Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Dane ekonomiczno-finansowe alarmuj

PDF Drukuj Email


WCI NIE MA NOKAUTU

SPӣDZIELCZOCI


Informacje pynce z sektora spdzielczego nie pozostawiaj najmniejszych zudze - degradacja spdzielczoci postpuje coraz bardziej. Dane ekonomiczno-finansowe alarmuj. Permanentnie spada liczba spdzielczych podmiotw gospodarczych. W wikszoci z nich przychody z caoksztatu dziaalnoci gospodarczej malej. Wyniki finansowe s coraz sabsze. Aktywa trwae i obrotowe topniej. Gdy spdzielcy bij na alarm, e ze prawo wyniszcza spdzielczy sposb gospodarowania, rzdzcy z jeszcze wiksz determinacj sigaj po jurysdyczne narzdzia, aby ostatecznie dobi spdzielczo, ktra jest jedn z ostatnich ostoi polskiego kapitau.


Gdy stawk jest spdzielczy up

Dla sprawujcych wadz: zalepionych antyspdzielczo ideologicznie, czy te znajdujcych si na usugach midzynarodowego kapitau lub znajdujcych si w grabieczych ukadach mafijnych nie ma znaczenia, e w spdzielczoci pracuje okoo 300 tys. osb. Tzw. elity rzdzce nie obchodzi, e a tylu Polakw nie musi wyjeda za chlebem za granic, np. do USA, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Woch, Hiszpanii, Norwegii itd. Dla nich liczy si wielkiej wartoci majtek spdzielczy, ktry bdzie mona rozgrabi, tak jak to zrobiono z dobrami wikszoci przedsibiorstw i firm pastwowych. Wane s rwnie kuszce zyskami spdzielcze obszary gospodarowania, ktre bdzie mona przej dla wasnych korzyci. Takie maj oczekiwania w stosunku do nich mocodawcy.

Tote dla przynajmniej czci rzdzcych powodem do zadowolenia jest, e w 2012 roku w porwnaniu do 2011 liczba pracujcych w spdzielniach zatrudniajcych co najmniej 10 pracownikw spada o 14025 osb. Maj satysfakcj, e dobrze wywizali si z postawionego przed nimi zadania. Tym wiksz, e utrzymanie si widocznej od wielu lat tendencji spadku zatrudnienia w sektorze spdzielczym oznacza, e nieuchronnie nadchodzi czas, kiedy wreszcie bdzie mona bezkarnie sign po wymarzony i wyniony up.

Dlatego z punktu widzenia antyspdzielczego lobby jakiekolwiek pozytywne dane dotyczce zatrudnienia w spdzielczych podmiotach gospodarczych s nie na miejscu i naley ukrywa przed spoeczestwem. Z tego punktu widzenia bowiem bardzo z informacj jest na przykad fakt, e w 2012 r. pracowao w nich 30624 osb niepenosprawnych, czyli 12,8 proc ogu pracownikw. Oznacza bowiem 5,5 ? krotnie wikszy odsetek niepenospranych pracujcych w spdzielczoci ni gospodarce narodowej (2,3 proc.) i sektorze prywatnym (2,4 proc.). Informacja ta bowiem znacznie osabia wydwik czarnego pijaru, jaki za pienidze lobby antyspdzielczego czyni media komercyjne. Pokazuje sfery gospodarki, w ktrych spdzielczo nie tylko odnosi spore sukcesy gospodarcze, ale w a w nadto widoczny sposb wspomaga osoby potrzebujce pomocy w zaadaptowaniu si do podjcia pracy. Czyli ociepla wizerunek spdzielczoci w oczach spoeczestwa.

Niepoprawni ideologicznie

dobrzy patnicy podatku

Pragncym unicestwi spdzielczo nie na rk s take informacje o wpywach do budetu pastwa z tytuu rnych podatkw. Ostrzegaj bowiem odpowiadajcych za budet pastwa, e w przypadku cakowitej likwidacji spdzielczoci moe powsta dziura budetowa, ktrej nie sposb bdzie zaata. Bd co bd tylko z tytuu podatku dochodowego, spdzielczo do skarbu pastwa odprowadzia w 2012 r. blisko 700 mln z.

Do tego okazuje si, e szczeglnie znienawidzona doktrynalnie - w krgach tzw. wadzy - spdzielczo mieszkaniowa naley obok bankw spdzielczych (273 mln 400 tys. z) do najwikszych patnikw tego podatku (177 mln 622 tys. z). Poprawne ideologicznie wsplnoty mieszkaniowe, ktre maj zastpi spdzielczo mieszkaniow nie odprowadziy z tego tytuu ani grosza.

Nad tym, e na przykad zasuone dla polskiej kultury Spdzielnie Rkodziea Ludowego i Artystycznego ?Cepelia? znalaza si w puapce sabych wynikw gospodarczych i w zwizku z tym nie bya patnikiem podatku dochodowego odpowiedzialni za pastwo politycy przechodz do porzdku dziennego. Nie mog tego faktu zbyt gono fetowa, bo znalazoby si zbyt wielu rnych malkontentw, ktrzy mocno skarciliby osoby odpowiedzialne za ten niewtpliwy sukces w zwalczaniu spdzielczoci.

Do czego suy

naduywanie broni jurysdycznej

Wystpujcy wbrew polskiej racji stanu, bo tak naley mwi o tych, ktrzy gnbi spdzielczo broni jurysdyczn uchwalan przez Sejm i kontynuowan poprzez wydawanie rnych rozporzdze i innych aktw wykonawczych czuj si bezkarnie. Konstytucyjn zasad, e wobec prawa wszyscy obywatele pastwa i podmioty gospodarcze winni by rwni maj w wielkiej pogardzie Mona rzecz, e radonie tacz na niej chocholi taniec. W przypadku zwalczania spdzielczo uregulowaniami prawnymi ju dawno przekroczyli jakikolwiek prg przyzwoito. Przeraajce jest to, e wrcz si chepi czynami, ktre w pastwie praworzdnym doprowadziyby ich na aw oskaronych i do skazania prawomocnym wyrokiem.

Tymczasem z powodu wynikw finansowych sektora spdzielczego za 2012 r. w obronie spdzielczoci powinien zosta ogoszony wielki alarm narodowych. W porwnaniu do 2011 r. liczba bran, w ktrych odnotowano ujemny wynik finansowy netto zwikszya si a piciokrotnie. Pod kresk znalazy si SKOK-i, ?Cepelia?, grupy producentw rolnych, spdzielnie inwalidw i niewidomych oraz spdzielnie socjalne.

Dobre wyniki finansowe

na zo lobby antyspdzielczemu

Lobby antyspdzielcze, ktre poprzez wszczynanie kolejnych ofensyw prawnych dy przede wszystkim do zniszczenia spdzielczoci mieszkaniowej, coraz bardziej zgrzyta zbami, kiedy kolejne szykany jurysdyczne wobec niej nie przynosz spodziewanych efektw. Cakiem dobre wyniki finansowe netto brany mieszkaniowej po wieloletnich szykanach prawnych s dla nich wrcz niezrozumiae..Wydaj si by fotomorgan.

Mimo znacznie gorszych warunkw do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej ni maj wszelkiego rodzaju spki i braku jakiejkolwiek pomocy ze strony pastwa, co jest regu w cywilizowanym wiecie, spdzielczo mieszkaniowa odnotowaa w 2012 r. wynik finansowy netto dodatni na poziomie 703 mln z. Okazao si, e wbrew rnego rodzaju oszczerstwom politykw pokroju Lidia Staro - prezesi, zarzdy i rady nadzorczej tych spdzielczych podmiotw gospodarczych s cakiem dobrymi gospodarzami. Co wicej nie otrzymuj horrendalnych poborw, jakie otrzymuj managerowie spek. Nie s pazernymi potworami majcymi przed swymi oczami tylko prywat , majtek i horrendalnie wysokie pobory. Gdyby pose Lidi Staro miaa cho odrobin racji, wtedy prezesi spdzielni ju dawno doprowadziliby do ich upadku i uwaszczyli si na pospdzielczym majtku. Wzorw do naladowania mnstwo. Wielu byych prezesw i zarzdw spek nalecych do Skarbu Pastwa dokadnie tak uczynio

Pod cian za bark oczekiwanych rezultatw

Wzburza mocno krew bossw lobby antyspldzielczego majcej wpyw na rzdzcych musi to, e dwie najbardziej zwalczane brane spdzielcze, mieszkaniowa i bankowa osigaj najlepsze wyniki. Dlatego wielu politykw przynalenej do niej wychodzi z ukrycia i zaczyna wprost atakowa spdzielczo, uywajc do wywizania si ze zleconych zada midzy innymi Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego.

Ich dramat polega na tym, e coraz wiksza cze spoeczestwa zaczyna zdawa sobie spraw z gry lobby antyspdzielczego. Najprawdopodobniej rwnie wiele wpywowych osb znajdujcych si na usugach lobby antyspdzielczego jest stawianych pod cian za bark oczekiwanych rezultatw. Dlatego naley oczekiwa, e m.in. pose Lidia Staro bdzie wykonywaa coraz bardziej agresywne, gwatowne i nieobliczalne ruchy wobec spdzielczoci. Dla nich informacja, e w sektorze spdzielczym w 2012 r. rednie wynagrodzenie miesiczne wynosio 3071,42 z i byo wysze o 143,86 z (4,9 proc.) w porwnaniu do 2011 r., bya bardziej ni z. Dobr byaby, gdyby co druga spdzielnia nie byaby w stanie wywiza si ze swych zobowiza placowych. Wtedy droga do ich likwidacji byaby otwarta.

Henryk Nicpo


 

reklama

Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka