Wyszukiwarka

Polowanie na generała

 • Polowanie na Generała
 • Polowanie na Generała

Za wrotami cudów

 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów
 • Za wrotami cudów

Lewiatan Królowej Bony

 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony
 • Lewiatan Królowej Bony

LinkiStrona główna Artykuły Wymarzony prezent pod choinkę
Wymarzony prezent pod choinkę PDF Drukuj Email

Kilkadziesiąt szkół podstawowych w całej Polsce, szczególnie wiejskich otrzymało od Fundacji Rozwoju z siedzibą w Warszawie w prezencie świątecznym pod choinkę baśń historyczną „Lewiatan królowej Bony”.

Jej autor, Henryk Nicpoń przedstawił w baśniowej konwencji w sposób frapujący wyprawę polskiego magnata Jerzego Mniszcha po złoto Moskwy i koronę carską dla jego córki, Maryny.   Ubrał w szaty baśni ważny okres dla historii Rzeczypospolitej, Rosji i całej Europy Wschodniej. Do tego  przepięknie zilustrował ją Adam Przybysz, autor słynnego pomnika Szwejka z Sanoka.


Fundacja Rozwoju zdobyła m.in. uznanie za inicjowanie i wspieranie działań służących ochronie oraz popularyzacji wartości kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Jej przedsięwzięcia  w zakresie gromadzenia, ochrony i upowszechniania dóbr kultury, wspierania, wspierania badań nad przeszłością, wspomagania instytucji z dziedziny kultury, w tym muzeów, bibliotek, klubów dyskusyjnych itp. budują autorytet, o jakim inne organizacje pożytku społecznego mogą marzyć. Jej działania na rzecz urzeczywistnienia aspiracji mieszkańców wsi polskiej w zakresie naukowym, naukowo - technicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym,  kulturowym oraz kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku świadczą, że zapisy statutowe nie muszą być martwą literą

Prezes Fundacji Henryk Cichecki podkreśla,  że wśród zadań i celów Fundacji Rozwoju duże znaczenie ma inicjowanie przedsięwzięć w celu zdobycia i utrzymania równoprawnej pozycji społecznej i materialnej wsi w społeczeństwie polskim. Z satysfakcją wylicza stypendia ufundowane dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, zwłaszcza ze środowisk  wiejskich oraz nagrody przyznane za wybitne osiągnięcia w nauce, aktywność społeczno- gospodarczą, publicystyczną, oświatową i na polu kultury.

- Jeszcze ważniejszy dla wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży z rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej jest zakup podręczników oraz pomocy naukowych – podkreśla. – Organizujemy dla nich wycieczki do  teatrów, kin, muzeów oraz umożliwiamy korzystanie z innych dóbr kultury. Dzięki naszej fundacji dzieci i młodzieży z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej może aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i naukowym.

Obszarami działania Fundacji Rozwoju jest także gospodarka, w szczególności upowszechnianie nowoczesnych metod działalności gospodarczej, produkcji rolnej  w tym rolnictwa ekologicznego, doradztwa rolniczego, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg wiejskich, rozwój agroturystyki oraz sportu masowego w środowiskach  wiejskich i małomiasteczkowych oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Podejmuje także działania w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a nawet na rzecz kultu religijnego. Stara się podejmować działania i akcję m.in. na rzecz zachowania pełnej demokracji ekonomicznej i społecznej, poszanowania i obrony praw do rozwoju i godnego życia wszystkich obywateli państwa polskiego aktywizować na wszelkie sposoby. Także poprzez rozwijanie współpracy z innymi podmiotami, pracującymi na rzecz środowisk wiejskich i małych miast.

Bogusław Stabryła 

Więcej o Fundacji Rozwoju: http://fundacja.mili.pl

 

reklama