Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Wywiady Aby Jezioro Soliskie nie stao si wysypiskiem mieci!

PDF Drukuj Email

MIECIOWY WYRZUT SUMIENIA


Tam gdzie kiedy we Chrewcie falowao jezioro soliskie, strasz wysychajce potoki
Tam gdzie kiedy we Chrewcie falowao jezioro soliskie,
strasz wysychajce potoki
Rozmowa z dyrektorem zapr wodnych w Solinie i Myczkowcach, Jzefem Folcikiem, czyli jego wiara, e turyci i mieszkacy nadsoliskich miejscowoci przestan zamieca najwikszy sztuczny zbiornik w Polsce.


- Czy rzeczywicie w Jeziorze Soliskim poziom wody jest najniszy od chwili jego powstania?

- Aktualnie poziom wody w zbiorniku soliskim wynosi  412,31 m n.p.m. Niszy by w 2003 roku i wynosi 410,04 m n.p.m. Maksymalny poziom wody w zbiorniku o tej porze roku moe wynosi ok. 420 m. n.p.m. Mona wic powiedzie, e obniy si o ok. 8 m. Dla zobrazowania tej sytuacji powiem e minimalny poziom wody, aby elektrownia moga pracowa wynosi 401.50 n.p.m.


- Jakie przyczyny zoyy si na niski stan wd soliskich?

- Obnienie poziomu wody w zbiorniku soliskim jest przede wszystkim konsekwencj kilkumiesicznego brak opadw. Z tego te powodu, rezerwa powodziowa utrzymywana w okresie letnim nie zostaa uzupeniona. W przypadku wystpienia intensywnych opadw jestemy przygotowani na przyjcie blisko 130 mln m sze. wody

- Czy mona powiedzie, e gdyby nie zapory wodne w Solinie i Myczkowcach, San najprawdopodobniej zamieniby si w strumyk, a susza jeszcze bardziej dawaaby si we znaki na Podkarpaciu. Obie zapory chroni wic nie tylko przed powodzi?

- Jedn z funkcji zapory w Solinie jest utrzymywanie ycia biologicznego rzeki San. Mimo e w ostatnich dniach dopyw do zbiornika by na poziomie ok. 1 m sze. na sek. to zrzut do rzeki San wynosi niezmiennie 8 m sze na sek. Tym samym nie byo zagroenia dla ycia biologicznego rzeki San, ani dla uj wody zlokalizowanych wzdu dolnego biegu Sanu na przykad w Sanoku, Przemylu, Jarosawiu? Sytuacja zaczyna ulega poprawie. 7 grudnia dopyw wody do zbiornika wynis 16 m sze na sek. a poziom wody w zbiorniku podnis si o 4 cm 8 grudnia podniesie si jeszcze o wicej.

- Jaki tajemnice odsoniy cofajce si wody soliski?

adnych, myl e tajemnice Soliny zostay odkryte w ksice ?Tajemnice Soliny?

Zanim jezioro powrci do Wokowyji, odzie
odpoczywaj w mule
- Dzikuj za komplement. W tej sytuacji jednak jestem zmuszony zapyta wprost, dlaczego zbiornik soliski okaza si a tak bardzo zanieczyszczony? Kto go zamieca?


- Problem jest bardziej zoony ni na pierwszy rzut oka si wydaje. Za zanieczyszczenie zbiornika nie ponosi odpowiedzialnoci jedna konkretna osoba. Myl, e odkryte przez obnienie stanu wody zanieczyszczenia, to pozostao nie tylko po pseudo turystach, pseudo wdkarzach pseudo eglarzach? Niestety, przynosz je rwnie dopywy zbiornika z miejscowoci, ktre chc y z turystyki. Wszystkie te zanieczyszczenia odkryte teraz przez wod, byy gromadzone przez lata. Ale dopiero teraz niski poziom wody ukaza ?dorobek? bezmylnoci czowieka.

- mieci mona usun. Co z ujciami ciekw?

- Niski poziom wody ukaza w caej okazaoci nielegalne odpywy ciekw do jeziora. Wstydzi si za to powinni wszyscy, a szczeglnie samorzdy, suby sanitarne i ochrony rodowiska a przede wszystkim mieszkacy, ktrzy wybieraj taki sposb pozbywania si ciekw.

- Susza przyniosa niespodziewane korzyci dla czystoci wd soliskich. Co naley zrobi, aby powstrzyma systematyczne zamiecanie zbiornika w przyszoci?

- Pracowa nad wiadomoci zarwno mieszkacw, turystw, budowa oczyszczalnie, ustawia kontenery, kosze i uwiadamia, uwiadamia i jeszcze raz uwiadamia.

Akacja ta na pewno nie trafi w prni. W celu oczyszczenia odkrytego dna ze mieci poczyy siy wadze samorzdw, Towarzystwo Rozwoju Polaczyka, modzie szkolna i duchowiestwo. Przy  naszym wsparciu przeprowadzono akcj oczyszczenia brzegw zbiornika tak z ldu jak i z wody. Myl e osoby zaangaowane bezporednio w t akcj bd najlepszymi ambasadorami do uwiadamiania tym, ktrzy czsto nie zdajc sobie sprawy z zagroenia niszcz rodowisko, w ktrym yj i z ktrego yj.

Rozmawia: Henryk Nicpo

Foto: Dariusz Drosik

 

reklama

Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka