Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Jakie cele przywiecaj pose Lidii Staro dcej do przeforsowania skrajnie niekorzystnej dla spdzielcw ustawy?

PDF Drukuj Email

CYNICZNA OBUDA


Od wysuchania publicznego w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie, ktre miao miejsce 24 czerwca 2013 r. upyno dziesi miesicy. Lobby antyspdzielcze wiele zrobio, aby w tym czasie jego dorobek i gos zmarginalizowa. Pose Lidia Staro, ktra zadbaa nawet o to, by ostatnie wystpienie, nijako podsumowujce spotkanie Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego ze spdzielcami byo wygoszone przez jej czowieka, Bogusawa Owoca z Olsztyna, wszystko robia, aby zapisami ustawowymi zniszczy spdzielczo, w szczeglnoci mieszkaniow.

Odnaleziony gos do protokou

W tej sytuacji szkoda, e 24 czerwca niedane byo wystpi Tadeuszowi Szymali z Robotniczej Spdzielni Mieszkaniowej ?Bawena? w odzi. Wtedy by moe pose Lidia Staro przynajmniej troch by spasowaa i bya mniej antyspdzielcza w swych poczynaniach. Na szczcie dla spdzielcw zoy swj gos do protokou i mona si zapozna z tym, co chcia powiedzie.

Swj wywd zamierza zacz od przypomnienia, e jeden z projektw nowelizujcych ?Ustaw o Spdzielniach Mieszkaniowych? jest autorstwa Platformy Obywatelskiej. I zaraz doda:

- Tak naprawd jest to projekt autorski Pani Pose Lidii Staro, pod ktrym podpisaa si okrelona grupa posw klubu poselskiego PO wierzc i ufajc, e ich koleanka posiada wiedz i jest wybitnym znawc prawa spdzielczego, a jej inicjatywa ustawodawcza wprowadzi bardziej skuteczne, precyzyjne i tasze mechanizmy zarzdzania spdzielniami przez czonkw, a take uczestniczenia przez nich w podejmowaniu decyzji, poczucie wspodpowiedzialnoci za losy spdzielni i wasnej nieruchomoci.

Po tym wprowadzeniu planowa powiedzie:

- Jake si mylili! Te mechanizmy czonkowie spdzielni maj zagwarantowane dzisiaj bez koniecznoci wprowadzania tak drastycznych zmian w ustawie.

Problem polega na tym, e pose Lidia Staro oszukuje nie tylko grup naiwnych posw z Platformy Obywatelskiej, jak chce Tadeusz Szymla, ale ca opini publiczn. Przedstawia si, jako ofiara zachannoci, prywaty i tyrani prezesw spdzielni mieszkaniowych oraz wielki naprawiacz i uzdrowiciel polskiej spdzielczoci poprzez uwaszczenie spdzielcw, ograniczenie wadzy prezesw i zwikszenie moliwoci szeregowych czonkw wpywu na decyzje organw spdzielni. Tymczasem reprezentuje interesy lobby antyspdzielczego. W swych poczynaniach przypomina obalonego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, ktry z jednej strony nie szczdzi mnstwa piknych sw na temat perspektyw rozwoju pastwa, ktrym rzdzi, a z drugiej jedzi po instrukcje do Moskwy i dba o wasny interes. (Porwnanie moe na wyrost, ale oddajce istot sprawy). Krtko mwic poczynania pose Staro niczego dobrego spdzielczoci nie wr. Spychaj j na skraj przepaci i unicestwienia dla korzyci rnej maci oligarchw i kapitau zagranicznego.

Stereotypy propagandowe wrogw spdzielczoci

Tadeusz Szymal z Robotniczej Spdzielni Mieszkaniowej ?Bawena? w odzi pragn zwrci uwag, e grupa posw z Platformy Obywatelskiej, ktra zaufaa Lidii Staro, zakada, e spdzielczo mieszkaniowa to:

- nieograniczona i niekontrolowana wadza prezesw i ich niebotyczne zarobki

- korupcja i apownictwo

- nepotyzm

- nie udostpnianie czonkom spdzielni dokumentw

- zawyanie kosztw prac remontowych

- prywatny folwark prezesw itd.

Natomiast wsplnoty mieszkaniowe to:

- umiejtne zarzdzanie

- niskie opaty

- wiedza i kompetencja Zarzdu Wsplnoty

- niewielkie koszty zarzdzania

- dowiadczenie, prawo i uczciwo administratora wsplnoty itd.

Krtko mwic kraina wsplnot mieszkaniowych jest miodem i mlekiem pynca. I trudno co lepszego spdzielcom ni uwaszczenie zaoferowa, aby mogli skorzysta na zmianach i przeobraeniach dokonujcych si w III Rzeczpospolitej.

Obuda i przewrotno pose Lidii Staro oprcz przedstawionego wyej ma jeszcze jeden wymiar. Wbrew oczywistym faktom, e dy w prostej linii do unicestwienia spdzielni poprzez forsowanie takich a nie innych zapisw ustawowych, zapewnia:

- Twierdzenia, e proponowane zmiany prawne prowadz do likwidacji spdzielni mieszkaniowych s demagogi w czystej postaci ukrywajc rzeczywisty cel krytyki; rozpaczliw prb utrzymania obecnego stanu w spdzielniach.

Tylko niektre konsekwencje prawne

pomysw prawnych pose Lidii Staro

Tadeusz Szymal chcia te odpowiedzie na pytanie: Dlaczego naley broni bytu spdzielni mieszkaniowych? Odpowied, jak przygotowa bya nastpujca:

-Spdzielnie mieszkaniowe to dobrowolne, a nie przymusowe zrzeszenie osb, ktre czc si realizuj wsplne potrzeby ekonomiczne, spoeczne i kulturowe. Podstawowymi wartociami spdzielczymi s wzajemna pomoc, odpowiedzialno, rwno i solidarno. Jest to bardzo wane chociaby z tego wzgldu, e nie zawsze czowiek jest mody, pikny i bogaty. W yciu moe si wszystko zdarzy. Choroba, utrata pracy; cierpienie, bieda i ubstwo. Ale tylko w spdzielniach mieszkaniowych ludzka solidarno, zrozumienie i pomoc pozwala si nam podnie.

- Przed ubstwem bytowym, utrat mieszkania chroni nas spdzielcw ustawa, o ktrej mwi si bardzo rzadko, albo wcale ? mia kontynuowa. ? To ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku ?O ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego?. Lokatorzy, do ktrych maj zastosowanie zapisy tej ustawy to osoby majce spdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu spdzielczego oraz najemcy lokali mieszkalnych. Ilokro w tej ustawie mowa jest o lokatorze, to z dziaania jej zapisw wyjte s osoby posiadajce prawo odrbnej wasnoci. W zwizku z tym wszyscy ci, ktrzy si uwaszczaj, w sytuacjach trudnych yciowo daj gow pod topr. Konsekwencje pomysw prawnych Lidii Staro, jeli jej koncepcja ustawy zwyciy, bd dla setek tysicy rodzin tragiczne w skutkach. Poniewa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorw oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, to w przypadku tragedii yciowej i decyzji sdu o eksmisji z lokalu mieszkalnego nie przysuguje nam lokal socjalny lub zamienny. Nastpuje eksmisja na bruk, gdy bdc WACICIELAMI nie jestemy chronienie przez t ustaw.

Wedug Tadeusza Szymali z Robotniczej Spdzielni Mieszkaniowej ?Bawena? w odzi samorzdy doskonale zdaj sobie spraw z konsekwencji obowizujcego prawa i dlatego wyprzedaj za bezcen swj majtek, aby w przyszoci nie wspomaga rnych nieszczsnikw. Na przykad w odzi bonifikata za wykupienie mieszkania od gminy wynosi 90 proc. jego wartoci, a w przypadku, jeli lokale mieszkalne wykupuj wszyscy mieszkacy danej nieruchomoci, to mona je wykupi za 5 proc. wartoci.

Niestety, niewiele osb zdaje sobie spraw, e przeksztacajc swoje mieszkanie w prawo odrbnej wasnoci i tworzc wsplnot mieszkaniow traci wiele praw. Nawet do gowy im nie przychodzi im, e w ten sposb zdejmuj z gminy, w ktrej mieszkaj, obowizek zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych, a take zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Wszak staj si wacicielami. Potwierdza si w ten sposb stara mdro ludowa, ktra mwi, e jeli kto chce da cos za darmo, to naley si przynajmniej pi razy zastanowi, czy nie jest to jaka apwka, albo podstp!

Tajemnice lobby antyspldzieczego

Na koniec naley postawi pytanie: Jaki cel przywieca pose Lidii Staro dcej do przeforsowania skrajnie niekorzystnej dla spdzielcw ustawy? Niewtpliwie jej pomysy sprawi w stosunkowo do krtkiej perspektywie czasu, e jedyn form budownictwa mieszkaniowego bdzie budownictwo deweloperskie, a zarzdzaniem wsplnotami mieszkaniowymi zajm si prywatne firmy. Naley przypuszcza, e zostanie uruchomiony proces, ktry pozostawi na rynku tylko wielkie kancelarie zarzdcze. Obecnie w t puapk wpada rynek usug prawnych. Wielkie midzynarodowe korporacje prawne przejmuj w Polsce coraz wiksz cz tego rynku. Jak wida lobby antyspdzielcze wyznaczyo sobie konkretne cele, ktre przez takich ludzi jak pose Lidia Staro, stara si realizowa. W tym kosztem nawet najuboszych spdzielcw

Przemylenia Tadeusza Szymali i jemu podobnych podsumowujce spotkanie Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego s cakiem inne ni zafundowaa uczestnikom wysuchania publicznego pose Lidia Staro. Po dziesiciu miesicach czasu od wysuchania publicznego wida to coraz wyraniej.

Henryk Szwedo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka