Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Spdzielczo Prof. Witold Kieun na tropie tych, ktrzy sprawili, e Polska wpada w sida neokolonizacji

PDF Drukuj Email


NAS PO PROSTU OKRADZIONO


Kto jak kto, ale jeden z najwikszych polskich autorytetw na wicie w dziedzinie ekonomii prof. zw. dr hab. Witold Kieun musi wiedzie co mwi, jeli stwierdza, e po przemianach gospodarczych po 1989 r. Polska staa si Afryk Pnocy, a transformacja bya klasyczn neokolonizacj. To wielkie oskarenie uzasadnia w ksice ?Patologia transformacji? i powtarza z ca powag wasnego autorytetu w wywiadzie przeprowadzonym przez Rafaa Wosia dla Dziennika Gazety Prawnej.


Zdyskredytowanie prof. jest wrcz niemoliwe. Mona powiedzie, e jeli chodzi o midzynarodowy autorytet w sprawach ekonomicznych, to uchodzcy za ojcw polskiej prywatyzacji Leszek Balcerowicz czy te ikony Kongresu Liberalno-Demokratycznego jak Micha Boni, Jan Krzysztof Bielecki, Janusz Lewandowski, Jacek Merkel i Donald Tusk nie s godni nawet zawiza sznurwek u jego butw. yciorys patriotyczny te ma nie do podwaenia. Byciem chociaby powstacem warszawskim, odznaczonym Krzyem Virtuti Militari wprost na polu walki, a nastpnie wizieniem NKWD nie moe si pochwali nawet Jarosaw Kaczyski.

Myli z wywiadu i ksiki

Wedug prof. Witolda Kieuna polska transformacja zostaa przeprowadzona nie tylko le, a wrcz skandalicznie. Nie waha si powiedzie, e ludzie, ktrzy za ni stali, ?byli niekompetentni, a niektrzy i nieuczciwi?. Z wielkim alem zwraca uwag na to, e ?reforma gospodarki polegaa gwnie na likwidacji potencjau ekonomicznego Polski?. Nie waha si powiedzie ?Nas wtedy po prostu okradziono?. Co wicej przedstawia dowody trudne do obalenia.

Podkrela: ?92 proc. polskich przedsibiorstw przeznaczonych na sprzeda byo wwczas ocenianych i wycenianych przez podmioty zagraniczne. Efekt by taki, e niektre z nich sprywatyzowano za cen nisz, ni wyniosy koszty ich oceny?.

Dla niego ?antyinflacyjna polityka dokonywana po 1989 r. poprzez natychmiastowe otwieranie granic plus takie narzdzia jak popiwek oraz 10-krotny skok oprocentowania kredytw byy wyrokiem mierci dla ogromnej czci polskiego przemysu?.

Zarzuca tym, ktrzy doszli do wadzy, e ?nie ocenili na spokojnie, ktre gazie przemysu s perspektywiczne, a ktre warto rozwija, bo mog przynosi nam zyski, gdy sytuacja si uspokoi?. I zaraz ich oskara: ?- Sprzedawano na lepo. Efekt by taki, e dua cz potencjau gospodarczego zostaa po prostu zmarnowana?.

Mwi te z wyrzutem: ?Nasze najlepsze przedsibiorstwa, ktre miay szanse konkurowania na zagranicznych rynkach, zostay kupione przez kapita zagraniczny tylko po to, eby je zaraz pozamyka albo prowadzi marginaln produkcj jakich elementw?

Wszystko dla wiata

Na prob red. Rafaa Wosia, by poda jakie przykady na poparcie swych sw sypie z nimi jak z rkawa: ?Choby wrocawski Zakad Komputerowy Elwro, ktry zakupi niemiecki Siemens, zwolni bez maa ca zaog, a w jednym pozostaym budynku wprowadzi marginaln produkcj wizek przewodw do komputerw produkowanych w Niemczech. W Dzieroniowskich Zakadach Radiowych, gdzie z 7 tys. zaogi zostao tylko 10 proc., unieruchomiono technologiczne linie specjalistyczne, w rezultacie zbankrutoway zakady w Wabrzychu, Jaworze, Nowej Rudzie, Pastwowe Przedsibiorstwo Polam, produkujce urzdzenia wietlne w Poznaniu, gdzie w jednym pozostaym budynku produkuje si kartony. Zlikwidowano Megatex w Warszawie, przedsibiorstwo realizacji obiektw elektrycznych i przemysowych itd., itd.?.

Poda te przykady oddania majtku narodowego midzynarodowemu kapitaowi wrcz za darmo. Wylicza: ?-Zakady Produkcji Papieru i Celulozy w Kwidzynie. Byy jedn z licznych inwestycji zaplanowanych w czasach Gierka i wytwarzay poow papieru gazetowego w Polsce. Byy najwikszym w Europie producentem celulozy. Sprzedano je w 1990 r. amerykaskiemu koncernowi International Paper Group. Inwestor zapaci 120 mln dol. za 80 proc. akcji. Dosta jeszcze za to od rzdu kilkuletnie zwolnienie podatkowe, ktre ? jak si potem okazao ? opiewao na kwot 142 mln dol. To by efekt jednej z pierwszych decyzji nowego waciciela, ktry podnis ceny papieru o 150 proc. Kilka lat pniej jeden z dyrektorw International Paper Group pochwali si transakcj w rozmowie z branowym czasopismem ?Journal of Business Strategy?. Mwi, e polski rzd wyda na zbudowanie fabryki trzy do czterech razy tyle, za ile j sprzeda. I e za podobn cen takiej fabryki nie udaoby si dzi kupi nigdzie na wiecie. Ten zakad nie by jego zdaniem adn ruin, lecz nowoczesnym, zaprojektowanym wedug zachodnim wzorcw przedsiwziciem. Albo cementownie Grade i Strzelce Opolskie. Zbudowano je za Gierka w zwizku z przewidywan rozbudow polskiej infrastruktury drogowej, ale w latach 90. zostay sprzedane po miesznie niskiej cenie firmom belgijskim. W ten sposb obecna budowa polskich autostrad nie staje si rdem zysku producentw polskich, lecz raczej zagranicznych?.

Pytania, na ktre trzeba odpowiedzie

O tym, e wpywowe osoby nie miay adnych skrupuw dziaajc na rzecz midzynarodowego kapitau najlepiej wiadczy oddanie w jego rce polskiego handlu. Po nonymi hasami koniecznoci stworzenia konkurencji, by obniy ceny towarw w sklepach rozbili i zatomizowali spdzielczo PPS ?Spoem? i GS ?Samopomoc Chopska?, a nastpnie oddali handel w Polsce na bardzo dogodnych warunkach oglnowiatowym sieciom supermarketw i hipermarketw.

Dlaczego osoby odpowiedzialne w kolejnych rzdach za gospodark i prywatyzacj lekk rk oddawali zrby polskiej gospodarki za mieszne pienidze lub wrcz za darmo midzynarodowemu kapitaowi? Czyby byy a tak zadufane w sobie i niekompetentne, e nie zdaway sobie sprawy ze swych decyzji i poczyna! Czyby ich gupota i ignorancja rzeczywistoci permanentnie bray gr nad zdrowym rozsdkiem przy kadej wrcz decyzji prywatyzacyjnej? A moe byo wrcz przeciwnie? Kada ich decyzja bya przemylana a do blu! Jeli tak, to w czyim interesie dziaali? Skd i od kogo otrzymywali dyrektywy, by podejmowa takie a nie inne decyzje? Jakie motywy nimi kierowali? Dlaczego pletli bzdury na temat wyszoci monokultury spkowej nad gospodark, w ktrej obok spek funkcjonuj rwnie spdzielnie i przedsibiorstwa pastwowe? Dlaczego ideologicznie zaczli zwalcza spdzielczo? Itd. Niestety, prof. Witold Kieun na te pytania nie odpowiada. Szkoda, gdy w tych sprawa nie wszcza ledztw ani policja, ani prokuratura? Suby specjalne te jakby si od nich z dala trzymay. Inne organy nadzorcze i kontrolne pastwa dotychczas udaj, e sprawy nie ma, jakby z lku by osoby uwaane za bohaterw nie okazay si sprzedawczykami i zdrajcami ojczyzny. Super agentami obcego kapitau, ktrzy przeobraziy Polsk w koloni swych mocodawcw.

W Sejmie rwnie nie powstaa specjalna komisja do ich zbadania.

W sidach

Tymczasem coraz wicej faktw wskazuje na to, e po 1989 r. o losach Polski a nazbyt czsto decydowali ludzie, ktrzy byli na usugach midzynarodowego kapitau. Bez zmruenia oka brali pienidze i bogacili si stwarzajc warunki polityczne i prawne do rozgrabienia polskiej gospodarki. Aby osign wyznaczone cele stawiane przez globalne instytucje finansowe skutecznie wspierali w parlamencie neokoloniazacj polskiej gospodarki posugujc si hasami nawoujcymi do walki z postkomun oraz forsujc i nawoujc do rozlicze historycznych.

Instrumentalnie posugiwali si wartociami patriotycznymi, religijnymi i antykomunistycznymi chcc zrobi zason dymn dla swych poczyna. Sprzedawali Polsk manipulujc retoryk kwasi-ekonomiczn i posugujc si rnorak demagogi. Na przykad wmawiali spoeczestwu, e sprzedawane za grosze przedsibiorstwa produkujce wyroby finalne, do tego czsto majce przyczki na rynkach midzynarodowych warte s tylko tyle, ile inwestor gotw za nie zapaci! Czyli prawie nic! Ci, ktrzy zwracali uwag, e tylko polski rynek w tym zakresie jest warty o wiele wicej, ni oferowane pienidze za prywatyzowan w ten sposb firm byli wymiewani, oskarani np. o nieznajomo regu obowizujcych i praw rzdzcych gospodark rynkow oraz szybko eliminowani z zarzdzania gospodark, a take uczestniczenia w yciu politycznym pastwa.

Od wielkiego rozkradania majtku narodowego odwracano uwag podjudzajc spoeczestwo do wszczynania rnych histerii o zabarwieniu patriotycznym i rozliczeniowo-historycznym. W efekcie tych dziaa III Rzeczypospolita z pastwa mogcego rywalizowa na rynkach wiatowych wyrobami finalnymi staa si krajem kooperantw i podwykonawcw. Rezerwuarem taniej siy roboczej.

Niestety, w wielu przypadkach nawet polskie organy cigania zamiast przeciwdziaa neokolonizacji, podejmoway dziaania, jakby znajdoway si na usugach obcych polskiej racji stanu interesw. Za przykad tych dziaa niech posuy rozprawienie si z potencjalnym zagroeniem na rynkach midzynarodowych ze strony polskiego przemysu lotniczego. Polski samolot Skytruck zacz zagraa interesom firm lotniczych amerykaskich oraz zachodnioeuropejskich na rynkach poudniowoamerykaskim i indochiskim. Co wicej, strategiczne w tej brany, Polskie Zakady Lotnicze w Mielcu miay co do jego konstrukcji uregulowane wszystkie sprawy w zakresie praw autorskich. Rosncego w si polskiego konkurenta naleao wic wyeliminowa. Aby cel ten osign zostao uruchomione w Polsce potne lobby wysugujce si midzynarodowemu kapitaowi zainteresowanemu utrzymania swej pozycji w brany lotniczej. Rone wpywowe osoby, polskie suby bezpieczestwa, a nawet prokuratorzy nie zawiedli swych mocodawcw i doprowadziy do tego, e polski przemys lotniczy dugo nie bdzie zagraa interesom firm, ktre uwaay wspomniane rynki za swoje.

Niedoceniana spdzielczo

Wanym zadaniem postawionym przed sugusami interesw wielkiego midzynarodowego kapitau byo przekazanie cakowitej kontroli nad polskim systemem bankowym oraz stworzenie warunkw do przejcia nieruchomoci w centrach wielkich miast. Jego wykonanie w pierwszym przypadku powiodo si tylko czciowo, za w drugim okazao si prawie niemoliwe. Dlaczego? W obu przypadkach na drodze do ich wykonania stana niedoceniana polska spdzielczo! Rzecz w tym, e wielki kapita nie odpuszcza i najprawdopodobniej domaga si od swych wpywowych agentw w Polsce wywizania si z postawionych przed nimi zada. Std konsekwentne lansowanie monokultury spkowej oraz podejmowanie kolejnych prb cakowitego zniszczenia polskiej spdzielczoci. I bdzie tak dotd pki agenci obcego kapitau zamiast otrzymywa kolejne zaszczyty nie stan przed sdem lub mier ich nie wybawi z realizacji podjtych zobowiza.

Szkoda, e prof. Kieun nie powieci przynajmniej czci swych rozwaa o roli spdzielczoci w zachowaniu przyczkw dla polskiej gospodarki.

Henryk Nicpo


 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka