyczne organizacje oceniają naszą pracę bardziej merytorycznie, niż te w Polsce, które biorą pod uwagę częste wystąpienia medialne czy robieniu PR-u wokół swojej osoby, przypisując sobie rożne nienależne zasługi. Co szczególnie teraz jest widoczne w trakcie kampanii.

1 maja minęło 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia pan wejście do wspólnoty europejskiej?

– Nasze starania o wejście do Unii rozpoczęły się de facto w 1989 roku, kiedy rząd Tadeusza Mazowieckiego poczynił pierwsze kroki w tym kierunku. Z kolei Waldemar Pawlak złożył wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Jak pamiętamy, w Polsce panowały wówczas mieszane nastroje, wręcz obawy, czy zachowamy suwerenność, swoje tradycje i kulturę. Byliśmy pełni obaw. Z perspektywy 15 lat w niemal każdym aspekcie bilans jest zdecydowanie pozytywny.


Więcej…
 
Czesław Siekierski kandydat do Europarlamentu nr 1 na Podkarpaciu z listy Koalicji Europejskiej podaje do wiadomości PDF Drukuj Email

PODWÓJNA JAKOŚĆ PRODUKTÓW

zapowiedział zajęcie się problemem podówójnej jakość produktów konsumenckich, które jest jego zdaniem jednym z podziałów na wschód i zachód Unii. Wcześniej, jako pierwsza zajmowała się tym problemem Komisja Rolnictwa PE gdzie przeprowadzono szereg debat w tej sprawie mających skłonić KE do działania. Dodatkowo kwestia podwójnej jakości stała się jednym z priorytetów prezydencji słowackiej w drugiej połowie 2017 r.

KE przedstawiła projekt

11 kwietnia 2018 r. KE przedstawiła projekt dyrektywy zmieniającej istniejące regulacje w obszarze ochrony konsumentów. W Parlamencie Europejskim komisją właściwą dla tej propozycji została Komisja Rynku Wewnętrznego (IMCO), a sprawozdawcą poseł Daniel Dalton z Wielkiej Brytanii. W propozycji legislacji stwierdza się m.in., że "praktyka handlowa obejmująca wprowadzenie produktu na rynek jako identyczny z takim samym produktem wprowadzonym na rynki w kilku innych państwach członkowskich, gdzie produkty te w sposób istotny różnią się składem lub cechami, które powodują lub mogłyby spowodować u przeciętnego konsumenta podjęcie decyzji o kupnie, której by w przeciwnym wypadku nie podjął, jest praktyką handlową wprowadzającą w błąd, którą, zgodnie z przepisami dyrektywy, odpowiednie organy powinny ocenić i rozpatrzyć jako każdy przypadek z osobna" .

Więcej…
 
Czesław Siekierski kandydat do Europarlamentu nr 1 na Podkarpaciu z listy Koalicji Europejskie zapewnia... PDF Drukuj Email

PROGRAM LIFE


Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), ustanowiony rozporządzeniem nr 1293/2013 na lata 2014–2020, jest najnowszym z wprowadzanej w ostatnich 25 latach serii programów UE wspierających realizację priorytetów prawodawstwa i polityki w dziedzinie środowiska i klimatu. Program  wspiera działania na małą skalę mające na celu zapoczątkowanie, rozszerzenie lub przyspieszenie praktyk zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji.

Na rzecz środowiska i klimatu

Komisja Europejska zaproponowała kontynuację programu w okresie 2021-2027 z 60 proc. większym budżetem – 5,45 mld euro, z czego co najmniej 25 proc. ma być przeznaczone na działania związane z klimatem w kontekście porozumienia paryskiego.

Zroponowane rozporządzenie ma na celu ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) na okres rozpoczynający się w 2021 r., a biorąc pod uwagę znaczenie programu dla zaspokojenia potrzeb i rozwiązania problemów w dziedzinie klimatu i środowiska, należy je poprzeć. Przeciwdziałanie zmianie klimatu jest jednym z najważniejszych globalnych wyzwań wymagających skoordynowanych i ambitnych działań.

Więcej…
 
Czesław Siekierski kandydat do Europarlamentu nr 1 na Podkarpaciu z listy Koalicji Europejskie zapewnia PDF Drukuj Email

PROGRAM KOSMICZNY UENa lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała powołanie do życia nowego Programu kosmicznego UE z budżetem 16 mld euro (w latach 2014-2020 wydatki związane z przestrzenią kosmiczną wynoszą 11,1 mld euro), który ma konsolidować wszystkie dotychczasowe działania Unii w obszarze przestrzeni kosmicznej:

-      program nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS (9,7 mld euro),

-      - program obserwacji z kosmosu Copernicus (5,8 mld euro),

-      program łączności satelitarnej GOVSATCOM i SSA (0,5 mld euro).

Więcej…
 
Henryk Nicpoń za "Polowanie na generała – Piłsudski kontra Rozwadowski”. otrzymał nagrodę: „Prawicowa Książka Roku 2018”. PDF Drukuj Email

Prawda nas wyzwoliPodczas V Konferencji Prawicy Wolnościowej, która odbyła się w dniach 24 – 25 listopada 2018 r. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie została wręczona nagroda „Prawicowa Książka Roku 2018”. W poprzednich latach od wydawnictwa „Najwyższy Czas” otrzymali ją Stanisław Michalkiewicz i Marian Miszalski. Tym razem prestiżowa kryształowa statuetka „Najwyższego czasu” została przyznana Henrykowi Nicponiowi za książkę „Polowanie na generała – Piłsudski kontra Rozwadowski”.


Więcej…
 
Gen. Rozwadowski – dlaczego należy mu się pomnik? Opowiada autor książki o Generale PDF Drukuj Email

V Konferencja WolnościowaGen. Tadeusz Rozwadowski. Fot. wikipedia

Jednym z najważniejszych punktów V Konferencji Prawicy Wolnościowej będzie ogłoszenie inicjatywy budowy pomnika gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Warszawie, które odbędzie się w sobotę ok. godz 13.30. Wykład na temat Generała wygłosi Henryk Nicpoń, autor poświęconej mu książki!

Pomnik Generała powinien stanąć przed odbudowanym Pałacem Saskim – niemal dokładnie na przeciwko pomnika marszałka Piłsudskiego. V Konferencja Prawicy Wolnościowej odbędzie się już w kolejną sobotę i niedzielę. Wstęp wolny – zapraszamy na najważniejsze wolnościowe i prawicowe wydarzenie półrocza! Jeśli ktoś nie może dojechać to prosimy o wsparcie naszego projektu na stronie crowdfundingowej: Więcej o konferencji: https://odpalprojekt.pl/p/v-konferencja

Inf.: „Najwyższy Czas”

 
Wywiad z Henrykiem Nicponiem w dwutygodniku „Najwyższy czas” PDF Drukuj Email

Piłsudski kontra Rozwadowski

Kontrowersyjna książka o sporze Piłsudskiego z jego generałem

Z Henrykiem Nicponiem, autorem książki „Polowanie na generała. Piłsudski kontra Rozwadowski”, rozmawia Rafał Pazio.

– Co dziś uderza najbardziej, kiedy badamy relacje i odtwarzamy konflikt marszałka Józefa Piłsudskiego z generałem Tadeuszem Rozwadowskim?

– Aby zrozumieć, jakimi racjami kierował się Józef Piłsudski, a jakimi generał Rozwadowski, należy mieć świadomość tego, że Niemcy przywieźli Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy po to, by ratować swoje rubieże wschodnie. Berlin, który uważał się za zwycięzcę wojny światowej na wschodzie, nie dopuszczał myśli, że może stracić ziemie zaboru pruskiego. Do tego uważał, że Polacy powinni po wsze wieki być wdzięczni Niemcom za wydarcie Królestwa Polskiego z rąk Imperium Rosyjskiego. Bądź co bądź udało się im dokonać tego, czego nie udało się uczynić Piłsudskiemu w sierpniu 1914 roku ze jego pierwszą brygadą.

Trzeba mieć również świadomość tego, że został przywieziony przez hrabiego Harry’ego Kesslera pociągiem z Magdeburga do Warszawy dokładnie według wzorca operacji przywiezienia Lenina do Piotrogrodu. Lenin najpierw odbył podróż w specjalnym wagonie ze Szwajcarii do Berlina. Piłsudski – z Magdeburga do Berlina. Obaj odbyli w stolicy Niemiec ostatnie rozmowy z przedstawicielami niemieckich władz.

 
Więcej…
 
Mieszkańcy gminy Świlcza liczą na reelekcję wójta Adama Dziedzica PDF Drukuj Email

KONKURENT DLA PREZYDENTA RZESZOWA

Adam Dziedzic, ubiegający się o ponowny wybór na wójta Gminy Świlcza, zapewnia w różnych materiałach promocyjnych, ze będzie dbał o zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości wchodzących w skład tej gminy. Podkreśla, że w Bartkowicach, Błędowej Zgłobieńskiej, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy, Trzcianie i Woliczce udało się przyspieszyć budowę nowych chodników i ciągów pieszo - rowerowych, brakujących odcinków instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oświetlenia. Na swój plus zapisuje modernizację sieci dróg, szkół i przedszkoli, czyli tego wszystkiego, co jest najpotrzebniejsze w życiu codziennym. Eksponuje, ze została opracowana strategia rozwoju gminy, która będzie konsekwentnie realizowana.


Więcej…
 
Nagonka za przyznanie się do błędu i przeprosiny PDF Drukuj Email

KAJDANY STRACHU


Oświadczenia

Stały felietonista miesięcznika „Nasz Dom” Edward Słupek napisał tekst: „CZY PIES JEST KOTEM?” Uderzył w nim między innymi w żonglowanie faktami historycznymi dla osiągania doraźnych celów politycznych. W przekształcanie bohaterów w zdrajców oraz ubieranie zdrajców w szaty bohaterów.  W szczególności wyraził swój sprzeciw wobec bezkrytycznemu głosowaniu przez zniewolonych przedstawicieli „mężów demokracji” za tezami głoszonymi w celu zaspokojenia oczekiwań ich wodzów.

Czytelnicy miesięcznika z zainteresowaniem czytali:

Z grupą entuzjastów historii Polski, w tym z naszego regionu, toczymy batalię o zaniechanie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego na placu Wolności w Rzeszowie. Po wysłaniu listów otwartych z uzasadnieniami zaniechania budowy pomnika, m.in. do marszałka, wojewody oraz prezydenta Rzeszowa i do biskupów, jedynie pani wojewoda Ewa Leniart udzieliła odpowiedzi pisemnej, którą zamieszczamy, zgodnie z jej sugestią powiadomienia zainteresowanych.

Więcej…
 
Polowanie na generała, czyli Piłsudski kontra Rozwadowski w Ropczycach PDF Drukuj Email

SPOTKANIE AUTORSKIE Z HENRYKIEM NICPONIEM


Dużym zainteresowaniem mieszkańców i uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach cieszyło się spotkanie autorskie z Henrykiem Nicponiem – prawnikiem, dziennikarzem, literatem, autorem książek „Zapach Maciejki" (2006), „Za wrotami cudów ‑ opowieści bieszczadzkie" (2007), „Lewiatan królowej Bony” (2008), „Tajemnic Soliny” (2009), „Duchy Arłamowa” (2015).

27 września 2018 roku w Czytelni ropczyckiej biblioteki Henryk Nicpoń promował najnowszą książkę zatytułowaną „Polowanie na Generała. Piłsudski kontra Rozwadowski”. Autor na łamach książki obala stereotypowe wyobrażenie o Józefie Piłsudskim i akcentuje wielkość osobowości Rozwadowskiego. Prezentowana publikacja niewątpliwie wpisuje się w nowy nurt jaki pojawił się na rynku wydawniczym, a mianowicie krytyki Marszałka i jego współpracowników. Zdaniem Nicponia sprawa Rozwadowskiego (urlopowanego z wojska, uwięzionego i najprawdopodobniej otrutego) oraz skrupulatne wymazanie jego zasług dla Polski z historii, niewątpliwie kładą się cieniem na życiorysie Piłsudskiego. I to właśnie te zagadnienia stanowią główny wątek niniejszej publikacji.


Więcej…
 
Pamięć o ofiarach Piłsudskiego i sanacji na Podkarpaciu PDF Drukuj Email

ODPOWIEDŹ  PANI WOJEWODY

Protest przeciwko budowie pomnika Józefa Piłsudskiego na placu Wolności w Rzeszowie skierowany do prezydent Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, Andrzeja Deca, wojewody podkarpackiego, Ewy Leniart, marszałka podkarpackiego, Władysława Ortyla i biskupa Diecezji Rzeszowskiej, ekscelencji Jana Wątroby podpisany przez synów różnych regionów Podkarpacia sprawił, że bezkrytyczne podejście do osoby człowieka, który zniszczył polską demokrację i jest współodpowiedzialny za setki ofiar rządów sanacji, w tym na Podkarpaciu, oraz doprowadzenie do katastrofy wrześniowej, zaskoczył pomysłodawców tej inicjatywy. W tej sytuacji należą się szczególne podziękowania wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart za przysłaną odpowiedź na ręce syna ziemi dynowskiej, na której popłynęła krew protestujących i strajkujących chłopów przeciwko sanacyjnym rządom, Edwarda Słupka . Oto jej treść:


Więcej…
 
LIST OTWARTY 6 Sierpnia 2018 PDF Drukuj Email

Protest syna ziemi dynowskiej, podkarpackiej i Rzeszowa Edwarda Słupka w imieniu mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia przeciwko budowie pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie


Rzeszów, 6 sierpnia 2018 r.
Szanowny Pan Prezydent Rzeszowa,
Tadeusz Ferenc

W imieniu mieszkańców Podkarpacia zwracam się z prośbą o odstąpienie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, stolicy Podkarpacia, na placu Wolności.

Więcej…
 
List Otwarty PDF Drukuj Email

PROTEST PRZECIWKO BUDOWIE POMNIKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NA PLACU WOLNOŚCI W RZESZOWIE


Rzeszów, 3 lipca 2018 r.
Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc
Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Andrzej Dec
Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart
Marszałek podkarpacki, Władysław Ortyl
Biskup Diecezji Rzeszowskiej, ekscelencja Jan Wątroba

Szanowni Państwo:

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, stolicy Podkarpacia, w trybie natychmiastowym. Gdzie jak gdzie, ale postawienie pomnika człowiekowi, który jest winien śmierci dziesiątków mieszkańców Podkarpacia , jest co najmniej potwarzą w stosunku do rodzin, które straciły swych bliskich w wyniku dyktatorskich rządów Piłsudskiego i Sanacji. Upokarza również dziesiątki tysięcy protestujących mieszkańców regionu przeciwko łamaniu praworządności i bezprawiu, jakie czyniły z inspiracji i w imieniu Józefa Piłsudskiego oraz władz sanacyjnych służby policyjne. Tak czy inaczej stawianie pomnika człowiekowi winnemu przelanej krwi na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego jest haniebnym przedsięwzięciem i godzi w pamięć jego ofiar.

Więcej…
 
Kim był Józef Piłsudski? PDF Drukuj Email

MIT PIŁSUDSKIEGO


Henryk-bookW zorganizowanej przez stowarzyszenie im. bpa Kajetana Sołtyka konferencji historycznej pt: "Józef Piłsudski i sanacja – prawdy i mity", która się odbyła w Warszawie 12 maja 2018 r. uczestniczyło wielu wybitnych historyków i autorów książek poświęconych okresowi lat 1918 – 1939. Wśród nich bardzo ciekawy wykład wygłosił prof. Maciej Giertych pt. „Mit Piłsudskiego”.


Kliknij tutaj aby przeczytać treść wykładu w wersji PDF.


Więcej…
 
Zielony Sztandar nr 47 PDF Drukuj Email

Prawda o Piłsudskim i Rozwadowskim


Jaką rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i w zwycięstwie nad wojskami bolszewickimi odegrał generał Tadeusz Rozwadowski? W posiadanie jakich tajemnic wszedł wraz z Włodzimierzem Zagórskim, że obaj musieli zginąć? Dlaczego Józef Piłsudski zwalczał ich tak zaciekle? Kto i dlaczego niszczył dokumenty mówiące o współpracy polskich patriotów z wywiadami państw zaborczych? Jak to się stało, że człowiek który uciekł z pola bitwy warszawskiej, ogłosił się jej zwycięzcą? Jakie były prawdziwe przyczyny zamachu majowego? Dlaczego wojska rządowe dowodzone przez Rozwadowskiego nie walczyły dłużej w przeciwko oddziałom popierającym Piłsudskiego? Na te i inne pytania można się dowiedzieć z opowieści historycznej Henryka Nicponia „Piłsudski kontra Rozwadowski - Polowanie na generała”.

Więcej…
 
Kontrowersyjna książka o sporze Piłsudskiego z jego generałem PDF Drukuj Email

POLOWANIE NA… LEGENDĘ


Kontrowersyjna książka o sporze Piłsudskiego z jego generałemTo jest książka, która nie może nie wzbudzać emocji. Może ona nawet wywołać sprzeciwy, co już się zresztą stało. Podczas jej niedawnej premiery, która dokonała się w obecności autora w Warszawie, pewne osoby na znak protestu wyszły z sali. Ale tak często się dzieje, gdy ktoś próbuje obalić mit, zmierzyć się z potęgą legendy, zakłócić stan świadomości odnoszący się do ważnego, niemal „świętego” tematu.  Henryk Nicpoń, rzeszowski dziennikarz, autor książek i pasjonat historii, przyjął na siebie takie właśnie wyzwanie.

Pisarskie wyzwanie dotyczy nie byle jakiej postaci, ale samego marszałka Józefa Piłsudskiego, mimo że autor w swoim zamierzeniu poświęca główną uwagę innemu bohaterowi. Nie zmienia to wszakże faktu, że w książce „Polowanie na generała” autor dużo miejsca oddaje legendarnemu Naczelnikowi RP, a z tego opisu wyłania się zdecydowanie mniej znany wizerunek sanacyjnego męża stanu. Wizerunek w porównaniu z dotychczasowymi  - nie bójmy się tego słowa  - obrazoburczy.

Więcej…
 
Czas podsumowania PDF Drukuj Email

Rozmowa z byłym prezesem Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Markiem Juszkiewiczem


Co zadecydowało o tym, że na siedzibą Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych obrano Tarnów, a nie na przykład w Kraków, czy też Rzeszów?
Sprawił to dobrze rozumiany kompromis. Dwadzieścia  trzy spółdzielnie mieszkaniowe działające na terenie ówczesnych województw należących obecnie do Małopolski i Podkarpacia porozumiały się i podpisały 30 października 1993 roku akt założycielski powstania Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych na spotkaniu w Kamienicy. Postanowiły również, że jego siedziba będzie w Tarnowie, stolicy ówczesnego województwa tarnowskiego leżącego w połowie drogi między Krakowem a Rzeszowem. Uznano, że wybór tego miasta najlepiej będzie służył integracji zrzeszających się spółdzielni  oraz sprawnemu i profesjonalnemu funkcjonowaniu powstającej struktury. Co prawda nie wszyscy członkowie założyciele byli zadowoleni z takiego obrotu sprawy, ale wola współpracy dla dobra wspólnego zwyciężyła. Najważniejsze dla wszystkich było, by mogliśmy się spotykać, rozmawiać, działać, a nade wszystko profesjonalnie pomagać zrzeszonym w związku spółdzielniom mieszkaniowym. Celowo podkreślam kwestię pomocy, gdyż związki rewizyjne spółdzielczości mieszkaniowej i związki wszystkich branż spółdzielczych są powoływane w szczególności po to, aby przede wszystkim pomagać swoim członkom. Jest to główny cel powstawania wszystkich związków. Owa pomoc polega nade wszystko na monitorowaniu działalności statutowej określonej przez prawo spółdzielcze. Mieści się w niej wsparcie w realizacji obowiązku poddawania się lustracji i badaniu sprawozdań finansowych. Polega również na udzielaniu porad prawnych, współdziałaniu i uczestniczeniu w rozmowach poszczególnych spółdzielni z samorządami terytorialnymi, wspieraniu spółdzielni w ich działalności statutowej oraz wspieraniu w realizacji najprzeróżniejszych przedsięwzięć związanych z ich działalnością.
Więcej…
 
"Polowanie na generała" PDF Drukuj Email

W sam raz do wierzchosławickiej książnicy


Nieomal dokładnie w 144 rocznicę urodzin Wincentego Witosa, gdy w Wierzchosławicach odbywały się uroczystości z tej okazji z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy- ukazała się książka historyczna „Polowanie na generała”. Autorem jest prawnik z wykształcenia i dziennikarz z zawodu Henryk Nicpoń, w przeszłości także m.in. dziennikarz w Dzienniku Polskim.

Autor w dociekliwy niezwykle sposób, łącząc w sobie pasje historyka i literata, zatrzymuje się nad szczególnym okresem Polski porozbiorowej, kiedy to dwa lata po odzyskaniu niepodległości w sierpniu 1920 roku przyszło

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
Aby Jezioro Solińskie nie stało się wysypiskiem śmieci!

ŚMIECIOWY WYRZUT SUMIENIA


Tam gdzie kiedyś we Chrewcie falowało jezioro solińskie,
straszą wysychające potoki
Rozmowa z dyrektorem zapór wodnych w Solinie i Myczkowcach, Józefem Folcikiem, czyli jego wiara, że turyści i mieszkańcy nadsolińskich miejscowości przestaną zaśmiecać największy sztuczny zbiornik w Polsce.


- Czy rzeczywiście w Jeziorze Solińskim poziom wody jest najniższy od chwili jego powstania?

- Aktualnie poziom wody w zbiorniku solińskim wynosi  412,31 m n.p.m. Niższy był w 2003 roku i wynosił 410,04 m n.p.m. Maksymalny poziom wody w zbiorniku o tej porze roku może wynosić ok. 420 m. n.p.m. Można więc powiedzieć, że obniżył się o ok. 8 m. Dla zobrazowania tej sytuacji powiem że minimalny poziom wody, aby elektrownia mogła pracować wynosi 401.50 n.p.m.

Więcej …
Lektura na lato

DEMONY NĘKAJĄ ZAPORĘ

Czy zapora została wybudowana zgodnie ze sztuką projektową? Co było przyczyną wielu niewytłumaczalnych zdarzeń podczas robót? Dlaczego kariery większości budowniczych tej najważniejszej w latach sześćdziesiątych inwestycji PRL się załamały? Dlaczego Jezioro Solińskie pochłania coraz to nowe ofiary?...

Te i inne pytanie zadał sobie Henryk Nicpoń, rzeszowski dziennikarz, w przeszłości zatrudniony także w „Dzienniku Polskim”, autor książki „Tajemnice Soliny”. Dziś w księgarniach ukazuje się drugie, poszerzone wydanie tej książki.

Więcej …
Gorycz przegranej bitwy

Dopiero po tygodniu sen przeniósł go do znajomej pieczary oświetlonej pochodniami. Kiedy zobaczył, jak postać królowej Bony coraz bardziej wyraźnieje, odetchnął z ulgą.

- Królowo nie gniewaj się na mnie! - powiedział z pokorą. - Zawróciłem spod bram Moskwy Lewiatana, aby nauczyć zarozumiałą hołotę rozumu. Chciałem jej tylko uświadomić, jak krwawe są owoce zwycięstw opartych tylko na odwadze i szablach. Nastąpiła jednak katastrofa.

- Błąd, jaki popełniłeś, nie jest aż tak wielki, jak sobie wyobrażasz - odpowiedziała uspokajająco królowa, na której połyskiwały drogie kamienie ożywiane światłem pochodni. - Skarby Moskwy i korona carska dla twej córki są dalej w zasięgu ręki.

- Naprawdę? - zapytał.

- Wkrótce Borysa Godunowa zabije trucizna - tajemniczo się uśmiechnęła. - Dni jego są policzone. Spisek na jego życie jest równie podły, jak kiedyś na moje. Tak, władzę i złoto zdobywa się nie tylko na polu bitew, ale również używając trucizny i snując intrygi.

reklama