Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Aktualnoci Rozsyana do znajomych przez Internet inicjatywa "Nowego Dziennika"

PDF Drukuj Email

DOCHODZENIE PRAWDY HISTORYCZNEJ

PO AMERYKASKU

 
?Nowy Dziennik? wzywa do uchwalenia rezolucji w obu izbach Kongresu USA przeciwko uywaniu sformuowa "polskie obozy koncentracyjne" oraz "polskie obozy mierci", poniewa z historycznego punktu widzenia s to stwierdzenia nieprawdziwe.

We wtorek, 29 maja 2012 r., prezydent Barack Obama popeni powan gaf, szokujc Polakw oraz Amerykanw polskiego pochodzenia na caym wiecie, gdy uy terminu "polski obz mierci" podczas uroczystoci majcej na celu uhonorowanie polskiego bohatera Jana Karskiego, ktry w czasie II wojny wiatowej stara si powstrzyma holokaust.


"Nowy Dziennik" wzywa do uchwalenia dwuizbowej rezolucji stwierdzajcej, e uywanie takich sformuowa, jak "polskie obozy mierci" oraz "polskie obozy koncentracyjne", jest z historycznego punktu widzenia nieprecyzyjne i nie powinno mie miejsca w oficjalnym dyskursie publicznym.
Historycznie rzecz biorc okrelanie obozu Auschwitz i innych obozw prowadzonych przez niemieckich nazistw podczas okrutnej okupacji Polski jako "polskie" jest mylce, poniewa sformuowanie to wprowadza w bd osoby, ktre nie znaj historii Europy. Takie dziaanie marginalizuje rwnie miejsce Polski w historii wiata i Stanw Zjednoczonych.Polska bya pierwszym krajem zaatakowanym przez Niemcy, ktry przeciwstawiajc si nazistowskiej tyrani straci miliony swoich obywateli. Co wicej, Polacy byli jedynym narodem notorycznie skazywanym przez nazistw na kar mierci za prby ratowania ydw. W rezultacie podczas wojny zgina jedna szsta populacji kraju.


Amerykanie polskiego pochodzenia na caym wiecie oraz Polacy mieszkajcy w Polsce s oburzeni cigym uywaniem tych bdnych stwierdze krzywdzcych Polakw, znieksztacajcych histori oraz rzucajcych negatywne wiato na nard polski, ktry mocno ucierpia od najedcw podczas II wojny wiatowej.
"Nowy Dziennik" wzywa, aby obozy mierci byy od tego momentu okrelane jako "niemieckie obozy koncentracyjne w okupowanej przez nazistw Polsce" tak jak zrobio UNESCO w 2007 r. nazywajc obz Auschwitz - "Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)".
"Nowy Dziennik" apeluje do amerykaskich senatorw oraz kongresmanw, jak i wszystkich innych Amerykanw, ktrym zaley na prawdzie i sprawiedliwoci, aby podpisali petycj znajdujc si na stronie Fundacji Kociuszkowskiej:
http://www.thekf.org/events/news/petition/


Ju ponad 300 tysicy osb podpisao si pod ni dajc, aby rodki przekazu zaprzestay stosowania tego bdnego, z historycznego punktu widzenia, sformuowania. Do tej pory ju kilka mediw amerykaskich - w tym "New York Times", "Wall Street Journal" i Associated Press - wprowadzio zmiany do swoich podrcznikw poprawnoci stylistycznej, zabraniajc uywania sformuowania "polskie obozy koncentracyjne/mierci". Teraz czas, aby reszta kraju trzymaa si prawdy historycznej w swoim dyskursie oficjalnym i politycznym.
"Nowy Dziennik" w swojej akcji zmierzajcej do uchwalenia rezolucji postuluje, aby znalazy si w jej zapisie:
WSPLNA UCHWAA OBU IZB KONGRESU KORYGUJCA NIEWACIWE Z HISTORYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA sformuowania "polskie obozy mierci" lub "polskie obozy koncentracyjne".
PONIEWA obie izby Kongresu uznaj to, i Polska jest partnerem Stanw Zjednoczonych w sprawach gospodarczych, wojskowych i programach spoecznych majcych na celu wspieranie i wzmacnianie demokracji na przestrzeni dziesitkw lat wsplnych wysikw prowadzonych na caym wiecie; oraz
PONIEWA obie izby Kongresu uznaj, e na terenie Polski w czasie II wojny wiatowej ani Polacy, ani rzd polski nie zbudowali, zaoyli, ani nie prowadzili adnych obozw koncentracyjnych, ale e raczej byy one cakowicie tworem oraz pomysem niemieckich nazistw oraz zostay zbudowane i utrzymywane przez niemieckich nazistw tamtych czasw; oraz
PONIEWA ta historyczna niezgodno oraz niestosowno pojawia si podczas oficjalnego dyskursu publicznego w postaci uywania sformuowa "polskie obozy koncentracyjne" oraz "polskie obozy mierci"; oraz
PONIEWA Amerykanie polskiego pochodzenia przyczynili si do wzrostu i rozwoju Stanw Zjednoczonych, a ich wkad jest stale pomijany, przez stosowanie za tak niewaciwych sformuowa nard polski jest marginalizowany i oczerniany;
DLATEGO TE niech bdzie UCHWALONE przez Senat i Izb Reprezentantw Stanw Zjednoczonych, e nigdy nie byo "polskich obozw koncentracyjnych" ani "polskich obozw mierci" oraz e stosowanie tych sformuowa jest niestosowne z historycznego punktu widzenia.
 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka