Wyszukiwarka

Menu

Polowanie na generaa

 • Polowanie na Generaa
 • Polowanie na Generaa

Za wrotami cudw

 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw
 • Za wrotami cudw

Lewiatan Krlowej Bony

 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony
 • Lewiatan Krlowej Bony

Oferty

Do autora

Strona gwna

PDF Drukuj EmailPisudski kontra Rozwadowski

POLOWANIE NA GENERAAWkrtce ukae si ksika Henryka Nicponia ?Polowanie na Generaa?. Jej podtytu ?Pisudski kontra Rozwadowski? mwi wszystko. Wydawnictwo ?Fabua Fraza? zdecydowao si zaoferowa rynkowi pozycj historyczn, ktra najprawdopodobniej wstrznie postrzeganiem historycznych wydarze zwizanych z odzyskaniem niepodlegoci przez Rzeczypospolit.

Wydawnictwo i Muzeum Niepodlegoci, a take Stowarzyszenie Rodziny Jordan-Rozwadowscy zapraszaj na spotkanie z autorem, ktre odbdzie si 4 grudnia 2017 r. w Muzeum Niepodlegoci ? Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej o godz. 16.00. W spotkaniu zapowiedzieli m.in. udzia Piotr Rozwadowski, prof. Romuald Turkowski, dr Mariusz Patelski, dr Janusz Gmitruk, dr Tadeusz Skoczek i Jan Engelgard.

www.fabulafraza.pl

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

WOLNO SOWA UPODLONA


Presti zawodu dziennikarza upad pod kadym wzgldem. aden inny zawd nie zosta a tak bardzo zdegenerowany, upodlony i zdewaluowany. Odpowiedzialno za to ponosz waciciele mediw, wydawcy, politycy, wysze uczelnie, stowarzyszenia dziennikarskie, urzdnicy dziennikarscy i sami dziennikarze.

Dla wacicieli mediw i wydawcw opaci dziennikarza to powany koszt. Najlepiej dla nich byoby, aby materiay otrzymywali darmo, bez jakiegokolwiek poszanowania praw autorskich. Najlepiej dla nich, aby autorytet czwartej wadzy, ktr zostay okrzyknite mass media, suy wycznie ich interesom i pomnaania wycznie ich majtku.


Więcej…
 
PDF Drukuj Email

BY SDZI WE WASNEJ


SPRAWIE


Rozmowa z Alfredem Domagalski, prezesem zarzdu Krajowej Rady Spdzielczej

- Na caym wiecie, w tym najbardziej rozwinitych pastwach gospodarczo, spdzielczo uwaa si za jedn z si napdowych gospodarki. Dlaczego w Polsce dy si do wymazania jej z mapy gospodarczej?

- Pastwo powinno sta na stray praw wszystkich obywateli. W szczeglnoci tych najsabszych. Dotyczy to rwnie sfery gospodarczej. Dla rzdu wszystkich obywateli nie powinno mie znaczenia, czy dany podmiot gospodarz jest spk prawa handlowego, przedsibiorstwem pastwowym, komunalnym, czy te spdzielni.

Niestety, w Polsce z rnych wzgldw, prbuje si narzuci suszne formy do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, a inne wybi z gowy. Rodzi to rne podejrzenia, ktre niekoniecznie pokrywaj si z prawd. Moe s nawet wyolbrzymione. Na przykad coraz goniej mwi si o agentach obcego, czy te midzynarodowego kapitau w sferach rzdowych. O rnych powizaniach kapitaowych rzdzcych. O potnym wpywowym lobby deweloperskim, ktre ma olbrzymi wpyw na decyzje rzdu. Itd. Ile w tym prawdy, ile pomwie? Na to pytanie powinny odpowiedzie suby czuwajce nad bezpieczestwem pastwa.

Osobicie mam nadziej, e anty-spdzielczy kurs kolejnych ekip rzdzcych w Polsce po 1981 r. wynika w braku znajomoci historii spdzielczo, braku wiadomoci, e spdzielczo narodzia si w wyniku rewolucji buruazyjnej, a nie padziernikowej, e jest przede wszystkim narzdziem gospodarki rynkowej, ktry daje moliwo mniej zamonym mieszkacom pastwa do uczestnictwa w yciu gospodarczym i spoecznym.


Więcej…
 
PDF Drukuj Email

BANKIERZY JUDASZOWYCH


SREBRNIKW


Ci, ktrzy d do rozgrabienia majtku spdzielczego, w szczeglnoci spdzielni mieszkaniowych, przekonuj spoeczestwo, e spdzielnie s szczeglnego rodzaju zrzeszeniem wacicieli mieszka, wsplnot mieszkaniow, stowarzyszeniem posiadaczy i wacicieli nieruchomoci, samorzdem mieszkacw itp. Ani sowem nie wspominaj, e s przede wszystkim podmiotem gospodarczym. Przekonuj te, e wsplne dziaanie w celu osignicia sukcesu gospodarczego, to mrzonka, ktra w rzeczywistoci wolnego rynku, nie ma sensu. Atomizuj spoeczestwo, rodowisko spdzielcw, aby biernie przygldao si wielkiemu rozkradaniu majtku narodowego, w tym spdzielczego.


Więcej…
 
Niepowtarzalna szansa PDF Drukuj Email

ODSIECZ DLA POLSKIEGO

PRZEMYSU LOTNICZEGO

Dotychczas w Polsce niewiele si mwio, e na Ukrainie s produkowane jedne z najnowoczeniejszych na wiecie migowcw i samolotw. Jeszcze mniej, e polska armia wyposaona w rnego rodzaju postradzieckie maszyny latajce, w tym w kilkadziesit migowcw typu Mi-8 oraz Mi -24 zwanych ?latajcymi czogami", nie narzeka na ich przydatno do wywizywania si z zada z zakresu obronnoci pastwa, a co wicej, regularnie kupuje do nich silniki w OAO Motor Sicz na Zaporou.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

CZAS NA

RYNEK NAJMU?

Wedug opracowania ?Regulacje dotyczce rynku najmu w UE?, uwierzytelnionego przez Komisj Europejsk (European Economy Economic Commission Economic w Polsce, podobnie jak na Wgrzech, Litwie, otwie, Estonii czy te w Rumunii jest wyjtkowo duo mieszka wasnociowych, a niewiele na wynajem. Dokadnie na odwrt sytuacja przedstawia si w najbogatszych pastwach europejskich, gdzie dominuje zamieszkiwanie w mieszkaniach wynajmowanych.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

PROKURATORSKIE

PRZEKLESTWO

Majcy ucielenia wszelkie zo i patologie w spdzielczoci mieszkaniowej, byy prezes Spdzielni Mieszkaniowej ?Pojezierze?, Zenon Procyk, po trwajcych czternacie lat zmaganiach w sdach rnych instancji, okazuje si co najmniej ofiar zmowy politykw, rnych grup naciskw i grup interesu. Z 20 zarzutw jakie znalazy si w akcie oskarenia, pozostay ju tylko dwa, najlejsze. Jak na razie sd daje jeszcze wiar posdzeniom prezesa przez sztab prokuratorw, policjantw i funkcjonariuszom rnych sub specjalnych o dwukrotne nakanianie w latach 2002 i 2003 do zorganizowania zebra spdzielczych grup czonkowskich z udziaem osb nieuprawnionych, niebdcych czonkami spdzielni, ktre miay zapewni prezesowi i jego ludziom wadz w spdzielni. Reszta ju okazaa si bezpodstawna.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

W INTERESIE

SPӣDZIELCZOCI

Spdzielcom biorcym udzia w wyborach samorzdowych nale si gratulacje. Na Podkarpaciu mandat radnego Rady Powiatu w Jale wywalczy z listy Komitetu Wyborczego Wyborcw ?Porozumienia Samorzdowego Ponad Podziaami? prezes Jasielskiej Spdzielni Mieszkaniowej, Janusz Przetacznik. Do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego wszed z listy PSL prezes Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej, Kazimierz nieek. Sd Okrgowy w Rzeszowie oddali pozew zoony w trybie wyborczym przez Ann Szmidt, kandydatk do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego z PiS przeciwko prezesowi Spdzielni ?Zodiak? w Rzeszowie, Edwardowi Supkowi za napisanie listu otwartego - proby do wyborcw, by agenci innych regionw Polski nie objli wadzy na Podkarpaciu.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

ZERWA Z GRZECHEM

ZANIECHANIA!

Mieszkacy osiedli spdzielczych nie wiedzie czemu nie chc sysze, e wysoko czynszu tylko w 20 proc, zaley od wadz spdzielni mieszkaniowych. Pozostae 80 proc. zaley od innych czynnikw, w tym w szczeglnoci od decyzji wadz samorzdowych: wjtw, burmistrzw i prezydentw oraz radnych. A si nie chce wierzy, e kiedy po raz kolejny s podwyszane nalenoci za mieszkanie, wieszaj psy na wadzach spdzielni i nie przyjmuj do wiadomoci, e organy spdzielcze podporzdkowuj si tylko woli samorzdowych decydentw.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email


INTERES SPӣDZIELCZOCI

W SAMORZDZIE

Kandydat do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego, prezes Spdzielni ?Zodiak?, Edward Supek przekonuje spdzielcw dlaczego powinni odda na niego swj gos w nastpujcy sposb: ?Interes mieszkacw osiedli spdzielczych wymaga, by w sejmiku podkarpackim zasiedli wreszcie ich przedstawiciele. Midzy innymi czas zadba, aby na modernizacj osiedli spdzielczych zaczy pyn pienidze z Unii Europejskiej.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email


BYA TE SOLIDARNO


Uczestnicy konferencji ?Prawna i faktyczna pozycja polskiej spdzielczoci", odbywajcej si w Sali Kolumnowej Sejmu RP, z niedowierzaniem przecierali oczy, gdy zapoznawali si z kolejnymi przykadami wykorzystywania prawa, jako narzdzia do utrudniania funkcjonowania spdzielni, ograniczania dziaalnoci, planowej eksterminacji z rynku oraz rozgrabiania ich majtku. Gociom z caego wiata wosy dba staway, kiedy dowiadywali si, e kolejne uchwalane ustawy dotyczce spdzielczoci nijak maj si do Midzynarodowych Zasad Spdzielczych oraz s wrcz ostentacyjnie sprzeczne z prawem Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania zasady pluralizmu gospodarczego i rwnoci wszystkich podmiotw funkcjonujcych w gospodarce danego kraju.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email


SPRAWA CAEJ EUROPY


Przez dugie lata spdzielcy na caym wiecie niedowierzali, e w takim kraju jak Polska, spdzielczo moe by na rne sposoby nkana i szykanowana m.in. poprzez ustawy majce na celu ograniczenie jej autonomii i samorzdnoci oraz rugowanie z ycia gospodarczego i spoecznego. Nie miecio si im w gowie, e antyspdzielcze lobby posugujc si forsowaniem okrelonych zapisw prawnych mone dy do cakowitego unicestwienia spdzielczej formy gospodarowania w pastwie uwaanym za cywilizowane, demokratyczne i praworzdne. Kiedy si przekonali, e nie s to adne bajki, zadecydowali, e nie gdzie indziej, ale w Warszawie zbierze si walne Zgromadzenie Oglne Cooperatves Europe. Midzynarodowy Zawizek Spdzielczy zrzeszajcego ponad miliard osb pomys zdecydowanie popar.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email


PRODEWELOPERSKIE PRAWA


Od 1989 r. lobby antyspdzielcze szermujc po prostacku pojciem prawa wasnoci dy do wymazania spdzielczoci mieszkaniowej z mapy polskich miast. Politycy znajdujcy si na jego usugach wmawiaj biednym rodzinom, e akt notarialny uczyni nawet najbiedniejszego czonka spdzielni penym szczcia wacicielem mieszkania.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

CYNICZNA OBUDA


Od wysuchania publicznego w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie, ktre miao miejsce 24 czerwca 2013 r. upyno dziesi miesicy. Lobby antyspdzielcze wiele zrobio, aby w tym czasie jego dorobek i gos zmarginalizowa. Pose Lidia Staro, ktra zadbaa nawet o to, by ostatnie wystpienie, nijako podsumowujce spotkanie Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego ze spdzielcami byo wygoszone przez jej czowieka, Bogusawa Owoca z Olsztyna, wszystko robia, aby zapisami ustawowymi zniszczy spdzielczo, w szczeglnoci mieszkaniow.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email


WCI NIE MA NOKAUTU

SPӣDZIELCZOCI


Informacje pynce z sektora spdzielczego nie pozostawiaj najmniejszych zudze - degradacja spdzielczoci postpuje coraz bardziej. Dane ekonomiczno-finansowe alarmuj. Permanentnie spada liczba spdzielczych podmiotw gospodarczych. W wikszoci z nich przychody z caoksztatu dziaalnoci gospodarczej malej. Wyniki finansowe s coraz sabsze. Aktywa trwae i obrotowe topniej. Gdy spdzielcy bij na alarm, e ze prawo wyniszcza spdzielczy sposb gospodarowania, rzdzcy z jeszcze wiksz determinacj sigaj po jurysdyczne narzdzia, aby ostatecznie dobi spdzielczo, ktra jest jedn z ostatnich ostoi polskiego kapitau.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email


NAS PO PROSTU OKRADZIONO


Kto jak kto, ale jeden z najwikszych polskich autorytetw na wicie w dziedzinie ekonomii prof. zw. dr hab. Witold Kieun musi wiedzie co mwi, jeli stwierdza, e po przemianach gospodarczych po 1989 r. Polska staa si Afryk Pnocy, a transformacja bya klasyczn neokolonizacj. To wielkie oskarenie uzasadnia w ksice ?Patologia transformacji? i powtarza z ca powag wasnego autorytetu w wywiadzie przeprowadzonym przez Rafaa Wosia dla Dziennika Gazety Prawnej.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

NIE DOCZEKAA WIT


Huragan Ksawery, siejcy zniszczenia w pierwszej poowie grudnia 2013 r. w caej Polsce, powali w lasach bieszczadzkich, nieopodal Pszczelin, najgrubsz jod rosnc w polskich lasach.

Drzewo miao ponad dwiecie lat. Roso w lenictwie Procisne, na stoku gry Kosowiec.. Wedug ostatnich pomiarw miaa 517 cm obwodu, 168 cm rednicy i 42 metry wysokoci. Jej potna dziupla moga pomieci trzech dorosych mczyzn i by z powodzeniem wykorzystana na gawr przez niedwiedzia.

Najwyej rosncy okaz polskiej jody (w Tatrach na wys. 1450 m. n.p.m.) mia 3 metry wysokoci i liczy sobie 250 lat!

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

PRACE KOMISJI W TOKU

Wywiad z Janem Burym przewodniczcym klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Jeden z najwikszych polskich autorytetw z zakresu ekonomii na wiecie, profesor Witold Kieun, nie zostawia suchej nitki na przemianach gospodarczych po 1989 r. w wywiadzie udzielonym ?Dziennikowi ? Gazeta Prawna? powiedzia wprost, e Polska zostaa okradziona i potraktowana jak afrykaska kolonia przez midzynarodowy kapita podczas transformacji ustrojowej i gospodarczej.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

NOMINACJA DLA DRA PIETRZAKANa 17. Targach Ksiki w Krakowie (24 padziernika br.) rozstrzygnito konkurs na najlepszy podrcznik i skrypt akademicki, organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Wydawcw Szk Wyszych. Wrd nominowanych przez Stowarzyszenie do nagrody ksiek wyrniono jeden tytu z Podkarpacia, przedstawiony do konkursu przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego - Nowe podmioty w przestrzeni medialnej, ksik autorstwa dra Henryka Pietrzaka.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email


PARABOLANI LIDII STARONa wysuchanie publiczne 24 czerwca 2013 r. do Centrum Konferencyjno- -Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie przyszli karnie. Aktywici z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dobie Polski Ludowej wiele mogliby si od nich nauczy. Pod kadym wzgldem byli zorganizowani i wymusztrowani. Jak zdyscyplinowana i dobrze wyszkolona kompania piechoty


Kady z grupy trzyma w rku czerwon kartk wielkoci zeszytu szkolnego. Wybrani przyszli z bilbordami, a raczej tablicami na ktrych byy wypisane hasa: ?damy prawa do majtku spdzielczego?, damy kontroli NIK dla naszych spdzielni?, ?STOP manipulacji ? chcemy realnej kontroli?, ?Nie dla horrendalnych zarobkw prezesw z godowych emerytur spdzielcw? itp.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Cel ten jest jednak rnie definiowany i postrzegany. Wydaje si, e powinno si go osign w poszanowaniu dotychczasowego dorobku, w zgodzie z midzynarodowymi zasadami spdzielczymi i z uwzgldnieniem nowych wyzwa spoecznych i gospodarczych

EWOLUCJA PROSPӣDZIELCZA

Rozmowa z Markiem Gosem, przewodniczcym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw z zakresu prawa spdzielczego


Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Ksika sukcesu

21 padziernika 2009 r. w Ksigarni Nova w Sanoku odbyo si spotkanie autorskie z Henrykiem Nicponiem, autorem opowieci o zderzeniu cywilizacji przesdw, zabobonw i wiata duchw bieszczadzkich z cywilizacj wielkich budw socjalistycznych - ?Tajemnice Soliny?. Przedstawiona przez niego wersja budowy najwikszej zapory wodnej w Polsce, w Solinie,  otrzymaa opraw wrcz baniow. Przez postawienie na jednej szali wydarze historycznych, a na drugiej wiata wierze mieszkacw zatopionych wsi przez spitrzone wody Sanu sprawi, e kady musi si zastanowi nad przyczynami skutkw, jakie przyniosa inwestycja Bieszczadom, Podkarpaciu i Polsce. W ten sposb postawienie problemu sprawio, e prby znalezienia odpowiedzi  na wiele nurtujcych pyta i zagadek zwizanych z najwiksz inwestycj lat 60 -tych  PRL, przeksztacaj wysiek jej budowniczych  we wspczesny mit.

Więcej …
Tajemnice Soliny - opowie o czarach, demonach i budowniczych zapory

Anna Gorczyca

Trudno dzi wyobrazi sobie Bieszczady bez Zalewu Soliskiego. Jeszcze trudniej - e mgby nie powsta gdyby dwie mieszkanki Horodka nie pokciy si o czarn kur.


Bajka? Legenda? Henryk Nicpo w swojej najnowszej ksice Tajemnice Soliny udowadnia, e diabe sporo si namiesza w tym zaktku naszego regionu. A wszystko zaczo si od ktni Michaliny Datkowej i Tekli Zawiykowej, ktre pokciy si kur, ktra miaa pira czarniejsze ni ich wosy. Tylko z jaja od takiej kury mona byo pozyska wychowaca, dobrotliwego diaba gwarantujcego dostatek. Kilka rzuconych w gniewie zych ycze i stao si. Tak jak wykrzykiwaa Datkowa, woda zalaa ca wie, wszystkie pola, drogi i przydrone kaplice, cmentarz, koci i cerkiew. I nie pomogy potem prby odwracania zego czaru. W Warszawie zapady decyzje, e w tym zaktku Polski, powstanie wielka tama, ktra spitrzy wod Sanu i zaleje wsie, zatopi cmentarze.

Więcej …
Wieci z Moskwy

Raportw Lisieckiego o sytuacji w Moskwie przybywao. Kady z nich przyblia godzin signicia po skarby Moskwy i koron carsk dla Maryny. Jeden z nich szczeglnie rozbawi Mniszcha.

Diabolicznie si rozemia, kiedy przeczyta, e Wasyl Szujski, ktry niedawno rozbi wojska carewicza pod Dobroniczami i niemal nie wzi pretendenta do carskiego tronu do niewoli, przesta wspiera rodzin Godunoww. Potny bojar widzc, e Dymitr maszerujcy na Moskw, cieszy si coraz wikszym poparciem w caym pastwie i wszdzie jest entuzjastycznie witany, postanowi doczy do obozu zwycizcw. Aby si uwiarygodni przed tumami, przysig na placu Czerwonym, e syn cara Iwana w Ugliczu ocala i jest nim wanie Dymitr. W ostatniej chwili. W Moskwie trwa ju bunt. Wywczono z domw i zabijano wszystkich zwolennikw Godunoww. Samego Fiodora wtrcono do wizienia, gdzie uduszono go wraz z matk. Nie pozostawiono w spokoju rwnie zwok Borysa Godunowa. Wyrzucono je z Soboru Archangielskiego i wywieziono wraz z ciaami ony i syna w krzaki poza miasto. Podobno tylko wiedma Olena pakaa nad zbezczeszczonymi ciaami i przekla tych, ktrzy si tego czynu dopucili. Zawodzia: - Niech piekielne ognie nigdy nie zgasn dla ludzi, ktrzy wybrali taniec z siami nieczystymi. Wiele pokole przeminie, a wci bdzie za mao pokuty, aby odkupi winy. Niech ich spadkobiercy nawet za tysic lat lkaj si o spokojny sen wieczny.

reklama


Na gorco

Ksiki

Reportae i publicystyka