Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Media Czas wyczania nadajnikw telewizji analogowej

PDF Drukuj Email

OFIARY I BENEFICJENCI

REWOLUCJI CYFROWEJ


Naziemna telewizja cyfrowa rozpocza rwnolegle nadawanie z analogow od 27 padziernika 2010 r. Od tego czasu harmonogram wdraania nadawania programw w systemie cyfrowym (DVB-T) telewizji publicznej, w tym programw lokalnych (np. TVP Rzeszw), by konsekwentnie realizowany. Obecnie koczy si okres nadawania rwnolegego, podczas ktrego na danym obszarze dostpny jest jednoczenie sygna w postaci analogowej oraz cyfrowej.

7 listopada 2012 r. wyczone zostay nadajniki analogowe w Zielonej Grze i aganiu. 18 listopada w Gdasku, Iawie i Poznaniu. Wedug przyjtego planu ostatnie zostan wyczone najpniej 31 lipca 2013 r.

USPOKAJAJCY KOMUNIKAT

W zwizku z tym Stowarzyszenie "TV-Sat" Os. "Krakowska Poudnie? w Rzeszowie nadao na wasnym kanale informacyjnym komunikat:

INFORMACJA TV-SAT

W zwizku z licznymi pytaniami naszych czonkw dotyczcych wprowadzania telewizji cyfrowej i wyczania sygnau analogowego oraz wysokoci opat odpowiadamy, e:

 1. 1. Nie wyczamy przekazu analogowego obecnych programw z naszej sieci kablowej jeszcze przez kilka la, dlatego tez nie trzeba bdzie nagle wymienia odbiornikw telewizyjnych starszego typu na nowe
 2. 2. Bdziemy stopniowo powiksza ofert programw nadawanych cyfrowo, w tym w systemie wysokiej rozdzielczoci HD
 3. 3. Bdziemy utrzymywa, jak to moliwe na niskim poziomie wysoko skadki czonkowskiej

Niestety, nie wszyscy operatorzy telewizji kablowych w Polsce nadali podobne komunikaty, jak Stowarzyszenie "TV-Sat" Os. "Krakowska Poudnie? w Rzeszowie dziaajce na osiedlu nalecym do Rzeszowskiej Spdzielni Mieszkaniowej.

Przy okazji naley wspomnie, e telewizje kablowe maj obowizek prawny nadawania dla swych odbiorcw programw lokalnych telewizji publicznej.

RZECZYWISTO CYFROWA W PIGUCE

Programy w systemie cyfrowej telewizji naziemnej s nadawane w multipleksach, czyli w zespolonych strumieniach danych cyfrowych, splecionych w swoistego rodzaju warkocze. Na jeden warkocz skada si najczciej siedem, osiem splecionych w jedn cao kosmykw telewizyjnych, czyli programw.

Multipleks przyjo si w skrcie nazywa MUX. Natomiast zbir wszystkich kanaw czstotliwoci sucych do rozpowszechniania na terenie kraju danego multipleksu pokryciem. Na pocztek w Polsce, w tym na terenie Maopolski, Podkarpacia, lska i wojewdztwie witokrzyskim odbierane s trzy multipleksy. Kady z nich zawiera nastpujce programy:

MUX-1: TVP1, TVP2, TVP INFO Rzeszw, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, TTV;

MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, TV4, TV6, Puls 2.

MUX-3: TVP1, TVP2, TVP INFO Rzeszw, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP INFO i lokalne telewizji publicznej.

Wszystkie wymienione programy s dostpne bez dodatkowych opat.

tabela1

tabela2

Programy TVP1 w MUX-1 oraz TVP2 w MUX-3 s od czerwca 2012 roku nadawane w wysokiej rozdzielczoci (tzw. HD) . Aby by moliwy ich odbir konieczne jest, aby odbiorca posiada odpowiedni,cyfrowy telewizor.

HD to skrt od angielskiego wyraenia ?High Definition? i oznacza wanie obraz wysokiej rozdzielczoci

Przy zakupie telewizora lub set-top-boksa do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej naley si upewni, czy::

- SA zgodne ze standardem DVB-T (np. w USA oraz w krajach Dalekiego Wschodu s wykorzystywane inne standardy);

- poprawnie obsuguj MPEG-4 (w wielu krajach jest wykorzystywana starsza wersja ? MPEG-2. (Uwaga! - w opisie technicznym na oznaczenie MPEG-4 moe pojawi si okrelenie ?H.264/AVC);

- umoliwiaj odbir programw wysokiej rozdzielczoci ? High Definition lub w skrcie ?HD? (dziki temu moliwy bdzie odbir programow wysokiej rozdzielczoci)

Wymienione wymagania to tylko te najistotniejsze. Bardziej szczegowa lista znajduje si w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymaga technicznych i eksploatacyjnych dla urzdze konsumenckich sucych do odbioru cyfrowych naziemnych emisji telewizyjnych.

PYTANIE WARTE STAREGO TELEWIZORA

Tymczasem wielu wacicieli starego typu odbiornikw telewizyjnych zadaje sobie pytanie, czy powinni w zwizku z przejcie nadawania sygnau analogowego na cyfrowy wymieni telewizor? Co najmniej z kilku powodw nie ma takiej koniecznoci. Telewizory analogowe (?tradycyjne?) mona stosunkowo tanio przystosowa do odbioru cyfrowego doczajc do nich zewntrzne przystawki, zwane rwnie set-top-boksami (w skrcie ?STB?). Najczciej do ich podczenia wykorzystuje si gniazdo SCART (?eurozcze?) telewizora. Oferta STB jest stosunkowo szeroka: wystpuj wersje wolnostojce (zblione ksztatem do dekoderw satelitarnych lub kablowych) lub mae wtykane bezporednio do gniazda SCART.

Czsto STB oferuj wiele dodatkowych funkcjonalnoci wzbogacajcych funkcje telewizora (nagrywanie i odtwarzanie z zewntrznych nonikw USB, funkcja przesunicia w czasie, tzw. time-shift).

STB, podobnie jak telewizory, kupimy w sklepach z urzdzeniami elektronicznymi. Pokana ich oferta jest dostpna w sklepach internetowych. Przed zakupem warto zapozna si z opiniami na internetowych forach tematycznych:

(np. http://forum.emitel.pl/viewforum.php?f=3).

Ceny STB s zrnicowane. Na rynku dostpne s ju modele w cenie 100-150 z. Poniewa w platformach satelitarnych oraz kablowych rwnie wykorzystuje si przystawki zwane STB, naley upewni si, e dane urzdzenie jest przeznaczone do odbioru naziemnego (ang. ?terrestrial?) i spenia wymagania, do odbioru telewizji cyfrowej:: DVB-T, MPEG-4, HD. Przy tym warto zapamita, e DVB-T to powszechnie przyjty w Europie (a take Afryce oraz duej czci Azji) standard techniczny dla naziemnej telewizji cyfrowej.

RWNOUPRAWNIENIE WSTRZMIʬLIWE

Osoby odpowiedzialne za ofert programow w Stowarzyszeniu "TV-Sat" Os. "Krakowska Poudnie? w Rzeszowie na pytania nurtujce wikszo mieszkacw blokw odpowiadaj:

Jak duy procent mieszkacw osiedla Krakowska Poudnie posiada telewizory analogowe, czyli starego typu?

Trudno jednoznacznie powiedzie, nie prowadzilimy tego typu bada.Jednak sdzimy (na podstawie rozmw z naszymi czonkami) e, ponad 50 proc. naszych odbiorcw posiada jeszcze odbiorniki telewizyjne starszego typu do odbioru analogowego (kineskopowe).

W jaki sposb Stowarzyszenie "TV-Sat" Os. "Krakowska Poudnie" zamierza utrzyma dostp dla swych czonkw do sygnau analogowego, skoro od poowy 2013 r. nie bdzie on nadawany?


Sygna cyfrowy nadawany by i jest od kilkunastu lat z satelit w standardzie DVB-S a obecnie take w DVB-S2 i konwertowany (zamieniany) przez operatorw kablowych do standardu analogowego (PAL D/K), ktry obowizuje w Polsce od 1995 r.
Obecnie Drugim takim rdem nadawczm sygnau cyfrowego jest telewizja naziemna DVB-T , gdzie operator kablowy moe zamieni sygna cyfrowy na analogowy i dostarczyc go do kocowego odbiorcy. I tak czyni znaczna cz operatorw, gdy nie wszyscy odbiorcy posiadaj odbiorniki tv lub dekodery przystosowane do odbioru cyfrowego sygnau telewizji naziemnej DVB-T (MPEG-4).

W systemie cyfrowym bdzie dostpnych kilkadziesit programw. Czy jest moliwe ich dostarczenie analogowo dla mieszkacw osiedla?

Stowarzyszenie obecnie dostarcza dla swoich czonkw sygna analogowy i cyfrowy tych samych programw. Odbiorca sam decyduje (w zalenoci od posiadanego sprztu, upodoba, stanu zamonoci) jaki rodzaj odbioru wybra. Jak wida dostarczanie sygnau analogowego jest rwnie moliwe w rzeczywistoci cyfrowej.

Jakie rnice w dostpie programw telewizji publicznej i komercyjnych bd midzy posiadaczami odbiornikw analogowych i cyfrowych?

Sukcesywnie dostp do programw posiadaczy odbiornikw analogowych bdzie si zmniejsza (chodzi tu o odbiorcw w sieciach kablowych). Dla indywidualnych odbiorcw sygna analogowy nie bdzie nadawany w naszym wojewdztwie ju od poowy 2013 r. Jeeli chodzi o rnice w dostpie do programw telewizji publicznej i stacji komercyjnych midzy posiadaczami odbiornikw analogowych i cyfrowych ? TO NIE MA ADNYCH.

Czy rozwizania w dostpie do sygnau analogowego zastosowane przez "TV-Sat" Os. "Krakowska Poudnie" s moliwe do zrealizowania przez inne telewizje kablowe?

Roziwzanie te stosuje znaczna cz operatorw kablowych.

Co oznacza w kominukacie nadanym przez kana osiedlowy stiwerdzenie: ,,Bdziemy stopniowo powiksza ofert programw nadawanych cyfrowo, w tym w systemie wysokiej rozdzielczoci HD"?

W komunikacie jasno okrelono, e oferta programw nadawanych cyfrowo bdzie stopniowo zwikszana ( w zalenoci od sytuacji finansowej stowarzyszenia), w tym w systemie wysokiej rozdzielczoci HD jak obecnie nadajemy TVP 1 HD czy TVP2 HD.Natomiast nie bdziemy ju powiksza oferty programw nadawanych analogowo ( np. jeeli wkrtce pojawi si a ofercie Telewizji Polskiej programy typu TVP Rozrywka czy TVP Dokument ? to bd nadawane w naszej sieci tylko w systemie cyfrowym, a nie analogowym . W zwizku z tym cz odbiorcw nie bdzie moga ich oglda, jeeli nie bdzie miaa odpowiedniego sprztu.

ZA I DOBRA WIADOMO

Niestety, z danych firm badajcych telewizyjn widowni wynika, e 1,76 mln gospodarstw domowych w Polsce, ktre odbieraj naziemn telewizj, wci nie ma w domu ani dekodera, ani przystosowanego do odbioru sygnau cyfrowego telewizora. To stanowi 40,8 proc. wszystkich gospodarstw domowych, ktre odbieraj wycznie naziemn telewizj, czyli nie maj dostpu do telewizji satelitarnej i kablowej. Jeli si wemie pod uwag wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce, naziemn telewizj cyfrow odbiera ju prawie co pite. Z przeprowadzonych bada wynika, e 50,8 proc. z nich kupio w tym celu specjalny dekoder, a 49,2 proc. ma odpowiedni telewizor.

Dobr wiadomoci jest rwnie to, e do odbioru telewizji cyfrowej wykorzystuje si anteny oraz instalacje antenowe analogiczne jak do odbioru telewizji analogowej. Dlatego, jeeli dotychczasowa instalacja umoliwiaa odbir telewizji analogowej dobrej jakoci, nie powinno by problemw z odbiorem telewizji cyfrowej po jej uruchomieniu na danym obszarze. Naley jednak pamita, e nie wszdzie wystarczajce bd anteny pokojowe

ANALOGOWY KONIEC

Jako pierwsze w Polsce na nadawanie tylko sygnau cyfrowego przeszy 7 listopada 2012 r. nadajniki w Zielonej Grze i aganiu. 18 listopada w Gdasku, Iawie i Poznaniu. cznie ma by siedem etapw stopniowego odczania sygnau analogowego. 23 lipca 2013 r. zostanie on wyczony Giycku, Jeleniej Grze, Leajsku i Ostroce.

tabela3

Wszyscy widzowie powinni dostosowa swoje telewizory do odbioru cyfrowego

Wszyscy widzowie, ktrzy nie odbieraj telewizji satelitarnej i kablowej, powinni dostosowa swoje telewizory do odbioru cyfrowego przed upywem tych terminw. W przeciwnym razie po wyczeniu nadajnikw analogowych strac moliwo odbierania wszystkich programw telewizyjnych.

Henryk Nicpo

 

reklama

Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka