Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna Aktualnoci Jzef Folcik nagrodzony prestiowym wyrnieniem

PDF Drukuj Email

MANAGEREM ROKU 2010


Za ?Managera Roku 2010? zosta uznany Jzef Folcik, dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A. Oddzia w Solinie. Kapitua nagrody przyznaa rwnie statuetki i wyrnienia dla najaktywniejszych gospodarczo przedsibiorstw z terenu wojewdztwa podkarpackiego.

Konkurs jest organizowany przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy wsppracy z wojewod podkarpackim oraz marszakiem wojewdztwa podkarpackiego.

Laureaci otrzymali nagrody 14 grudnia 2010 r. w Dworze Kombornia. Wrczali je wojewoda podkarpacki Magorzata Chomycz, przewodniczca sejmiku wojewdzkiego podkarpackiego Teresa Kubas - Hul i czonek zarzdu wojewdztwa podkarpackiego Sawomira Miklicz.


Przy przyznanawaniu tytuu ?Managera Roku 2010? m.in.: brano pod uwag:kwalifikacje, przebieg dotychczasowej kariery oraz osignicia zawodowe kandydatw, wyniki ekonomiczne prowadzonej firmy, jej potencja rozwojowy, a take pozycj na rynku.

Jzef Folcik, ?Manager Roku 2010? jest dyrektorem PGE Energia Odnawialna S.A. Oddzia w Solinie. Tu po otrzymaniu nagrody powiedzia:

? To dla mnie ogromne wyrnienie, ale te potwierdzenie tego, e warto by zaangaowanym w swoj prac, warto kierowa si spoeczn odpowiedzialnoci biznesu i zasadami fair play, a osigane sukcesy s nie tylko moim osobistym zadowoleniem, ale s rwnie dostrzegane przez innych. Ten tytu jest rwnie nagrod i wyrnieniem dla wszystkich moich wsppracownikw, ktrzy ciko pracuj na dobre wyniki finansowe firmy, jej rozwj i osigane sukcesy.

Jzef Folcik zanim zosta dyrektorem PGE Energia Odnawialna S.A. Oddzia w Solinie. by m.in.: prezesem Spdzielni Usug Przemysowo-Budowlanych w Hoczwi, dyrektorem generalnym Urzdu Wojewdzkiego w Kronie, prezesem zarzdu Rafinerii Jaso S.A. pniejszej LOTOS Jaso S.A. i wiceprezesem AUTOSAN S.A.

Jest rwnie autorem wielu analiz, raportw i koncepcji przygotowywanych dla krajowego sektora energetycznego, projektw prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych przyjtych przez Ministerstwo Skarbu Pastwa i skutecznie realizowanych po dzie dzisiejszy przez wiele firm. Jego odnoszone sukcesy w poszczeglnych firmach byy doceniane i wielokrotnie nagradzane przez niezalene organizacje krajowe.

O sobie mwi: - Uwielbiam trudne wyzwania, zmiany na lepsze i konsekwencj w dziaaniu.

Jan Dubiel

 

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka